Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > BUSCH

Vákuové technológie BUSCH

Zaisťujeme predaj a servis vývev BUSCH. V roku 1998 sa stali zakladatelia našej spoločnosti prvým distribútorom BUSCH v Českej republike a založili servisné stredisko v Jihlave. Sme najstarším predajcom vývev BUSCH v Českej a Slovenskej republike. Zameriavame sa najmä na výstavbu vákuových systémov, opravy a repas vývev BUSCH. Svojou pôsobnosťou pokrývame Českú republiku a Slovensko.

Dodávame a vykonávame servis týchto technológií BUSCH:

Olejové vývěvy BUSCH R5

Olejové vývevy BUSCH R5

Olejové vývevy radu R5 sú najrozšírenejšími vývevami BUSCH. Disponujú čerpacou rýchlosťou od 4 m3/h do 1 600 m3/h a dokážu vytvoriť vákuum až 0,1 mbar(abs).

Kľúčové parametre olejových rotačných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 m3/h do 1 600 m3/h
 • Max. vákuum: 0,1 mbar
 
 
 

Využití olejových rotačních vývěv BUSCH R5 v praxi:

 • Využitie olejových rotačných vývev BUSCH R5 v praxi:

 • Vývevy BUSCH R5 bývajú často súčasťou manipulačných strojov, obrábacích strojov, plastových vstrekolisov alebo zdrojom podtlaku pre pneumatické dopravníky a roboty. Uplatnia sa najmä v strojárenstve, ale aj v automobilovom priemysle.
 • leteckom a kozmickom priemysle sa využívajú kompozitné materiály, ktoré sa vyrábajú vo vákuu. Vákuum vedia vytvárať práve vývevy BUSCH R5.
 • Technológia BUSCH R5 sa uplatní tiež v potravinárstve, kde sa používa na vákuové balenie a konzerváciu potravín.
 • Vývevy BUSCH R5 sa aplikujú tam, kde je potrebné vytvoriť priemyselné vákuum.

  Zoznamy modelov olejových rotačných vývev technológie BUSCH R5 nájdete tu ►
     

 

Grafitové vývěvy BUSCH SECO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezolejové vývevy a kompresory BUSCH SECO

Kompaktné suchobežné vývevy BUSCH SECO sa premazávajú oterom grafitových lamiel. Dajú sa použiť ako vývevy, kompresory, alebo môžu byť použité pre vákuovo-tlakové aplikácie. Vývevy sú optimálne pre prevádzky, kde je požadovaný vyfukovaný vzduch absolútne bez oleja. Bezolejovú vývevu a kompresor je možné nasadiť v nepretržitej prevádzke.

Kľúčové parametre bezolejových vývev SECO:

 • Čerpacia rýchlosť: od 3 m3/h do 40 m3/h
 • Vákuum: 150 a 120 mbar

Využitie grafitových vývev BUSCH SECO v praxi:

 • Uplatnenie nájdu takmer vo všetkých odvetviach, počínajúc strojárenstvom a automobilovým priemyslom, cez elektrotechnický priemysel, potravinárstvo, až po tlačiarenský priemysel.
 • Suchobežné grafitové vývevy SECO sa používajú na vytváranie podtlaku alebo odsávanie.
 • Vákuová technológia SECO je dominantnou technológiou na vákuové upínanie a vákuovú manipuláciu.

Kľúčové parametre grafitových kompresorov SECO:

Grafitové kompresory radu SECO SD sa používajú len na dodávku stlačeného vzduchu.

 • Čerpacia rýchlosť: od 10 m3/h do 40 m3/h
 • Max. pretlak: +1 bar

Využitie bezolejových kompresorov BUSCH SECO v praxi:

 • Grafitové kompresory sa uplatňujú pri aerácii, ďalej tiež na zásobovanie, miešanie kyslíka a sedimentov, vetranie čistiacich nádrží a spätné preplachovanie filtrov. Svoje miesto preto nájdu aj v malých čističkách odpadových vôd (ČOV).
 • V poľnohospodárstve sa uplatnia pri preprave granulátov a pneumatickej doprave. Grafitové kompresory tu slúžia ako zdroje prepravného vzduchu.
 • tlačiarenskom priemysle sa používajú vákuovo-tlakové aplikácie na uchopovanie a zároveň fúkanie pri manipulácii s hárkami papiera.

  Modely grafitových vývev a kompresorov BUSCH SECO nájdete tu ►
   
 

 

Zobákové vývěvy BUSCH MINK

Zobákové vývevy BUSCH MINK

Zobákové vývevy BUSCH MINK sú bezolejové vývevy, ktoré vytvárajú vákuum rotáciou dvoch zobákových rotorov. Vývevy dosahujú max. vákuum 20 – 250 mbar a čerpaciu rýchlosť až 1 000 m3/h. Vývevy MINK sú efektívne a majú nízke prevádzkové náklady.

Kľúčové parametre zobákových vývev MINK:

 • Čerpacia rýchlosť: až 1 000 m3/h
 • Max. vákuum: 250 mbar
 
 
 

Využitie zobákových BUSCH MINK vývev v praxi:

 • drevospracujúcom priemysle táto vákuová technológia plní svoju funkciu pri vákuovom upínaní. Vývevy sú súčasťou lisovacích strojov a dýhovacích lisov.
 • Pri výrobe plastov sa technológie MINK používajú pre pneumatickú dopravu (napr. plastických granúl a sypkých materiálov), na odsávanie vstrekovacích foriem.
 • potravinárskom priemysle tieto vývevy prepravujú tečúce potraviny a prísady do potravinárskych strojov. Zaisťujú vákuum pre procesy balenia za tepla a priemyselným robotom poskytujú podtlak pre prísavky na upínanie a manipuláciu s balenými predmetmi.
 • zdravotníctve vývevy MINK dodávajú vákuum do operačných sál nemocníc a iných zdravotníckych zariadení..

           Modely zobákových vývev BUSCH MINK nájdete tu ►

     

 

Dmychadla BUSCH SAMOS

 

 

 

 

 

Dúchadlá BUSCH SAMOS

Dúchadlá s bočným kanálom BUSCH SAMOS využívajú laminárne prúdenie na vysoký tok vzduchu až 1 400 m3/h. Dúchadlá sú používané v čistiarňach odpadových vôd alebo vo výrobných aplikáciách, kde je potrebný nízky pretlak alebo nízky podtlak.

Sú zdrojom vzduchu na sušenie, ofukovanie, odfukovanie a odsávanie.

Dodávame ich v jednostupňovom a dvojstupňovom vyhotovení.

Kľúčové parametre dúchadiel BUSCH SAMOS:

 • Čerpacia rýchlosť: od 48 m3/h do 1 200 m3/h
 • Výkon motora: od 0,1 kW do 25 kW
 • Max. podtlak: - 0,5 bar
 • Max. pretlak: + 1 bar

Príklady využitia dúchadiel BUSCH SAMOS v praxi:

 • Dúchadlá SAMOS sa nachádzajú v centrálnych vysávačoch, kde slúžia ako zdroje podtlaku na centrálne nasávanie.
 • Vo vodnom hospodárstve sa uplatnia pri odvzdušňovaní čistiacich vodných nádrží. Aplikujú sa do aeračných systémov ČOV, kde vykonávajú prevzdušňovanie.
 • Využívajú sa v chemickom priemysle na transport procesných plynov (s ATEX).
 
 
 

           Zoznam modelov dúchadiel BUSCH SAMOS nájdete tu ►

     

 

Vodokružné vývěvy BUSCH DOLPHIN

Vodokružné vývevy BUSCH DOLPHIN

Vodokružné vývevy sú zariadením na vytváranie alebo zvyšovanie vákua v menších podtlakových systémoch. Môžu odsávať vzduch, plyny i malé množstvo pár. Vývevy sa vyznačujú vysokou účinnosťou, spoľahlivosťou a nenáročnou údržbou.

Kľúčové parametre vodokružných vývev BUSCH DOLPHIN:

 • Čerpacia rýchlosť: od 25 m3/h do 10 900 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar
 
 
 

Využitie olejových rotačných vývev v praxi:

 • potravinárstve sa technológia BUSCH DOLHIN používa na destiláciu, karbonáciu, fermentáciu a kryštalizáciu. V liehovaroch sa využívajú v plniacich staniciach. Slúžia tiež ako zdroj podtlaku vo vákuových baliacich strojoch.
 • ťažobnom priemysle vodokružné vývevy nachádzajú uplatnenie pri filtrácii minerálnych kalov v rafinérskych zariadeniach.
 • zdravotníctve vývevy BUSCH DOLPHIN dodávajú podtlak na sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov.
 • drevospracujúcom a papierenskom priemysle sú vývevy BUSCH DOLPHIN súčasťou vákuových sušičiek, lisovacích strojov a vákuových upínacích systémov.
 • Vodokružné vývevy BUSCH sa uplatnia aj v stavebníctve, kde bývajú zdrojom podtlaku vákuových manipulátorov a poľnohospodárskych strojov.

           Zoznam modelov vodokružných vývev BUSCH DOLPHIN nájdete tu ►

     

 

Šroubové vývěvy BUSCH COBRA

Skrutkové vývevy BUSCH COBRA

Skrutkové vývevy BUSCH COBRA sú bezolejové vývevy, ktoré vedia vytvárať hlboké vákuum až 0,05 mbar a čerpaciu rýchlosť až 720 m3/h. Vývevy môžu mať ATEX certifikáciu, preto sú vhodné aj na použitie v chemickom priemysle.

Kľúčové parametre skrutkových vývev BUSCH COBRA:

 • Čerpacia rýchlosť: od 110 m3/h do 2 000 m3/h
 • Max. vákuum: 0,05 mbar
 
 
 

Využitie skrutkových vývev BUSCH COBRA v praxi:

 • Tieto skrutkové vývevy nájdu uplatnenie najmä v chemickom priemysle, kde sa nachádzajú vo filtračných systémoch na vákuovú destiláciu, filtráciu a separáciu plynov.
 • Vo farmaceutickom priemysle sú skrutkové vývevy COBRA často súčasťou vákuových sušičiek. Sú tu zdrojom podtlaku na vákuové sušenie, destiláciu a odparovanie.
 • elektrotechnickom priemysle sa využívajú na vákuové naparovanie, naprašovanie kovov, elektrolytické pokovovanie a povlakovanie.
 • potravinárstve sa používajú v procese vákuového balenia, kde môžu byť tieto skrutkové vývevy súčasťou vákuových baliacich strojov a zariadení.

          Zoznam modelov skrutkových vývev BUSCH COBRA nájdete tu ►

     

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Zázemie pre servis vákuovej techniky BUSCH:

 • tím servisných technikov
 • tím inžinierov pre návrh vákuových systémov
 • sklad vývev BUSCH na požičanie
 • sklad náhradných dielov pre vývevy BUSCH
 • sklad príslušenstva a ostatných dielov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Servis, opravy a diely pre vývevy BUSCH

 • Vykonávame servis všetkých vývev a dúchadiel BUSCH.
 • Zaisťujeme generálne opravy a repas vývev BUSCH.
 • Servis vákuových zariadení u zákazníka.
 • Na sklade sú k dispozícii najpoužívanejšie náhradné diely a príslušenstvo vákuových technológií BUSCH.
 • Požičiavame vývevy BUSCH s čerpacou rýchlosťou do 630 m3/h.
 • Naša zásielková služba denne doručuje našim zákazníkom spotrebné diely, filtre, tesnenia i oleje pre vývevy BUSCH.

Vákuové systémy s vývevami BUSCH

Naša spoločnosť od roku 1998 navrhuje a dodáva centrálne vákuové systémy s vývevami BUSCH. Vákuové systémy obsahujú vývevy, posilňovacie vývevy, zásobníky vákua, riadenie vývev, filtre, separátory, systém ventilov a potrubí.

Dodávame tieto vákuové riešenia:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany