Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > VACUUBRAND

Laboratórne vývevy VACUUBRAND

Zaisťujeme opravy servis vákuových technológií Vacuubrand. Ďalej sa zaoberáme generálnymi opravami a repasom vákuovej techniky Vacuubrand. Servis vývev Vacuubrand poskytujeme pre spoločnosti sídliace v na Slovensku a Českej republike.

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Vacuumbrand RZ

 

 

 

 

 

 

 

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Vacuumbrand RZ

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Vacuubrand RZ 2.5, RZ 6 a RZ 9 sú veľmi výkonné rotačné lopatkové vývevy s kompaktným dizajnom a nízkou hmotnosťou. Sú vhodným riešením pre širokú škálu laboratórnych a procesných aplikácií, ktoré vyžadujú jemné vákuum a nižšiu čerpaciu rýchlosť.

Medzi kľúčové vlastnosti dvojstupňových olejových vývev Vacuubrand patrí:

 • čerpacia charakteristika až do jemného vákua
 • vysoká tolerancia vodnej pary pri použití gas ballastu
 • možnosť inštalácie gas ballastu
 • dlhší interval výmeny oleja vďaka veľkému objemu zásobníka oleja
 • jednoduchá údržba vďaka modulárnemu vyhotoveniu
 • vákuovo tesné vývevy aj vo vypnutom stave

Použitie dvojstupňových olejových vývev Vacuubrand v praxi:

 • vákuová destilácia
 • vákuové sušiace komory
 • lyofilizácia
 • molekulárna destilácia
 
 • predvýveva pre turbo molekulárne vývevy
 • stolové odstredivé koncentrátory
 • nízkoteplotné odparovanie rozpúšťadiel
 • Schlenkove rozvody
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membránové vývevy Vacuubrand MD a MV

Membránové vývevy Vacuubrand sú správnou voľbou pre čisté aplikácie. Fungujú úplne bez oleja a nemajú žiadne posuvné súčasti. Za normálnych okolností ide o bezdotykovú technológiu. Vývevy majú hermeticky utesnené čerpacie komory. Chemické modely vývevy Vacuubrand majú povrch z PTFE, ktorý chráni mechanické časti pred koróziou.

Trojstupňové modely MD 1C, MD 4C NT, MD 4CRL NT MD 12C NT dosahujú podtlak do 1,5 mbar. Táto vákuová technológia je vhodná obzvlášť pre aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká tesnosť vývevy.

Štvorstupňový model MV 10C NT poskytuje výhodnú kombináciu vysokej rýchlosti čerpania a veľmi nízkeho podtlaku až 0,9 mbar. Model Vacuubrand MV 10C NT + EK je navyše vylepšený kondenzátorom výfukových plynov (EK), a preto je šetrný k životnému prostrediu. Výveva je ideálnym riešením na plynulé a bezolejové čerpanie korozívnych plynov a pár.

Kľúčové vlastnosti membránových vývev Vacuubrand:

 • dlhé servisné intervaly na výmenu oleja
 • dlhá životnosť membrány a ventilu
 • nízka miera úniku oleja
 • stabilný výkon bez oteru, prachu a nečistôt
 • nízke vibrácie a tichá prevádzka (pri modeloch NT)

Využitie membránových vývev Vacuubrand v praxi:

 • výskumné laboratóriá
 • farmaceutický vývoj
 • výroba liečiv
 • fyzikálne aplikácie
 
 • priemyselné aplikácie
 • vákuová filtrácia
 • procesy odplynenia
 • podpora turbo molekulárnych púmp
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické membránové vývevy Vacuubrand ME a MZ

Chemické membránové vývevy Vacuubrand sú určené na evakuáciu plynov, agresívnych rozpúšťadiel a kyslých pár. Ich konštrukcia je z hliníka a membrána z polytetrafluórethylénu. Čerpacie komory sú hermeticky oddelené od pohonného systému, čo zaisťuje dlhú životnosť mechanických častí. Výveva je vybavená integrovaným gas balastom, ktorý umožňuje plynulé čistenie s minimálnym dopadom na vákuum. Prevádzka je plne bez oleja. Všetky modely vývev môžu byť dodané s certifikáciou ATEX kategórie 3. K dispozícii sú v dvoj, troj a štvorstupňovom vyhotovení.

Modely ME 1C, ME 2C NT, ME 4C NT, ME 8C NT a ME 16C NT sú vynikajúcim riešením na plynulé, bezolejové čerpanie korozívnych plynov a pár. Jednostupňová konštrukcia poskytuje výhodnú kombináciu vysokej rýchlosti čerpania a maximálneho podtlaku až 70 mbar.

Dvojstupňové modely MZ 1C a MZ 2C NT dosahujú podtlak až 7 mbar. Hlavné časti vývevy sú vyrobené z chemicky odolných fluóroplastov, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a životnosť. Výveva má účinný dizajn na úspornú inštaláciu a dobrý výkon v hrubom vákuu. Ideálna na odparovanie.

Kľúčové vlastnosti chemických membránových vývev Vacuubrand:

 • vynikajúce vákuum aj pri použití gas ballastu
 • vysoký výkon i pri nízkych úrovniach vákua
 • vynikajúca chemická odolnosť
 • prevádzka bez oleja
 • odolnosť proti pare
 • veľmi nízke vibrácie a tichá prevádzka

Použitie chemických membránových vývev Vacuubrand v praxi.

 • preprava korozívnych plynov
 • laboratórne odparovanie
 • filtrácia a extrakcia na pevnej fáze
 • vákuové sušiace komory
 • vákuové siete
 
 • vákuové koncentrátory
 • sušenie mrazom
 • vákuová filtrácia
 • vzorkovanie plynov
 • rotačné výparníky
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybridné vývevy

Hybridné vývevy Vacuubrand sú kombináciou dvoch technológií: dvojstupňovej olejovej rotačnej vývevy a membránovej vývevy. Olejová rotačná výveva je vybavená inovatívnym mazacím systémom s veľkým objemom oleja. Vývevy sú chemicky odolné a môžu čerpať rozpúšťadlá a vysoko agresívne plyny, ktoré je možné odpariť. Zariadenie dokáže vyvinúť prevádzkové vákuum do 10-3 mbar. Výveva je vysušovaná sekundárnou membránovou vývevou.

Medzi kľúčové vlastnosti hybridných vývev Vacuubrand patrí:

 • dlhé servisné intervaly vďaka veľkému objemu oleja
 • schopnosť čerpať vodné pary a rozpúšťadlá
 • ochrana proti spätnému toku oleja
 • tichý chod a vynikajúce vákuum aj pri použití plynového predradníka
 • aktívna ochrana proti korózii (ATEX)
 • teleskopický dizajn

Použitie hybridných vývev Vacuubrand v praxi:

 • vákuové sušiace komory
 • lyofilizácia
 • molekulárna destilácia
 • chemické technológie
 
 • vákuové koncentrátory
 • odparovacie odstredivky
 • kyslíkové koncentrátory
 • procesné technológie
 

Servis, opravy a diely pre vývevy Vacuubrand

 • Zaisťujeme servis vývev Vacuubrand.
 • Vykonávame generálne opravy a repas vývev Vacuubrand.
 • Servis pre Českú republiku a Slovensko.

Zázemie pre servis vývev Vacuubrand:

 • tím servisných technikov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Prečo zvoliť nás?

 • 20 rokov skúseností v odbore
 • 3 000 vykonaných generálnych opráv
 • viac než 5 000 servisných výjazdov
 • viac než 2 000 spokojných zákazníkov
 • viac než 10 000 položiek na sklade
 • pracujeme pre 7 z 10 najväčších firiem v ČR

Čo vám spolupráca s nami prinesie?

 • vyššiu spoľahlivosť výroby
 • zrýchlenie výrobného procesu
 • zníženie náročnosti údržby
 • zníženie nákladov na servis a elektrickú energiu
 • servis po celý čas životnosti produktu
 • aplikačné poradenstvo a troubleshooting

Tabuľka modelov – membránové vývevy Vacuubrand MD

ModelPrietok
[m3/h]
Max. podtlak
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
15 DH MD502700,55N/A
R 20 MD603000,75N/A
R 30 MD903501,5N/A
40 DH MD1403502,2N/A
K07R MD1804503N/A
K08R MD2354504N/A
K09 MD3104755,5N/A
K10 MD2885007,5N/A
K 11 MD4305007,5N/A
K12 MD4754509,2N/A
MD 1110,081500
MD 4 NT410,251500
MD 12 NT1220,441500

Tabuľka modelov – membránové vývevy Vacuubrand MV

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MV 2 NT20,50,251500
MV 10 NT100,50,441500

Tabuľka modelov - chemické membránové vývevy Vacuubrand ME

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
ME 10,71000,041500
ME 2 NT2700,181500
ME 4 NT4700,181500
ME 4R NT41000,181500
ME 8 NT8700,251500
ME 16 NT16700,441500

Tabuľka modelov - chemické membránové vývevy Vacuubrand MZ

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MZ 2 NT270,181500
MZ 2D NT240,181500

Tabuľka modelov - membránové vývevy MEC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
ME 1C0,71000,041500
ME 2C NT2700,181500
ME 4C NT4700,181500
ME 8C NT8700,251500
ME 16C NT16700,441500
MZ 1C0,7200,061500

Tabuľka modelov - membránové vývevy MZC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MZ 2C NT270,181500
MZ 2D NT240,181500

Tabuľka modelov - membránové vývevy MDC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MD 1C110,081500
MD 4C NT410,251500
MD 12C NT1220,441500

Tabuľka modelov - membránové vývevy MVC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MV 2 NT20,50,251500
MV 10C NT100,50,441500

Tabuľka modelov dvojstupňové olejové rotačné vývevy RE a RZ

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
RE 2,52,30,30,181500
RZ 2,52,30,00040,181500
RE 65,70,10,31500
RZ 65,70,00040,31500
RE 98,90,10,371500
RZ 98,90,00040,31500

Tabuľka modelov dvojstupňové olejové rotačné vývevy RC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
RC 65,90,00040,371500
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany