Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > LEYBOLD

Vývevy a vákuové systémy Leybold

Zaisťujeme predaj, opravy a servis vývev Leybold. Zaisťujeme dodávky vývev Sogevac, Trivac, Ruvac a piestových vývev DK a E. Poskytujeme servis u zákazníka a opravy, repas v dielni pre spoločnosti sídliace na Slovensku a v Českej republike.

Dodávame a vykonávame servis týchto vákuových riešení:

 Jednostupňové rotační olejové vývěvy Leybold SOGEVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostupňové rotačné olejové vývevy Leybold SOGEVAC

Sogevac sú jednostupňové rotačné olejové vývevy Leybold s čerpacou rýchlosťou od 10 do 1 200 m3/h. K dispozícii sú verzie Sogevac a Sogevac B. Technológia je vhodná tak pre priemyselnú výrobu, ako aj pre výskumné aplikácie. Môžu byť použité na výrobu hrubého vákua, alebo ako predvýveva v kombinácii s Rootsovými vývevami, turbomolekulárnymi alebo difúznymi vývevami.

Kľúčové parametre vývev Leybold SOGEVAC:

 • Čerpacia rýchlosť: od 10 m3/h do 1 200 m3/h
 • Max. vákuum: až 0,05 mbar
 • Vysoká rýchlosť čerpania pri nízkom tlaku
 • Tichý chod a nízke vibrácie
 • Nízke zastavovacie rozmery
 • Jednoduchá inštalácia

Využitie olejových rotačných vývev Leybold SOGEVAC v praxi:

 • V leteckom a automobilovom priemysle je možné túto vákuovú technológiu použiť pre väčšinu aplikácii. Najčastejšie uplatnenie je vákuové pokovovanie, kalenie, zváranie alebo spájkovanie.
 • Vývevy dokážu odsať vzduch z vákuovej komory a v kombinácii s inými vývevami vytvoriť vákuum na simuláciu vesmíru.
 • V energetike sa vývevy SOGEVAC aplikujú pri procesoch ako je čistenie filtrov, chladenie, odplynenie a testovanie tesnosti potrubia a nádob.
 • V zdravotníctve pre lekárske výskumné technológie. Olejové rotačné vývevy sa tu využívajú v centrálnom odsávaní a sterilizácii.
 • V hutníctve vývevy SOGEVAC odsávajú vzduch z vákuových pecí a vytvárajú tak základné podmienky na vákuové tavenie..  

          Zoznamy modelov rotačných vývev Laybold SOGEVAC nájdete tu
 

 

 

 Rotační olejové vývěvy Leybold TRIVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotačné olejové vývevy Leybold TRIVAC

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Leybold Trivac vytvárajú jemné vákuum v jednej výveve. Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Leybold majú označenie TRIVAC a jednostupňové majú označenie SOGEVAC. Dvojstupňové vývevy dosahujú výrazne hlbšie vákuum až 0,001 mbar a maximálny prietok od 4 do 65 m3/h. V ponuke sú verzie TRIVAC D a TRIVAC E.

Kľúčové parametre vývev Leybold TRIVAC:

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 m3/h do 65 m3/h
 • Max. vákuum: až 0,001 mbar
 • Jemné vákuum v jednej výveve
 • Vysoká rýchlosť čerpania pri nízkom tlaku
 • Tichý chod a nízke vibrácie
 • Nízka náročnosť na údržbu

Využitie olejových rotačných vývev Leybold TRIVAC v praxi:

 • Vákuové naparovanie a magnetrónové pokovovanie prebieha vo vysokom vákuu. Vývevy TRIVAC v kombinácii s ďalšími vývevami toto vákuum dokážu vytvoriť.
 • Vývevy TRIVAC sa používajú vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle pri vákuovom sušení kozmetických prípravkov, medikamentov a organických gélov. Vývevy Trivac sú nedeliteľnou súčasťou vákuových systémov.
 • Dvojstupňové vývevy TRIVAC bývajú súčasťou héliových hľadačov netesností, odstredivých výparníkov v energetickom i chemickom priemysle.
 • Dvojstupňové rotačné vývevy TRIVAC sa využijú tiež pri odparovaní a sušení v tlakoch pod 1 Pascal.

  Zoznamy modelov rotačných vývev Laybold TRIVAC nájdete tu
   
 

 

Rootsove vývevy Leybold RUVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsove vývevy Leybold RUVAC

Rootsove vývevy Leybold RUVAC sa nachádzajú ako posilňovacie vývevy vo vákuových systémoch. Vývevy RUVAC sa delia na typy WA a WAU, ktoré používajú štandardné motory pripojené cez spojku. Modely WS a WSU majú uzatvorené motory, ktoré sa evakuujú. Modely Ruvac WH a WHU sú hermeticky uzatvorené a majú vodou chladené motory. Čerpacie stojany s vývevami RUVAC sa označujú ako RUTA.

Kľúčové parametre Rootsových vývev RUVAC:

 • Čerpacia rýchlosť: od 250 m3/h do 7 000 m3/h
 • Vysoká čerpacia rýchlosť v nízkom tlaku
 • Urýchlenie času odsávania pri nízkom tlaku
 • Nízke nároky na údržbu
 • Jednoduchá a robustná konštrukcia

Využitie Rootsových vývev Leybold RUVAC v praxi:

 • Vákuové zostavy s Rootsovými vývevami RUVAC sa najčastejšie využívajú v metalurgii v oblasti vákuového pokovovania a povlakovania.
 • V chemickom priemysle sa Rootsove vývevy RUVAC nasadzujú pri vákuovom sušení, destilácii, filtrácii a ďalších procesoch.
 • V automobilovom priemysle posilňovacie vývevy slúžia pri pokovovaní plastových dielov, vákuovom sušení a ďalších aplikáciách, ktoré vyžadujú hlbšie vákuum.
 • Aplikujú sa aj vo výskume a vývoji. Rootsove vývevy RUVAC bývajú súčasťou centrálnych podtlakových systémov, systémov na testovanie netesností a laserovom inžinierstve.
 • Pri výrobe fotovoltaických panelov a polovodičov je potrebné vytvoriť vákuum pre CVD procesy, ako je napríklad magnetrónové naprašovanie.

  Zoznamy modelov Rootsových vývev Leybold RUVAC nájdete tu
   
 

 

Piestové vývevy Leybold E/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piestové vývevy Leybold E/DK

Piestové vývevy Leybold sa vyrábajú v dvoch typoch. Jednostupňové vývevy s označením E a s čerpacou rýchlosťou až 250 m3/h a max. vákuom až 0,05 mbar. Dvojstupňové piestové vývevy s označením DK, s čerpacou rýchlosťou až 200 m3/h a max. vákuom až 0,0005 mbar. Vývevu je možné použiť aj ako predvývevu v čerpadlových vákuových systémoch.

Kľúčové parametre vývev Leybold E a Leybold DK:

 • Čerpacia rýchlosť: od 200 m3/h do 25 m3/h
 • Max. vákuum: až 0,005 mbar
 • vysoká rýchlosť čerpania pri nízkych sacích tlakoch
 • odolnosť voči nečistotám
 • jemné vákuum v jednej výveve

Využitie vývev Leybold E a Leybold DK v praxi:

 • Bývajú zdrojom vákua pre vákuové impregnačné, odplyňovacie a sušiace procesy v experimentálnych systémoch a vákuových sušičkách.
 • Vývevy Leybold E dokážu produkovať obzvlášť nízke konečné tlaky a zároveň sú odolné voči nečistotám. Sú preto vhodné pre všetky vákuové procesy až do tlaku 5 × 10-4 mbar (3 × 10-4 Torr) bez gas ballastu a 4 × 10-3 mbar (2,4 × 10-3 Torr) s gas ballastom.
 • Rotačnú piestovú vývevu Leybold radu E a DK možno uplatniť v chemickom priemysle, metalurgii i v elektronickom priemysle pre väčšinu podtlakových aplikácií.
 • Vývevy radu Laybold DK sú vhodné aj do náročnejších podmienok, ako sú strojárske závody, alebo huty.

  Detaily modelov vývevy LAYBOLD E a DK nájdete tu
   
 

 

Skrutkové vývevy Leybold SCREWLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrutkové vývevy Leybold SCREWLINE

SCREWLINE sú bezolejové suchobežné skrutkové vývevy založené na princípe dvoch proti sebe sa otáčajúcich skrutkovíc. Okrem integrovaného olejového chladenia motorov sú štandardné verzie vývev SCREWLINE chladené okolitým vzduchom. Na prevádzku v klimatizovaných priestoroch je k dispozícii vodou chladená verzia. Vývevy dodávame tiež s certifikátom ATEX.

Kľúčové parametre vývev Leybold SCREWLINE:

 • Max. čerpacia rýchlosť: 630 m3/h
 • Max. vákuum: 1 x 10-2 mbar
 • suchobežná výveva

Využitie vývev Leybold SCREWLINE v praxi:

 • V hutníctve bývajú vývevy SCREWLINE súčasťou vákuových pecí, kde vytvárajú vákuum na vákuové tavenie.
 • Vákuová technológia SCREWLINE sa používa aj v metalurgii. Tu vytvára vákuum na vákuové pokovovanie, povlakovanie a galvanické naprašovanie.
 • Suchobežné vývevy SCREWLINE uvidíte tiež v potravinárstve, kde bývajú súčasťou vákuových sušičiek. Používajú sa však aj pre baliace stroje.
 • V elektrotechnickom priemysle sa tieto bezolejové vývevy využívajú pri výrobe svietidiel a elektrosúčiastok, kde sú ako zdroje vákua pre mnoho výrobných procesov.

  Detaily modelov vývev LAYBOLD SCREWLINE nájdete tu
   
 

Ďalšie vákuové riešenia LEYBOLD

Na objednávku môžeme zaistiť aj vývevy modelových radov DIVAC, špeciálne vývevy na laboratórne použitie SCROLLVAC, suché vývevy typu Scroll, skrutkové vývevy SCREWLINE, DURADRY a DRYVAC.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Zázemie pre servis vákuovej techniky Leybold:

 • tím skúsených servisných technikov
 • tím inžinierov pre návrh vákuových systémov a vývev
 • sklad náhradných vývev na požičanie
 • sklad dielov pre servis
 • sklad príslušenstva a ostatných dielov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy v oblasti jemného vákua
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Servis, opravy a diely pre technológie LEYBOLD:

 • Vykonávame servis vývev SOGEVAC, TRIVAC, RUVAC, Leybold E/DK a ďalších vákuových technológií.
 • Zaisťujeme generálne opravy a repas vákuovej techniky LEYBOLD.
 • Servis vykonávame u zákazníka, alebo opravy v servisnom stredisku v Jihlave.
 • Na sklade máme najpoužívanejšie ND a príslušenstvo pre vákuové riešenie LEYBOLD.
 • Naša zásielková služba je denne k dispozícii našim zákazníkom so spotrebnými dielmi, filtrami, tesneniami i olejmi pre vývevy.

Vákuové systémy s riešením LEYBOLD:

Od roku 1998 navrhujeme a dodávame centrálne vákuové systémy s vákuovou technológiou Leybold. Na sklade máme bežne potrebné náhradné diely a príslušenstvo pre väčšinu typov vývev. Nájdete u nás odlučovače olejovej hmly, sacie filtre, olejové filtre, vákuové oleje, špeciálne mazivá, tesnenia a ostatné diely na údržbu, servis a opravy vákuovej techniky Leybold.

Dodávame tieto vákuové riešenia:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany