Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > WELCH ILMVAC

Laboratórne vývevy WELCH Ilmvac (Gardner Denver)

WELCH vacuum (člen skupiny Gardner Denver) je výrobcom vysoko kvalitných, odolných vákuových technológií. Welch (predtým Ilmvac) je združenie dvoch významných mien vo vákuovej technológii: Welch a Ilmvac. Spoločnosť dodáva inovačné vývevy pre laboratóriá, priemyselných výrobcov a vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Spoločnosť poskytuje riešenie pre mnoho vákuových aplikácií v chemických a biologických laboratóriách.

Dodávame a vykonávame servis týchto vákuových riešení:

Štandardné membránové vývevy MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardné membránové vývevy MP

Ide o veľmi odolné suchobežné vývevy fungujúce na princípe membrán. Vývevy dosahujú konečné hodnoty vákua od 75 do 1 mbar a maximálneho prietoku až 138 l/min. Vývevy sú tesné a umožňujú nekontaminované čerpanie plynov absolútne bez oleja.

Tieto chemicky odolné membránové vývevy, ktoré sú charakterizované kompaktným dizajnom, dlhou životnosťou a bezolejovým vyhotovením, sú určené pre chemické, vlhké i štandardné aplikácie.

Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu môžu používatelia vývevu ľahko premiestňovať a používať.

Vývevy MP sa vyrábajú v jednostupňovom alebo viacstupňovom vyhotovení. Vývevy tiež môžu mať vlastné riadenie Ecoflex.

Medzi kľúčové parametre membránových vývev radu MP patrí:

 • presne regulované vákuum s automatickou prevádzkou
 • presné procesy s destiláciou, sušením atď.
 • nízka úroveň hlučnosti
 • dlhé servisné intervaly a dlhá životnosť
 • optimálna kondenzácia vďaka konštantnému vákuu
 • všetky modely radu MP sú vybavené tlmičom výfuku

Aplikácie a príklady využitia membránových vývev radu MP v praxi:

 • fyzikálne aplikácie
 • priemyselné aplikácie
 • vákuová filtrácia
 • procesy odplynenia
 
 • spätné čerpadlo k turbomolekulárnym vývevám
 • odber vzoriek plynu
 • vákuové pece a rúry
 • manipulačná technika


       Zoznamy modelov membránových vývev MP nájdete tu
 

 

 

 Chemicky odolné membránové vývevy MPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicky odolné membránové vývevy MPC

Membrány a časti vývevy, ktoré sú v kontakte s médiom, sú vyrobené z PTFE a majú PTFE povlak, čo umožňuje čerpanie agresívnych rozpúšťadiel a kyslých pár. Výveva a pripojovacie hlavy sú vystužené uhlíkovými vláknami, aby poskytovali elektrickú vodivosť a zabránili elektrostatickému nabíjaniu.

Tieto membránové vývevy umožňujú prácu s výbušnými plynmi ATEX v zóne 1 alebo 2. Vývevy určené do výbušného prostredia sú vybavené kontrolnými certifikátmi a spĺňajú požiadavky relevantné pre smernice ATEX.

Vývevy sú k dispozícii v jednostupňovej alebo viacstupňovej konfigurácii. K dispozícii je tiež integrované riadenie Ecoflex.

Medzi kľúčové parametre chemicky odolných vývev radu MPC patrí:

 • vysoká chemická odolnosť
 • možnosť práce s výbušnými plynmi – ATEX
 • dlhé servisné intervaly a dlhá životnosť
 • malé a kompaktné vyhotovenie
 • ovládanie vývevy pomocou PC (voliteľné)
 • modely MPC 201 sú vybavené bas ballast ventilom

Príklady využitia chemicky odolných membránových vývev radu MPC:

 • preprava korozívnych plynov
 • rotačné odparovanie
 • vákuové pece
 • priemyselné aplikácie
 • vákuová destilácia
 
 • vákuová filtrácia
 • sušenie gélov
 • vzorkovanie plynu
 • sušenie mrazom
 • odplyňovanie

       Zoznamy modelov chemicky odolných membránových vývev radu MPC nájdete tu
 

 

 

Laboratórne vákuové systémy LVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórne vákuové systémy LVS

Systémy LVS sú určené na destiláciu/odparovanie rozpúšťadiel. Obsahujú bezolejové chemicky odolné membránové čerpadlo (MPC) s voliteľným príslušenstvom: riadenie, kvapalinový kondenzátor a kondenzátor výfukových plynov. Všetky diely sú vyrobené z veľmi kvalitných chemicky odolných materiálov s čírym plastovým povlakom.

Systémy LVS dodávame s riadiacou jednotkou aj bez nej. Vákuum možno presne prispôsobiť individuálnym potrebám, čo vedie k tomu, že proces beží efektívnejšie a je reprodukovateľný.

Medzi kľúčové parametre laboratórnych vákuových systémov LVS patrí:

 • max. prietok od 20 do 238 l/min
 • inteligentné riadenie a krátke procesné časy
 • modulárna konštrukcia s možnosťou doplnenia vášho procesu
 • odolnosť proti kyselinám a rozpúšťadlám
 • časti v kontakte s médiom sú vo vyhotovení PTFE, PVDF, PEEK, PP a skla
 • suché nasávanie umožňuje čistejšie pracovné prostredie a životné prostredie
 • jednoduchý zdroj vákua
Príklady využitia laboratórnych systémov radu LVS v praxi:
 • rotačné odparovanie
 • vákuové pece
 • priemyselné aplikácie
 • vákuová destilácia
 • obalový priemysel
 
 • vákuové siete (Net vac)
 • štandardné laboratórne aplikácie
 • laserové technológie
 • environmentálne technológie
 • vákuové koncentrátor

          Zoznamy modelov laboratórnych systémov radu LVS nájdete tu
 

 

 

 Dvojstupňové olejové membránové vývevy CRVPro

 

 

 

 

 

 

 

Dvojstupňové membránové olejové vývevy WELCH

Dvojstupňové rotačné membránové vývevy WELCH P-Z a CRVpro dosahujú maximálne tlakové hladiny od 0,5 mbar do 1 × 0-4 mbar pri rozsahu otáčok čerpania medzi 1,8 m³/h a 60 m³/h.

Kľúčové parametre dvojstupňových olejových membránových vývev P-Z a CRVpro:

 • Čerpacia rýchlosť: od 1,8 m³/h a 60 m³/h
 • Max. vákuum: 1 × 10-4 mbar

Využitie olejových membránových vývev CRVpro a P-Z v praxi:

 • V segmente kúrenia a klimatizácie (HVAC) bývajú vývevy VELCH používané pre proces sušenia mrazom (lyofilizácia).
 • Vývevy sa používajú pre chemicky náročnejšie aplikácie, kde bežné dvojstupňové vývevy dobre neobstoja.
 • Rotačné olejové vývevy radu P-Z a CRVpro nájdu uplatnenie v metalurgii, kde sa aplikujú do vákuových pecí ako zdroj vákua pre vákuové procesy.
 • V potravinárstve sa vývevy WELCH môžu použiť na odsávanie tlaku z vysušovacích komôr v systémoch na sušenie potravín mrazom.
 • Možno ich však použiť aj ako podporné vývevy v systémoch s vysokým vákuom.

  Zoznamy modelov olejových membránových vývev WELCH nájdete tu
   
 

 

Kompaktní turbomolekulární čerpadlové systémy CDK

 

 

 

 

 

Kompaktné turbomolekulárne čerpacie systémy CDK

Kompletné jednotky pripravené na generovanie vysokého vákua s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania v prednej vákuovej oblasti. Systémy sa vyznačujú kompaktným dizajnom a používateľsky prívetivým ovládaním vákuového systému.

Kľúčové parametre turbomolekulárnych čerpadlových systémov CDK:

 • Životnosť vývev je až na 10 000 prevádzkových hodín.
 • Hladina hluku je výrazne znížená vďaka protihlukovému krytu.

Prevádzkové náklady na spotrebu energie sú znížené, obzvlášť zreteľné pri použití niekoľkých turbomolekulárnych vývev CDK:

 • molekulárna destilácia
 • molekulárna sublimácia
 • CCD kamery
 • rozprašovacie systémy
 
 • hmotnostné spektrometre
 • elektrónové mikroskopy
 • kryogénna technika
 • výskum a vývoj


       Zoznamy modelov turbomolekulárnych čerpadlových systémov CDK nájdete tu
 

 

 

Bezolejové vakuový systém pro extrémní chemické aplikace ChemStar®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezolejové vákuové systémy pre chemické aplikácie ChemStar®

Kombinácia dvoch technológií: Rootsove dúchadlá a membránové vákuové vývevy. Výsledkom je bezolejový softvérom riadený vákuový systém, ktorý je pripravený fungovať v agresívnych chemických podmienkach – čisto, rýchlo a dôkladne. Systémy sú vyvinuté špeciálne pre laboratórne prevádzky, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť čerpania a vysoké vákuum. Systémy kombinujú posilňovaciu vývevu s patentovanou technológiou PTFE membrány, ktorá má čerpaciu rýchlosť (150 l/min) v pracovnom rozsahu pre väčšinu odparovacích operácií (2,0 až 0,1 mbar) a dosahuje maximálny tlak 10 – 2 mbar.

Kľúčové vlastnosti chemicky odolných vákuových systémov:

 • Max. čerpacia rýchlosť pri 50 Hz v m³/h (l/min) 8,4 (140)
 • Max. čerpacia rýchlosť pri 60 Hz v m³/h (l/min) 10,1 (168)
 • Konečný tlak v mbar (Torr) bez záťaže: 7 × 10-2
 • žiadne spätné prúdenie oleja
 • žiadna výmena ani likvidácia oleja
 • čistejšie pracovné prostredie a čistejšie vzorky
 • menej údržby

Využitie chemicky odolných vákuových systémov v praxi:

 • Systém býva zdrojom vákua pre laboratórne vákuové zostavy (Schlenk Line). Vákuum sa tu používa na odstránenie posledných stôp rozpúšťadiel zo vzoriek.
 • Systém možno použiť pre mraziace sušičky pri sušení (lyofilizácia) vzoriek pomocou hlbokého vákua.
 • ChemStar® je vhodný aj pre vákuové pece. Tu odsáva vypúšťané výpary a kontaminované vodné pary.
 • Vákuový systém ChemStar® Dry vytvára potrebnú atmosféru v laboratórnych vákuových boxoch (Lab glow box).

  Bližšie informácie o bezolejovom vákuovom systéme Chemstar® nájdete tu
   
 

 

Mobilné turbomolekulárne čerpacie systémy STP

 

 

 

Mobilné turbomolekulárne čerpacie systémy STP

Tieto mobilné jednotky sú určené na generovanie vysokého vákua s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania v prednej vákuovej oblasti.

Mobilita systému umožňuje umiestnenie čo najbližšie ku schránkam, čo znamená, že sú potrebné len krátke vákuové vedenia. Krátka vákuová linka zaručuje nízke straty prietoku a následne vysokú rýchlosť čerpania z nádoby.

Kľúčové vlastnosti mobilných turbomolekulárnych systémov WELCH radu STP:

 • Rýchlosť čerpania turbomolekulárnej vývevy: 250 l/s
 • Rýchlosť čerpania membránovej vývevy: 4,5 m3/h
 • mobilita zostavy
 • životnosť systému vďaka membránovej výveve dosahuje až 10 000 prevádzkových hodín
 • mobilná základná doska
 • krátke pripojovacie potrubné diely
 • bez zvyškových uhľovodíkov (verzia STP/D)
 • energeticky úsporné zariadenia

  Zoznamy modelov mobilných turbomolekulárnych systémov radu STP nájdete tu
   
 

 

Difuzní olejové vývěvy a systémy

 

 

 

 

Mobilné difúzne olejové vývevy a systémy DP

Olejové difúzne vývevy sa používajú na výrobu vysokého a ultra vysokého vákua a dosahujú medzný tlak až 5 × 10-7 mbar s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania. Okrem jednotlivých vývev ponúkame tiež kompletné vákuové systémy s olejovými difúznymi vývevami.

Na použitie difúznej vývevy je nutné pripojiť predvývevu. Difúzne vývevy pracujú bez rotujúcich častí. Aby dosiahli vysoký rozsah vákua (maximálny tlak 5 × 10-7 mbar) používajú olejovú sprchu. Absencia opotrebiteľných dielov vedie k tomu, že difúzne vývevy majú dlhú životnosť. Výveva dosahuje rýchlosti čerpania (až 210 l/s).

Všetky olejové difúzne vývevy sú kompletné, vrátane ventilu na vysoké vákuum, armatúry, spätného ventilu a ventilu na odsatie hrubého vákua.

Kľúčové vlastnosti mobilných difúznych olejových vývev a systémov radu DP:

 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Zázemie pre servis vákuových technológií WELCH:

 • Tím skúsených servisných technikov
 • Tím inžinierov pre návrh vákuových systémov a vývev
 • Sklad dielov pre servis
 • Sklad príslušenstva a ostatných dielov
 • Testovacie a meracie zariadenia pre vývevy v oblasti jemného vákua
 • Priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Servis, opravy a diely pre technológie WELCH:

 • Vykonávame servis vákuových technológií WELCH vacuum
 • Zaisťujeme repas vákuovej techniky WELCH vacuum
 • Vykonávame servis u zákazníka
 • Opravy v servisnom stredisku

Portfólio vákuových riešení WELCH vacuum:

 • Chemicky odolné membránové vývevy – PTFE
 • Suché vákuové systémy ChemStar Dry
 • Dvojstupňové vývevy CRV
 • Laboratórne vákuové systémy

Tabuľka modelov radu MP

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MP 065 E0,7100N/AN/A
MP 105 E0,960N/AN/A
MP 201 E1,875N/AN/A
MP 301 E2,375N/AN/A
MP 601 E3,875N/AN/A
MPC 1201 E8,375N/AN/A
MPC 2401 E15,575N/AN/A
MP 030 E0,355N/AN/A
MP 055 Z0,55N/AN/A
MP 101 Z18N/AN/A
MP 901 Z6,88N/AN/A
MP 1801 Z128N/AN/A
MP 201 T22N/AN/A
MP 601 T4,52N/AN/A
MP 1201 T8,32N/AN/A
MP 101 V11N/AN/A
MP 301 V2,31N/AN/A

Tabuľka modelov radu MPC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MPC 090 E1100N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 110 E150N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 095 Z0,95N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 155 Z1,45N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 105 T1,22N/AN/AChemicky odolná výveva
MPR 060 E-EC0,660N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 201 E1,875N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 301 E2,375N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 302 E2,940N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 601 E3,875N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 602 E4,230N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 1201 E8,375N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 2401 E15,575N/AN/AChemicky odolná výveva
MPR 030 E-EC0,355N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 101 Z18N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 301 Z2,38N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 302 Z2,65N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 901 Z6,88N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 1801 Z128N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 201 T22N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 601 T4,52N/AN/AChemicky odolná výveva
MPC 1201 T8,32N/AN/AChemicky odolná výveva

Tabuľka modelov radu LVS

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
LVS 105 T1,22N/AN/A
LVS 101 Z18N/AN/A
LVS 110 Z18N/AN/A
LVS 201 T22N/AN/A
LVS 210 T22N/AN/A
LVS 300 Z2,38N/AN/A
LVS 301 Z2,38N/AN/A
LVS 302 Z2,38N/AN/A
LVS 310 Z2,38N/AN/A
LVS 311 Z2,38N/AN/A
LVS 320 Z2,38N/AN/A
LVS 600 T4,52N/AN/A
LVS 601 T4,52N/AN/A
LVS 602 T4,52N/AN/A
LVS 610 T4,52N/AN/A
LVS 611 T4,52N/AN/A
LVS 620 T4,52N/AN/A
LVS 1210 T8,32N/AN/A

Tabuľka modelov radu CRVpro

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
CRVpro 440,00050,371450
CRVpro 660,00050,371450
CRVpro 880,00050,371450
CRVpro 16180,00030,71450
CRVpro 24260,00030,71450
CRVpro 30330,00030,71450

Tabuľka modelov radu CDK

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
CDK 240500,0000005N/AN/A
CDK 240 UHV500,00000005N/AN/A
CDK 263770,0000005N/AN/A
CDK 263 UHV770,00000005N/AN/A
CDK 240/1500,0000005N/AN/A
CDK 240/1 UHV500,00000005N/AN/A
CDK 263/1770,0000005N/AN/A
CDK 263/1 UHV770,00000005N/AN/A

Tabuľka modelov radu ChemStar®

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
20708,40,07N/AN/A

Tabuľka modelov radu STP

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
STP 1.12500,0000005N/AN/A
STP 5.19000,0000005N/AN/A
STP D1.12500,0000005N/AN/A
STP D5.19000,0000005N/AN/A

Tabuľka modelov radu DP

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
DP 25L/4DM540,000001N/AN/A
DP 63/4DM3960,000001N/AN/A
DP100/8DM7560,000001N/AN/A
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany