Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vákuové systémy

Vákuové systémy a riešenia na mieru

Vákuové systémy sú zložitejšie celky, ktoré slúžia na generovanie vákua alebo podtlaku. Systémy obvykle vytvárajú vákuum pre celý výrobný závod, výrobnú halu alebo skupinu strojov, ktoré ho potrebujú. Samotné systémy sa skladajú z niekoľkých vývev, riadenia a príslušenstva. Vákuové systémy sa označujú ako centrálne vákuové systémy, alebo tiež vákuové stanice.

Vákuové systémy sú navrhnuté individuálne pre konkrétnu aplikáciu. Kombinujú odlišné technológie na generovanie vákua tak, aby dosiahli optimálnu funkciu, dlhú životnosť a vysokú spoľahlivosť.

Pre každú aplikáciu sa hodí iný typ vákuovej pumpy alebo dúchadla. Jeden centrálny vákuový systém sa obvykle skladá z komponentov a príslušenstva od rôznych výrobcov. Pri návrhu vákuových centrál hľadíme najmä na dlhodobú a bezporuchovú prevádzku. Jednotlivé komponenty a výrobcov zariadení volíme podľa našich skúseností a vhodnosti pre konkrétnu aplikáciu.

Vákuové systémy dodávame v rôznych materiálových vyhotoveniach. Od liatinového, nehrdzavejúceho až po titánové v závislosti od pracovného prostredia. T. j. aj pre riešenie, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Naši konštruktéri a technici vždy dôsledne zvažujú všetky vaše požiadavky, aby navrhli systém šitý presne na mieru vašej prevádzke. Počas návrhu vákuového systému berieme do úvahy premenné procesu, konkrétne meranie, špeciálne požiadavky a faktory prostredia, aby sme zaručili optimálny výkon systému.

Účinný vákuový systém vyžaduje podrobné pochopenie všetkých faktorov ovplyvňujúcich výber vákuových technológií a skúsenosti pri navrhovaní. Všetky vákuové riešenia sú založené na spoľahlivom a overenom dizajne. Môžu byť prispôsobené na mieru tak, aby boli vždy zaručené kvalita a výkon.

Ponúkame riešenie, ktoré vám poskytne prevádzkovú dokonalosť a maximálnu životnosť.

Ponúkame tieto vákuová riešenia:

Centrálne
vákuové systémy

 

Vakuové
zostavy

 

Jednoúčelové
vákuové stroje

 

Laboratórne vákuové systémy

Centrálné vákuové systémy   Vakuové sestavy   Jednoúčelové vákuové stroje   Laboratorne vákuové systémy
             
Centrálny vákuový systém je jedna zostava, ktorá slúži pre niekoľko odberných miest vákua, a kde je vákuum generované na jednom mieste.   VVákuové zostavy a čerpacie stojany sú kombináciou jednej alebo viacerých vývev s ďalšími komponentmi umiestnenými na spoločnom ráme.   Vákuové zostavy a čerpacie stojany sú kombináciou jednej alebo viacerých vývev s ďalšími komponentmi umiestnenými na spoločnom ráme.   Chemicky odolné vákuové systémy, turbomolekulárne vývevy, difúzne vývevy a ďalšia technika na generovanie laboratórneho vákua.


 

Návrh dizajnu vákuového systému

Na základe vašej špecifikácie vám ponúkneme buď štandardizované riešenie, alebo inovatívne riešenie na mieru vašim požiadavkám.

Pri návrhu vákuového systému:

 • Porovnáme požiadavky s podobnými aplikáciami a získavame podporné informácie od výrobcov zo zahraničia.
 • Spočítame, na základe našich skúseností, rýchlosť evakuácie, maximálne vákuum, rýchlosť šírenia vákua a spotrebu elektrickej energie + ďalšie parametre systému.
 • Vám navrhneme všetky komponenty vákuového systému vrátane vývev, riadenia, filtrácie, ventilov a systému obsluhy a údržby. 
 • Vykonáme výpočet priemerov potrubí, vypočítame tlakové straty, rýchlosť šírenia vákua, časy evakuácie z potrubia a navrhneme potrubné trasy.
 • Navrhneme schému zapojenia riadenia, schému elektroinštalácie, popis riadenia a procesný popis algoritmov.
 • Ponúkneme cenu za termíny realizácie vákuového systému na kľúč.

Realizácia vákuového systému na kľúč

Po návrhu vákuového systému a odsúhlasení ceny zákazníkom uskutočníme jeho dodávku.

Pri realizácii vákuového systému vykonávame:

 • Podľa projektovej dokumentácie dodáme vákuový systém, prepojíme dodané diely a sprevádzkujeme.
 • Sme prítomní po inštalácii systému, sme prítomní pri prevádzkovej skúške funkčnosti jednotlivých častí. Počas tejto prevádzky zmeriame parametre a výkon celého systému.
 • vákuová zostava či jednoúčelový stroj Po skúške prevádzky sa vákuová zostava či jednoúčelový stroj napoja k odberným miestam a všetko sa otestuje v skúšobnej prevádzke. Následne začne výroba v ostrej prevádzke. 
 • Zaškolíme obsluhu, potom zaškolíme ako systém používať, a ako vykonávať údržbu. Odovzdáme jej kompletnú prevádzkovú dokumentáciu (certifikáty, východiskové revízie, pasporty, prehlásenia o zhode).
 • Zaisťujeme záručný a pozáručný servis zariadení na mieste u zákazníka.
 • Vykonávame preventívne a havarijné opravy zariadenia. 
 • Dodávame materiál na prevádzku a údržbu vákuového zariadenia.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Prečo vákuové riešenie od nás?

 • Máme 20 rokov skúseností s dodávkou vákuových systémov.
 • 7 z 10 najväčších firiem v Českej republike a na Slovensku sú naši zákazníci.
 • Dodali sme už viac než 10 000 strojov.
 • Medzi našich zákazníkov patrí viac než 2 000 spoločností.
 • Skúsení servisní tím a tím aplikačných inžinierov.
 • Ponúkame kompletné služby od projekcie až po prevádzkový servis.
 • Projekcia, dodávka, servis od jednej spoločnosti.

Použitie vákuových systémov, zostáv, centrál a vákuových zariadení v praxi

 • Vákuové systémy zaisťujú podtlak do pneumatických dopravných systémov granulátov alebo práškov.
 • Vákuové systémy sú tiež bežnou súčasťou zariadení pre baliace systémy, balíčky, tavičky a masírovačky.
 • V priebehu chirurgických zákrokov, či pri sterilizácii, a pre aspiračné aplikácie, je nutné pravidelne odsávať kvapaliny a výpary. Operačné sály, zubné ordinácie, JIS, pohotovostné miestnosti a centrá intenzívnej starostlivosti majú rôzne požiadavky na nasávanie. Aby sacie zariadenie nemuselo byť v každej miestnosti, je vedené pomocou vákuových rozvodov z jedného miesta – centrálnej vákuovej stanice. Jej súčasťou je centrálny vákuový systém, ktorý zaisťuje systematický rozvod podtlaku do všetkých oddelení. Centrálny vákuový systém sa tak uplatní nielen v nemocniciach a zubných ordináciách, ale aj vo výskumných laboratóriách, kde sú požiadavky na čistotu vzduchu tiež veľmi vysoké.
 • Pri výrobe papiera je potrebné prepraviť a oddeliť pelety od granulátov, separovať hobliny, piliny a iné sypké materiály. Ďalej potom odvodňovať, sušiť buničinu, lisovať a odstraňovať vodu z papierenských strojov. Tieto činnosti zaisťujú vákuové systémy.
 • Pre chod tvarovacích strojov a pneumatických lisov je tlak a podtlak zásadný. Vákuové systémy majú za úlohu jeho riadenie.
 • Vákuové systémy bývajú nedeliteľnou súčasťou odpadových systémov. Využívajú sa tu na likvidáciu odpadových vôd, spätné premývanie, alebo pieskové filtrovanie.
 • Odsoľovanie je proces, pri ktorom dochádza k odstraňovaniu soli z morskej alebo brakickej vody. Vákuové systémy sú súčasťou odsoľovacieho zariadenia.
 • Vákuové systémy bývajú súčasťami zariadení na testovanie komponentov termojadrového fúzneho reaktora. Ich funkciou je odhalenie netesností.
 • CNC stroje vyžadujú tlak a podtlak na upínanie obrobkov. Vývevy ho vytvárajú a vákuové systémy ho riadia.
 • V ťažobnom priemysle je pri ťažbe ropy a zemného plynu potrebné nasávať, filtrovať a odsávať kaly. Tlak a pretlak je v tomto prípade nutný. Na tieto účely sa aplikujú vákuové filtračné systémy.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany