Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy

Olejové a bezolejové priemyselné vývevy

Priemyselná výveva je stroj, ktorý odčerpáva vzduch z procesu alebo z uzatvoreného priestoru vákuovej komory. V tomto priestore následne vzniká nižší než atmosférický tlak, ktorý sa nazýva vákuum. Vývevy delíme podľa konštrukčnej technológie na nasledujúce základné rady. Sú určené na priemyselné použitie a trvalú i prerušovanú prevádzku.

Ponúkame tieto vákuové technológie:

Rotačné olejové vývevy

Rotačné olejové vývevy

Rotačné olejové vývevy sú tesnené a mazané olejom, ktorý vo výveve recirkuluje. Olejové rotačné vývevy sú najrozšírenejším typom vývev. Tieto vývevy majú vysokú účinnosť, spoľahlivosť a sú nenáročné na údržbu.

Kľúčové parametre olejových rotačných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 m3/h do 1 600 m3/h
 • Max. vákuum: 0,1 mbar (abs)
 
 
 

Využitie olejových rotačných vývev v praxi:

 • Olejové rotačné vývevy sú najrozšírenejším typom vývevy v potravinárstve, kde sa najviac využívajú na vákuové balenie a konzerváciu potravín.
 • Príkladom môžu byť cukrovary, kde sa pomocou vákua rýchlo znižuje bod varu. Olejové vývevy sa tiež využívajú na extrahovanie vnútorností dobytka, alebo rýb v mäsokombinátoch.
 • V zdravotníctve sa olejové rotačné vývevy využívajú na odsávanie tekutín vzniknutých pri chirurgických zákrokoch či pri sterilizácii.
 • Rotačné vývevy bývajú tiež bežnou súčasťou CNC strojov, kde je potrebné vytvoriť podtlak na uchopenie výrobku. Svoje uplatnenie tak nájdu aj v automobilovom priemysle a strojárenstve.
 • Vysoký podtlak, ktorý vedia vytvoriť olejové rotačné vývevy, umožňuje prisať veľké a ťažké dosky bez dotyku tvrdých nástrojov.
 • Olejové rotačné vývevy sa využívajú tam, kde je potrebné skutočne silné vákuum a nevadí prítomnosť oleja.

  Ďalšie príklady využitia olejových rotačných vývev nájdete tu ►
     

 

Suchoběžné vývěvy

Suchobežné grafitové vývevy

Suchobežné grafitové rotačné vývevy používajú na tesnenie namiesto oleja grafit. Ten sa otiera z grafitových lamiel, ktoré rotujú v statore. Suchobežné vývevy môžu vytvárať vákuum, pretlak alebo oboje zároveň.

Kľúčové parametre suchobežných grafitových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 3 m3/h do 500 m3/h
 • Max. vákuum: 100 mbar (abs)
 
 
 

Využitie suchobežných grafitových vývev v praxi:

 • Bezolejové grafitové vývevy sa uplatňujú najmä pri vákuovej manipulácii a vákuovom upínaní. Upínané materiály môžu byť tesné alebo mierne priedušné.
 • V zdravotníctve sa suchobežné bezolejové vývevy využívajú v prenosných odsávačkách. Svoje miesto nájdu aj ako zdroj pohonu polohovania.
 • Tlačiarenské stroje pomocou vákua a pretlaku manipulujú s papierom. Grafitové vývevy tiež nájdu využitie pri príprave snímok, fólií a tlačových dosiek.
 • Pri spracovaní a CNC obrábaní dreva sa pomocou týchto vývev uchytávajú polená, fošne alebo drevené dosky.
 • Vysoký podtlak umožňuje prisať veľké, ťažké i čiastočne priedušné materiály bez dotyku tvrdých nástrojov.

  Ďalšie príklady využitia suchobežných bezolejových grafitových vývev nájdete tu
   
 

 

 Kapalinokružné vývevy

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalinokružné vývevy

Vodokružné vývevy sú odolné voči nečistotám. Vývevy sú tesnené kvapalinou – najčastejšie vodou. Zostavy s týmto druhom vývevy môžu byť prietočné, alebo majú uzatvorený cirkulačný okruh.

Kľúčové parametre vodokružných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 30 m3/h do 37 000 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)

Využitie vodokružných vývev v praxi:

 • V potravinárstve slúžia na odsávanie vzduchu v plniacich linkách a odsávačkách nečistôt.
  V cukrovaroch nájdu uplatnenie v procese kryštalizácie.
 • V zdravotníctve sa vývevy používajú na sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov, keď je potrebné odsať priestor sterilizačnej komory.
 • Kovové súčiastky musia byť v automobilovom priemysle absolútne čisté a bez oleja. Práve tu majú vodokružné vývevy svoje miesto pri sušení dielov po umytí a odmastení.
 • Táto vákuová technológia nachádza uplatnenie aj v chemickom priemysle pri procese vákuovej frakčnej destilácie. Vodokružné vývevy sa tu využívajú aj na čerpanie výbušných plynov (vo vyhotovení ATEX).
 • Pomocou vodokružných vývev sa vo farmaceutickom priemysle odsávajú látky cez filtre. Ďalšou aplikačnou možnosťou je vákuová destilácia a výroba liečiv samotných.
 • Pri výrobe elektronických súčiastok je vákuum nevyhnutné. Vývevy sa tu používajú na sušenie lakovodplyňovanie suspenzií a pri ďalších výrobných procesoch.
 • Výroba keramických materiálov vyžaduje tiež využitie vákua na skompaktnenie zhutnenie prefabrikovaných produktov.

  Ďalšie príklady využitia kapalinokružných  vývev nájdete tu
   
 

 

 Zobákové vývěvy
 

Zobákové vývevy

Zobákové vývevy sú suchobežné vývevy, ktoré fungujú na princípe dvoch rotujúcich zobákov synchronizovaných pomocou presnej prevodovky. 

Kľúčové parametre zobákových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 50 m3/h do 950 m3/h
 • Max. vákuum: 20 mbar (abs)
 
 
 

Aplikačné možnosti zobákových vývev v praxi:

 • Zobákové vývevy nájdu svoje uplatnenie v potravinárstve, kde sa využívajú na formovanie, uchopovanie a manipuláciu.
 • V zdravotníctve nájdeme bezolejové zobákové vývevy v centrálnych odsávacích vákuových staniciach.
 • Tlačiarenské stroje pomocou vákua manipulujú s papierom. Dochádza k oddeľovaniu hárkov vďaka pretlaku, ktorý vytvára zobáková výveva.
 • Pri manipulácii s drevom sú zobákové vývevy zdrojom podtlaku na vákuové upínanie dosiek alebo dielov cez MDF dosku.

  Ďalšie príklady využitia zobákových vývev nájdete tu
   
 

 

Skrutkové vývevy

Skrutkové vývevy

Skrutkové vývevy fungujú na princípe dvoch rotujúcich skrutiek. Skrutkové vývevy nemajú olej v pracovnej komore, preto sa radia medzi vývevy bezolejové.

Kľúčové parametre skrutkových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 100 m3/h do 2 500 m3/h
 • Max. vákuum: 20 mbar (abs)
 
 
 

Uplatnenie skrutkových vývev v priemysle:

 • Diely po obrábaní alebo čistení môžu zhrdzavieť. Preto je potrebné diely rýchlo vysušiť. Vysušenie komplikovaných dielov prebieha kombináciou vysokej teploty a vákua. Zdrojom tohto vákua môžu byť skrutkové vývevy.
 • Skrutkové vývevy nachádzajú uplatnenie pri procese vákuovej destilácie. Pomocou vývev dochádza k čerpaniu korozívnych alebo výbušných plynov.
 • V elektrotechnickom priemysle sa aplikujú elektrokotly. Skrutkové vývevy sa tu používajú na odplynenie elektrokotlov.

  Ďalšie príklady využitia skrutkových vývev nájdete tu
   
 

 

Šroubové olejem mazané vývěvy GHS VSD+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrutkové olejom mazané vývevy GHS VSD+

Série GHS VSD + a GHS 350-1900 VSD+ sú dva nové rady rotačných skrutkových vývev s technológiou VSD. Vývevy boli navrhnuté tak, aby dodávali optimálny výkon pri akomkoľvek prevádzkovom tlaku. Rad GHS 350-900 VSD+ je ideálnym riešením pre oblasti výroby, kde je vyžadovaná centrálna výveva. Vývevu radu GHS 1300-1900 VSD+ možno použiť ako dedikovanú vývevu pre konkrétny stroj, ale skôr sa používa v centrálnych vákuových systémoch.

Medzi kľúčové parametre skrutkových vývev radu GHS VSD+ patrí:

 • zvýšená účinnosť vďaka najmodernejšej technológii
 • pohon s premennou rýchlosťou (VSD) a inovatívnym dizajnom motora
 • veľmi tichá prevádzka
 • inštalácia plug-and-play
 • ideálne na inštalácie do kompresorových staníc

Vývevy GHS VSD+ sú ideálne pre centrálne systémy a väčšie inštalácie. Napríklad:

 • pridržiavanie, zdvíhanie a ďalšie pneumatické aplikácie
 • formovanie a tvarovanie plastov, obalov ale i čelných skiel vozidiel
 • konzervovanie, vákuové balenie mäsa a hydiny
 • výroba strešných krytín a tehál
 

 

 

Bezolejové scroll vývevy

Scroll vývevy využívajú modernú technológiu dvojitého špirálového mechanizmu, ktorý poskytuje vysoký stupeň podtlaku s minimálnym hlukom a vibráciami bez potreby oleja. Ich konštrukcia ponúka nízku hlučnosť, jednoduchú údržbu a efektívne spracovanie vodných pár. Vďaka tomu sú ideálne na analytické prístroje a výskumné aplikácie, kde sa vyžaduje čisté vákuové čerpanie.

Kľúčové parametre scroll vývev:

 • rýchlosť čerpania: od 3 m3/h do 60 m3/h
 • max. vákuum: 0,1 - 20 mbar (abs)
 
 
 

Použitie scroll vývev v priemysle:

 

 

Piestové olejové vývevy

Piestové olejové vývevy

Piestové vývevy sú založené na princípe rotujúceho piesta. Vývevy sú tesnené olejom. Konštrukcia je veľmi robustná a odolná voči nečistotám. Vývevy dosahujú hlboké vákuum.

Kľúčové parametre piestových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 36 m3/h do 1 350 m3/h
 • Max. vákuum: 0,00026 mbar (abs)

Využitie piestových vývev v priemyselnom odvetví:

 • Najdokonalejším spôsobom spájkovania je spájkovanie vo vákuu, ktoré vedia vytvoriť piestové vývevy. Vývevy sú odolné voči nečistotám.
 • Vákuové odplyňovanie sa používa na zníženie obsahu prchavých plynov v chemickom priemysle. Toto vákuum vytvárajú vývevy s kolujúcom piestom.
 • Piestové vývevy v zlievarenstve slúžia na odsatie vzduchu pri zlievaní dielov zo špeciálnych zliatin, ktoré sú potom vysoko homogénne a súdržné.

  Ďalšie príklady využitia piestových vývev nájdete tu
 

 

Rootsove vývevy

Rootsove vývevy

Rootsove vývevy slúžia ako posilňovacie vývevy na urýchlenie evakuácie v oblasti hrubého a jemného vákua. Aplikácia posilňovacej vývevy prehĺbi maximálne vákuum celého systému.

Kľúčové parametre Rootsových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 250 m3/h do 10 000 m3/h
 • Max. vákuum: 0,0001 mbar (abs)
 
 
 

Využitie Rootsových vývev v praxi:

 • Rootsove vývevy sa používajú v potravinárstve pri konzervácii a uchovaní vlastností potravín a vákuovom balení.
 • V automobilovom priemysle musia byť súčiastky absolútne suché a bez oleja. Na tento účel je nutné diely dôkladne umyť. Rootsove vývevy umožňujú rýchle čerpanie vo vákuu.
 • V sklenárskych hutách vývevy odsávajú vzduch z foriem pred naliatím skla. Vývevy sa tu používajú v kombinácii s predvývevami.
 • V strojárenstve Rootsove vývevy urýchľujú evakuáciu a prehlbujú maximálne vákuum pri vákuovom pokovovaní.
 • V chemickom priemysle sa Rootsove vývevy uplatnia pri zvýšení čerpacej rýchlosti a prehĺbení vákua vo vákuovej destilácii.

  Ďalšie príklady využitia Rootsových vývev nájdete tu
   
 

 

Štandardné membránové vývevy MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardné membránové vývevy MP

Ide o veľmi odolné suchobežné vývevy fungujúce na princípe membrán. Vývevy dosahujú konečné hodnoty vákua od 75 do 1 mbar a maximálneho prietoku až 138 l/min. Vývevy sú tesné a umožňujú nekontaminované čerpanie plynov absolútne bez oleja.

Tieto chemicky odolné membránové vývevy, ktoré sú charakterizované kompaktným dizajnom, dlhou životnosťou a bezolejovým vyhotovením, sú určené pre chemické, vlhké i štandardné aplikácie.

Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu môžu používatelia vývevu ľahko premiestňovať a používať.

Vývevy MP sa vyrábajú v jednostupňovom alebo viacstupňovom vyhotovení. Vývevy tiež môžu mať vlastné riadenie Ecoflex.

Medzi kľúčové parametre membránových vývev radu MP patrí:

 • presne regulované vákuum s automatickou prevádzkou
 • presné procesy s destiláciou, sušením atď.
 • nízka úroveň hlučnosti
 • dlhé servisné intervaly a dlhá životnosť
 • optimálna kondenzácia vďaka konštantnému vákuu
 • všetky modely radu MP sú vybavené tlmičom výfuku

Aplikácie a príklady využitia membránových vývev radu MP v praxi:

 • fyzikálne aplikácie
 • priemyselné aplikácie
 • vákuová filtrácia
 • procesy odplynenia
 
 • spätné čerpadlo k turbomolekulárnym vývevám
 • odber vzoriek plynu
 • vákuové pece a rúry
 • manipulačná technika


       Zoznamy modelov membránových vývev MP nájdete tu
 

 

 

Hľadáte technológiu pre vysoký prietok?

Na prácu vo vysokom tlaku sú ideálne dúchadlá. Odporúčame tieto technológie:

Hľadáte technológiu, ktorá pre vysoký tlak?

Na prácu vo vysokom tlaku sú ideálne kompresory. Odporúčame tieto technológie:

Dodávame a poskytujeme servis vákuovej technológie týchto značiek:

BuschBeckerRietschleLeyboldKinney-TuthillPompe TravainiRobuschi,Sterling SIHIEffepizeta, Atlas Copco, Welth lmvac, Pedro Gil, Mann, Solberg, Puma, Fezer, RT, Gev, Pico, Orfe, Nero a ďalších značiek popredných svetových výrobcov vákuových technológií.

Služby pre zákazníkov:

Servis vákuovej techniky:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany