Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > RIETSCHLE

Vývevy a dúchadlá Elmo Rietschle (Gardner Denver)

Zaisťujeme predaj servis vákuových technológií Elmo Rietschle. Ďalej sa zaoberáme generálnymi opravami a repasmi vývev Rietschle. Tieto služby poskytujeme spoločnostiam sídliacim na Slovensku a Českej republike

Dodávame a vykonávame servis týchto dúchadiel a vývev Elmo Riestchle (GARDNER DENVER):

Olejové a bezolejové rotačné vývevy a kompresory Elmo Riestchle Olejové rotační vývěvy Olejové rotační vývěvy

 

 

 

 

Olejové a bezolejové rotačné vývevy a kompresory Elmo Riestchle

Séria V označuje olejové rotačné vývevy a bezolejové (grafitové) rotačné vývevy Rietschle (Gardner Denver). Olejové vývevy dosahujú max. vákuum až 0,1 mbar a bezolejové vývevy dosahujú vákuum až 120 mbar.

Kľúčové parametre olejových rotačných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 m3/h do 1 300 m3/h
 • Max. vákuum: 0,1 mbar

Kľúčové parametre bezolejových rotačných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 3 m3/h do 130 m3/h
 • Max. vákuum: 150 mbar

Kľúčové parametre bezolejových rotačných kompresorov:

 • Čerpacia rýchlosť: od 3 m3/h do 130 m3/h
 • Max. pretlak: 1,5 mbar

Využitie olejových a bezolejových rotačných vývev a kompresorov ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Bezolejové vývevy GARDEN DENVER sú často používané v tlačiarenskom priemysle. Vývevy sú integrované do tlačiarskych strojov.
 • Hlavné využitie vývev Elmo Rietschle je v automobilovom priemysle. Tu sa tieto technológie uplatňujú ako zdroj tlaku a podtlaku pre manipulačné roboty a manipulačnú techniku.
 • V drevospracujúcom priemysle sa vývevy GARDNER DENVER aplikujú pre uchopovače klád, pneumatické lisy a ďalšie manipulačné stroje.
 • V potravinárstve táto vákuová technológia ELMO Rietschle slúži na balenie potravín. Tu sú vývevy bežnou súčasťou baliacich strojov, alebo vákuových sušičiek.
 • V poľnohospodárstve sa grafitové kompresory GARDNER DENVER uplatnia pri pneumatickej preprave obilia a granulátov do síl, ako zdroje prepravného vzduchu..

  Zoznamy modelov rotačných vývev a kompresorov ELMO RIETSCHLE nájdete tu
   
 

 

Zobákové vývevy a kompresory Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobákové vývevy a kompresory Elmo Rietschle

Zobákové vývevy a zobákové kompresory Rietschle radu C sú absolútnou špičkou vo svojej oblasti. Vývevy dosahujú vákuum až 80 mbar a kompresory pretlak až +2 bar. Ich čerpacia rýchlosť je od 60 do 1000 m3/h.

Kľúčové parametre zobákových vývev Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 60 m3/h do 1 000 m3/h
 • Max. vákuum: 0,6 mbar

Kľúčové parametre zobákových kompresorov Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 56 m3/h do 500 m3/h
 • Max. pretlak: 2,2 mbar

Využitie olejových a bezolejových rotačných vývev a kompresorov ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Zobákové vývevy sa používajú pre vákuové upínacie systémy a vákuovú manipulačnú techniku. Sú zdrojom vákua pre zdvíhacie systémy. Vývevy sa využívajú v tlačiarenskom priemysle v špeciálne upravenej podobe pre tlačiarske stroje, ktoré majú vákuovo-tlakové vyhotovenie.
 • V zdravotníctve je potrebný podtlak na odsatie plynu používaného pri anestézii. Zobákové vývevy GARDNER DENVER tu slúžia ako zdroje podtlaku v centrálnych odsávacích vákuových staniciach. 
 • V poľnohospodárstve nájdu zobákové kompresory GARDNER DENVER uplatnenie pri prevzdušňovaní a sanácii pôdy. Bývajú súčasťou poľnohospodárskych strojov.
 • Zobákové vývevy Elmo Rietschle sa bežne aplikujú pri aerácii odpadových vôd v čističkách odpadových vôd (ČOV).

  Zoznamy modelov zobákových vývev a kompresorov ELMO RIETSCHLE nájdete tu
   
 

 

Dmychadla Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúchadlá Elmo Rietschle

Dúchadlá s bočným kanálom Elmo Rietschle (Siemens) dosahujú pretlak maximálne 1 bar, podtlak maximálne - 0,7 bar a prietok až 880 m3/h. Dúchadlá dodávame v jednostuňovom, dvojstupňovom aj trojstupňovom vyhotovení.

Kľúčové parametre dúchadiel Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 50 m3/h do 2 100 m3/h
 • Max. podtlak: -0,7 bar
 • Max. pretlak: 1 bar

Využitie dúchadiel ELMO RIETSHLE v praxi:

 • V papierenskom a drevospracujúcom priemysle dúchadlá ELMO plnia funkciu pri transporte, sušení papiera, alebo pri zdvíhaní a pridržiavaní kovolistov pomocou vákuového odsávania. Dúchadlá sú zdrojom pohybu materiálu pri pneumatických dopravníkoch a pri transporte granulových materiálov a práškových médií alebo pilín.
 • V obalovom priemysle bývajú dúchadlá kľúčovou technológiou na vákuové balenie a skladanie obalových materiálov. Vedia pracovať s horúcim vzduchom, a preto sa používajú aj na zváranie plastov a tepelné tvarovanie.
 • V nemocniciach slúžia dúchadlá ELMO RIETSCHLE ako zdroje vzduchu, pre dentálne a centrálne vákuové systémy.
 

 

Vodokružné vývěvy Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodokružné vývevy Elmo Rietschle

Vodokružné vývevy Rietschle fungujú na princípe rotujúceho excentricky uloženého obežného kolesa tesneného vodným prstencom. K dispozícii máme rôzne modely s čerpacou rýchlosťou od 10 m3/h do 600 m3/h. Vývevy sú vhodné pre aplikácie s vysokou vlhkosťou, alebo pre aplikácie, kde nemožno zabrániť nasatiu väčšieho množstva nečistôt. Vývevy sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči chemikáliám.

Kľúčové parametre vodokružných vývev Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 10 m3/h do 600 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar

Využitie vodokružných vývev ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Vodokružné vývevy Gardner Denver zaisťujú podtlak pre úchop pri obrábaní v aplikáciách, kde uchopovaný diel je špinavý, vlhký, alebo je pravdepodobné, že sa do vývevy nasajú nečistoty.
 • Pri pálení tehál a keramiky vzniká žiar a teplý vzduch, ktorý je potrebné odsať. Dúchadlá Elmo Rietschle sú účinným riešením na odplyňovanie. Sušiace systémy a sušičky obsahujú dúchadlá, ktoré dokážu odsávať aj horúce plyny a výpary.
 • Vodokružné vývevy Elmo Rietschle možno použiť ako vhodné riešenia pre filtračné systémy mobilných vákuových cisterien. Hodia sa však aj na spracovanie hydraulického oleja a hydrauliku všeobecne.
 • V nápojovom priemysle bývajú vývevy Gardner Denver súčasťou centrálnych vákuových systémov na čerpanie mlieka. Dokážu prepravovať aj hutné materiály. Používajú sa preto pri odsolení slanej vody alebo výrobe cukru.
 • Pri výrobe plastových obalov sa vodokružné vývevy ELMO aplikujú pri pretlačovaní a tvarovaní blistrov. Vývevy sú tu súčasťou tlakových rozvodov tesniacich a valcovacích strojov.

  Seznamy modelů vodokružných vývěv ELMO RIETSCHLE naleznete zde
   
 

 

Rootsove vývevy Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsove vývevy Elmo Rietschle

Rootsove vývevy Rietschle série R slúžia ako posilňovacie vývevy a dosahujú prietok až 2 700 m3/h. Hlavnou výhodou vývevy je vysoká čerpacia rýchlosť a prehĺbenie vákua. Rootsove vývevy Rietschle sú najčastejšie používané v potravinárstve, pokovovaní a v centrálnych systémoch.

Kľúčové parametre Rootsových vývev Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 285 m3/h do 1 580 m3/h
 • Max. tlakový rozdiel: 50 mbar
 • Možnosť ATEX vyhotovenia

Využitie Rootsových dúchadiel ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Najväčšie uplatnenie nachádza táto vákuová technológia pri výrobe polovodičov v elektrotechnickom priemysle. Tu sa využíva v CVD procesoch, kde je potrebné vytvoriť vákuum.
 • Vo farmácii tieto Rootsove vývevy Elmo Rietschle slúžia na urýchľovanie čerpacej rýchlosti pri vákuovom sušení, destilácii, či filtrácii.
 • V strojárenských závodoch ich nájdete v čistiacich a odmasťovacích strojoch, kde slúžia ako zdroj odsatia vody alebo oleja z čistených obrobkov.
 • Rootsove vývevy sa bežne aplikujú vo vákuových peciach ako zdroj vákua na vákuové zváranie, alebo ako zdroj podtlaku na odplyňovanie ocele.
 • Rootsove vývevy Gardner Denver nájdu využitie v spaľovniach na odsávanie vzduchu a plynov z kremačných pecí

  Zoznamy modelov Rootsových vývev ELMO RIETSCHLE nájdete tu
   
 

 

Skrutkové vývevy Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrutkové vývevy Elmo Rietschle

Skrutkové vývevy dosahujú tlak až 0,05 mbar a prietok až 720 m3/h. Skrutkové vývevy vedia vytvárať hlbšie vákuum až do 0,05 mbar.

Kľúčové parametre skrutkových vývev Elmo Rietschle:

 • Čerpacia rýchlosť: od 105 m3/h do 650 m3/h
 • Max. vákuum: 0,05 mbar
 • Možnosť ATEX vyhotovenia

Využitie skrutkových vývev Elmo Rietschle v praxi:

 • Skrutkové vývevy nájdu uplatnenie najviac v extrémnych podmienkach. Slúžia pri čerpaní odpadových olejov a separácii vzácnych, korozívnych, alebo výbušných plynov.
 • Pri výrobe kozmetických prípravkov je potrebný podtlak na vákuové sušenie mrazom, ktorý dokážu skrutkové vývevy Gardner Denver vyvinúť.
 • Na vákuové zváranie je potrebné vyčerpať vzduch z pracovného priestoru a vytvoriť vákuum, ktoré je pre tento proces nevyhnutné. Pri výrobe kozmetických prípravkov je dôležité vytvoriť podtlak na vákuové sušenie mrazom. Skrutkové vývevy tieto podmienky dokážu generovať.
 • V metalurgii je skrutková výveva kľúčovým komponentom vákuovej pece. Jej funkciou je odsatie vzduchu z vákuovej komory a vytvorenie vákua na vákuové tavenie.

  Zoznamy modelov skrutkových vývev ELMO RIETSCHLE nájdete tu
   
 

 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Zázemie pre servis technológií Gardner Denver:

 • tím servisných technikov
 • tím inžinierov pre návrh vákuových systémov
 • sklad vývev na požičanie
 • sklad náhradných dielov pre vývevy Gardner Denver
 • sklad príslušenstva a ostatných dielov pre vývevy Gardner Denver
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Servis, opravy a diely pre vývevy Elmo Rietschle

 • Vykonávame servis vývev a dúchadiel Elmo Riestchle.
 • Zaisťujeme generálne opravy a repas vákuovej techniky.
 • Servis vákuových centrál vykonávame u zákazníka.
 • Na sklade máme najpoužívanejšie náhradné diely a príslušenstvo pre techniku Elmo Riestchle.
 • Požičiavame vývevy s čerpacou rýchlosťou do 630 m3/h.
 • Naša zásielková služba denne našim zákazníkom doručuje spotrebné diely, filtre, tesnenia i oleje pre vývevy.

Vákuové systémy s technikou Gardner Denver:

Od roku 1998 navrhujeme a dodávame centrálne vákuové systémy s vývevami a dúchadlami Elmo Riestchle (Gardner Denver).

Dodávame tieto vákuové riešenia:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany