Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > Pompetravaini

Vodokružné vývevy POMPETRAVAINI

VAKUUM BOHEMIA je dodávateľom vývev Pompe Travaini pre Českú republiku a Slovensko. Spoločnosť POMPETRAVAINI je popredný svetový výrobca kvapalinokružných vývev. Zastúpenie alebo servis je prítomné vo viac než 50 krajinách sveta. Dodávané vývevy a vákuové systémy sú k dispozícii v širokej škále vyhotovení. Vývevy môžu byť liatinové, nehrdzavejúce alebo SAF (duplex). Vývevy a systémy môžu mať certifikáciu do výbušného prostredia ATEX. Pompetravaini je jedným z niekoľkých málo výrobcov, ktorí vyrábajú nadrozmerné vývevy s čerpacou rýchlosťou od 5 000 do 40 000 m3/h.

Dodávame a vykonávame servis týchto technológií POMPETRAVAINI:

   

Kompaktné vodokružné vývevy Pompetravaini

 

 

 

 

Kompaktné vodokružné vývevy Pompetravaini

 • Čerpacia rýchlosť: od 30 m3/h do 300 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)
 • Výhody: kompaktné vyhotovenie, malé zastavovacie rozmery, ekonomická prevádzka

Aplikácie a príklady použitia kompaktnej vodokružnej vývevy:

 • vákuové sušenie a sušenie lakov
 • odsávanie vlhkého vzduchu
 • vákuové upínanie
 • vákuové čerpanie živice
 • odplyňovanie suspenzií
 • odsávanie kondenzátov
 • frakčná destilácia
 • odsávanie vody a nečistôt
 
 • vákuové vyplňovanie tekutín
 • prevzdušňovanie vody
 • vákuové varenie
 • vákuová filtrácia
 • vákuové výparníky
 • filtrácia minerálnych kalov
 • vákuové tvarovanie termoplastov
 • čerpanie agresívnych látok
           
 

 

   

 

Univerzálne vodokružné vývevy Pompetravaini

 

 

Univerzálne vodokružné vývevy Pompetravaini

 • Čerpacia rýchlosť: od 50 m3/h do 1 700 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)
 • Výhody: maximálne vákuum v jednom stupni, robustné s možnosťou ATEX

Aplikácie a príklady použitia univerzálnej vodokružnej vývevy:

 • vákuová filtrácia odpadových vôd
 • cyklická výroba chemikálií
 • odplyňovanie suspenzií
 • odsávanie vody a nečistôt
 • parná sterilizácia
 • vákuové tvarovanie termoplastov
 • vákuové sušičky
 • vákuové centrálne systémy
 
 • destilácia mastných kyselín
 • vákuové výparníky
 • plniace linky
 • podtlakové transportné systémy
 • odsávanie kalov
 • ťažba ropy a plynu
 • vákuové tvarovanie termoplastov
 • systémy na spätné získavanie pár
 

 

   

Jednostupňové vodokružné vývevy Pompetravaini

 

 

 

Jednostupňové vodokružné vývevy Pompetravaini

 • Čerpacia rýchlosť: 20 m3/h do 3 100 m3/h
 • Max. vákuum: 200 mbar (abs)
 • Výhody: vysoká čerpacia rýchlosť a efektivita pri vysokom tlaku, s možnosťou ATEX vyhotovenia

Príklady použitia jednostupňovej vodokružnej vývevy:

 • odparovacie procesy
 • vákuové čerpanie živice
 • vákuové vyplňovanie
 • rekuperácia plynov
 • odsávanie kondenzátov
 • frakčná destilácia
 • parná sterilizácia
 • výroba buničiny a papiera
 • vákuový prenos kvapalín
 
 • testovanie motorov a karburátorov
 • plnenie fliaš
 • vytlačovanie tehál
 • sanácia pôdy
 • spracovanie mlieka
 • sušenie mazív
 • sušenie vaječných výrobkov
 • autoklávy na textilné sterilizácie
 • vákuová impregnácia
 

 

   

Dvojstupňové vodokružné vývevy Pompetravaini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojstupňové vodokružné vývevy Pompetravaini

 • Čerpacia rýchlosť: od 20 m3/h do 3 100 m3/h
 • Max. vákuum: max. vákuum 33 mbar (abs)
 • Výhody: ideálne na kontinuálnu prácu v tlaku od 33 mbar(abs) do 200 mbar(abs)

Aplikácie a príklady použitia dvojstupňovej vodokružnej vývevy:

 • vákuová destilácia
 • odsírenie
 • laboratórne odparovanie
 • chemické reaktory
 • vákuové čerpanie živice
 • odsávanie vzdušniny
 • sušenie lakov
 • destilácia morskej vody
 • filtrácia minerálnych kalov
 • výroba papiera
 • vákuová impregnácia
 
 • odvzdušňovanie keramických materiálov
 • vákuové vytvrdzovanie omietky
 • destilácia mastných kyselín
 • vákuové výparníky
 • ťažba ropy a plynu
 • vákuové tvarovanie termoplastov
 • spätné získavanie pár
 • čerpanie agresívnych látok
 • čerpanie výbušných plynov a výparov
 • vákuová konzervácia
 • vákuové centrálne systémy
 

 

   

 

Veľkoobjemové vodokružné vývevy Pompetravaini

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkoobjemové vodokružné vývevy Pompetravaini

 • Čerpacia rýchlosť: od 3 000 m3/h do 40 000 m3/h
 • Max. vákuum:
  • jednostupňové modely TRSK určené na prácu v tlaku nad 200 mbar(abs)
  • dvojstupňové modely TRVK s maximálnym vákuom 33 mbar(abs)
 • Výhody: vysoký výkon, robustné a efektívne riešenie, odolné voči nečistotám

Aplikácie a príklady použitia veľkoobjemovej vodokružnej vývevy:

 • odsávanie kondenzátu
 • vákuová filtrácia
 • výparníky
 • frakčná destilácia
 • transport výbušných plynov
 • vákuové vytvrdzovanie
 • destilácia mastných kyselín
 • podtlakové transportné systémy
 • sušenie mazív
 • vákuové centrálne systémy
 
 • prevzdušňovanie vody
 • ťažba ropy a plynu
 • filtrácia minerálnych kalov
 • systémy na spätné získavanie pár
 • čerpanie agresívnych látok
 • zhutnenie prefabrikovaných produktov
 • čerpanie výbušných plynov a výparov
 • vákuová konzervácia
 • vákuová destilácia morskej vody
 • sušenie vaječných výrobkov
 

 

    Systémy recirkulácie obežnej kvapaliny Pompetravaini

Systémy recirkulácie obežnej kvapaliny Pompetravaini

Vodokružnú vývevu je možné doplniť o systém recirkulácie obežnej kvapaliny. Systém môže byť jednoduchý pre nenáročné aplikácie, alebo môže obsahovať riadiaci rozvádzač pre plne autonómnu prevádzku. Chladenie systému je zaistené pritekajúcou vodou, napojením okruhu chladiacej vody alebo vzduchom.

Dodávame tieto systémy:

 • Systém s plnou recirkuláciou
 • Systém s čiastočnou recirkuláciou
 • Systém s cirkulačným olejom 

   
 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Zázemie pre servis vývev Pompetravaini:

 • tím servisných technikov
 • tím inžinierov pre návrh vákuových systémov a vývev
 • sklad náhradných vývev na požičanie (pri vybraných modeloch)
 • sklad príslušenstva a ostatných dielov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Servis, opravy a diely pre vývevy Pompetravaini

 • Vykonávame servis vodokružných vývev Pompetravaini.
 • Zaisťujeme generálne opravy a repas vodokružných vývev Pompetravaini.
 • Servis vákuovej techniky aj u zákazníka.
 • Na sklade k dispozícii najpoužívanejšie náhradné diely a príslušenstvo všetkých typov vodokružných vývev Pompetravaini.
 • Požičiavame vývevy s čerpacou rýchlosťou do 630 m3/h.
 • Naša zásielková služba denne doručuje našim zákazníkom náhradné diely, filtre, tesnenia i oleje pre vývevy Pompetravaini.

Vákuové systémy s vývevami Pompetravaini

Naša spoločnosť od roku 1998 navrhuje a dodáva centrálne vákuové systémy a systémy recirkulácie. Vákuové systémy obsahujú vodkružné vývevy, posilňovacie vývevy, zásobníky vákua, riadenie vývev, filtre, separátory, systém ventilov a potrubí.

Dodávame tieto vákuové riešenia:

Tabuľka modelov – rad TRMB:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
TRMX 25-3030330,752900
TRVX 25750332,22900
TRMB 32-75753332900
TRMB 40-1101103331450
TRMB 40-1501503341450
TRMB 40-200200335,51450
TRMB 50-300300337,51450

Tabuľka modelov – rad TRH:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
TRH 32-044330,551450
TRH 32-2020331,12900
TRH 32-4545331,52900
TRH 32-6060332,22900
TRH 40-1101103341450
TRH 40-1401403341450
TRH 40-190190335,51450
TRH 50-2802803391450
TRH 50-34034033111450
TRH 50-42042033151450
TRH 80-60060033221450
TRH 80-75075033301450
TRH 100-8708703330960
TRH 100-126012603337960
TRH 100-16001 6003345960
TRH 150-20002 0003375730
TRH 150-26002 6003390730
TRH 150-31003 10033110730

Tabuľka modelov – rad TRS:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
TRS 32-20202001,12900
TRS 32-50502001,52900
TRS 40-55552002,21450
TRS 40-808020031450
TRS 40-10010020031450
TRS 40-15015020041450
TRS 50-2202202005,51450
TRS 100-550550200151450
TRS 100-70070020018,51450
TRS 100-980980200301450
TRS 125-1250125020037960
TRS 125-1550155020045960
TRS 200-1950195020075730
TRS 200-2500250020075730
TRS 200-31003100200110730

Tabuľka modelov – rad TRV:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
TRVA 65-300300337,51450
TRVA 65-45045033111450
TRVX 100355033151450
TRVX 10057003318,51450
TRVX 100783533221450
TRVX 125310803330980
TRVX 125514003337980
TRVX 125716603345980
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany