Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > EDWARDS

Vákuové technológie EDWARDS VAKUUM

Zaisťujeme predaj servis vákuových technológií EDWARDS. Ďalej sa zaoberáme generálnymi opravami a repasovaním vákuovej techniky EDWARDS. Servis poskytujeme spoločnostiam sídliacim na Slovensku a v Českej republike.

Dodávame a vykonávame servis týchto vákuových riešení:

Jednostupňové olejové rotačné vývevy Edwards nEs

Ilustračný obrázok

 

 

 

 

 

 

 

Jednostupňové olejové rotačné vývevy Edwards nEs

Jednostupňové lamelové rotačné vývevy radu Edwards nES ponúkajú vysokú spoľahlivosť, nízke náklady na životný cyklus a osvedčený výkon. Optimalizovaný systém návratu a separácie oleja vo výveve podporuje stabilný čerpací výkon a minimalizuje straty oleja. Rad nES je možné prevádzkovať samostatne alebo v kombinácii s posilňovacími vývevami. Vývevu možno jednoducho skombinovať s Rootsovými vývevami Edwards EH.

Medzi kľúčové výhody olejových rotačných vývev Edwards nEs patrí:

 • robustné a kompaktné vyhotovenie
 • nízka hlučnosť a vibrácie nEs
 • jednoduchá údržba
 • vysoká produktivita
Aplikácie a príklady použitia olejových rotačných vývev Edwards nEs:
 • pokovovanie
 • konzervácia potravín
 • sterilizácia
 • vákuové sušenie
 
 • testovanie netesností
 • výroba plastov a gumy
 • tvarovanie plastov
 • pneumatická doprava

 

 

 


Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Edwards RV a Edwards EM

Ilustračný obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Edwards RV a Edwards EM 

Dvojstupňové olejové rotačné lamelové vývevy Edwards RV ponúkajú kvalitné vákuum s dobrou rýchlosťou čerpania. Vývevy sú použiteľné pre prašné, čisté a suché aplikácie. Vývevy zaisťujú spoľahlivú a tichú prevádzku. Sú ideálnymi vývevami pre nepretržitú prevádzku. 

Kompaktné dvojstupňové olejové rotačné vývevy Edwards EM sú ideálnym riešením pre náročné aplikácie. Vývevy vynikajú robustnou konštrukciou. Dodávame tiež vývevy s uzatvoreným motorom, ktorý je chladený proti prehriatiu integrovaným ventilátorom. Vďaka svojim vlastnostiam môžu slúžiť ako predvývevy malých turbomolekulárnych vývev.

Medzi kľúčové výhody olejových rotačných vývev Edwards RV a Edwards EM patrí:

 • spoľahlivá a nepretržitá prevádzka
 • robustná konštrukcia
 • ochrana proti spätnému nasatiu
 • jednoduchá údržba bez demontáže
Aplikácie a príklady použitia olejových rotačných vývev Edwards RV a Edwards EM:
 • sušenie vymrazovaním
 • hmotnostná spektrometria
 • vákuová destilácia, extrakcia a filtrácia
 • sušenie gélov (gélové sušičky)
 • vedecké a priemyselné laboratóriá
 • výskum a vývoj
 • analytické nástroje
 
 • technológia povlakovania
 • vákuové odplynenie
 • vákuové pece
 • plnenie a vyprázdňovanie plynových fliaš
 • detekcia netesností
 • odstredivé výparníky
 • elektrónová mikroskopia (TEM, SEM)

  

 

 

Piestové vývevy Edwards Stokes Microvac

ilustračný obrázok

 

 

 

 

Piestové vývevy Edwards Stokes Microvac

Piestové vývevy Edwards Stokes Microvac sú rotačné vývevy. Výveva je vybavená manuálne ovládaným plynovým zaťažovacím ventilom na obmedzenie kondenzácie. Piestové vývevy sú robustné a sú odolné voči väčšiemu množstvu nečistôt.

K vývevám je dodávané široké spektrum príslušenstva, ako je termostatický ventil, odlučovač olejovej hmly, gas ballast, externý čistič oleja alebo sací filter vývevy Stokes.

Medzi kľúčové výhody piestových vývev Edwards Stokes Microvac patrí:

 • priestorovo úsporný dizajn šetrí až 50 % cenného podlahového priestoru
 • pomalá rýchlosť otáčania menšia než 500 ot./min, čo znamená dlhšiu životnosť
 • nízka finálna spotreba pri tlaku <2,5 × 10-2 Torr
 • robustná konštrukcia z ocele a tvárnej liatiny
 • kalené vymeniteľné puzdro hriadeľa zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu
 • automatický systém mazania zaisťuje správny prietok oleja do ložísk a tesniacich plôch a zabraňuje spätnému prúdeniu do systému
 • unikátna konštrukcia ventilu znižuje potrebu údržby a hlučnosť
 • odolnosť voči teplu a korózii vďaka systému tesnenia
Aplikácie a príklady použitia piestových vývev Edwards Stokes Microvac:
 • automobilový priemysel
 • chemické procesy
 • vákuové tepelné spracovanie
 • detekcia priesakov
 • hutníctvo
 
 • spracovanie PET
 • farmaceutický priemysel
 • sušenie transformátorov
 • vákuové povlakovanie
 • indukčné vákuové tavenie

 

 

 

Rootsove vývevy (boostery) Edwards EH a Edwards HV

ilusutračný obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsove vývevy (boostery) Edwards EH a Edwards HV

Posilňovacie vývevy Edwards EH a Edwards HV sa používajú ako posilňovacie vývevy na zvýšenie čerpacej rýchlosti a prehĺbenie vákua. Vývevy EH majú patentovaný hydrokinetický pohon mechanického posilňovacieho čerpadla, ktorý je ideálny pre ​​vysoké diferenčné tlaky. To umožňuje spoločné spustenie boostera súčasne s predvývevou. Otáčky rootsovej vývevy EH sa automaticky spomalia pri vyššom tlaku, čo zabraňuje jej prehriatiu. Vďaka tejto technológii vývevy EH nepotrebujú bypass.

Rootsove vývevy Edwards HV znižujú čas čerpania. Oproti vývevám Edwards EH sú posilňovacie vývevy Edwards HV vyvinuté špeciálne na vysokokapacitné čerpanie v agresívnom prostredí. Uplatnenie tak nachádzajú v náročných priemyselných a chemických aplikáciách. Sú vhodné pre nepretržitú prevádzku v širokom rozsahu tlakov vo veľkom meradle.

Medzi kľúčové výhody Rootsových vývev Edwards EH a Edwards HV patrí:

 • zníženie času čerpania
 • tichá prevádzka bez vibrácií
 • konštrukcia hriadeľového tesnenia pomáha chrániť čerpací mechanizmus a prevodovku pred krížovou kontamináciou aj pri tých najagresívnejších aplikáciách
 • Rootsova výveva EH je vybavená automatickou ochranou proti preťaženiu
 • Rootsova výveva HV je určená na použitie v agresívnom prostredí
 • výveva Edwards HV je tesnená mechanickými upchávkami
Aplikácie a príklady použitia mechanického posilňovače Edwards EH:
 • vákuová metalurgia
 • vákuová destilácia
 • odplyňovanie ocele
 • PVD a CVD povlakovanie
 • farmaceutická lyofilizácia
 
 • CO2 lasery
 • priestorová simulácia
 • vákuová impregnácia
 • olejové sušenie a odplyňovanie
 • priemyselné sušenie vymrazovaním

 

 

 

Suchobežné bezolejové vývevy Edwards nXDS

ilustračný obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suchobežné bezolejové vývevy Edwards nXDS

Edwards nXDS je nová generácia suchobežných scroll vývev, ktorá ponúka oproti technológii XDS vyššiu čerpaciu rýchlosť, nižší finálny tlak a nižšiu spotrebu energie. Inovatívny tvar navyše zaisťuje veľmi tichý chod. Vďaka gas ballastu výveva umožňuje čerpanie vrátane menšieho množstva pár vody, rozpúšťadiel, zriedených kyselín a zásad.

Pre svoje vlastnosti je výveva nXDS ideálnym riešením pre vedecké, farmaceutické a univerzitné laboratóriá.

Medzi kľúčové výhody suchobežných bezolejových vývev Edwards nXDS patrí:

 • čisté a suché vákuum bez oleja
 • dlhšie servisné intervaly 4 – 5 rokov
 • nízke hladiny akustického hluku okolo 52 dB (A)
 • jednoduchý ovládací panel so svetelným displejom
Aplikácie a príklady použitia suchobežných bezolejových vývev Edwards nXDS:
 • hmotnostná spektrometria
 • elektrónová mikroskopia (SEM)
 • odstredivky s veľmi vysokou rýchlosťou
 • PVD a CVD povlakovanie kovov
 • kryogenika
 • vytvrdzovanie epoxidových živíc
 
 • extrakcia rozpúšťadiel
 • lyofilizácia
 • detekcia netesností
 • sublimačné sušenie
 • rekuperácia vzácnych plynov
 • výroba chladiacich a mraziacich zariadení

 

 

Servis, opravy a diely pre vývevy EDWARDS

 • Zaisťujeme servis vývev EDWARDS.
 • Vykonávame generálne opravy a repas vývev EDWARDS.
 • Servis pre Českú republiku a Slovensko.

Zázemie pre servis vývev EDWARDS:

 • tím servisných technikov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Prečo zvoliť nás?

 • 20 rokov skúseností v odbore
 • 3 000 vykonaných generálnych opráv
 • viac než 5 000 servisných výjazdov
 • viac než 2 000 spokojných zákazníkov
 • viac než 10 000 položiek na sklade
 • pracujeme pre 7 z 10 najväčších firiem v ČR

Čo vám spolupráca s nami prinesie?

 • zvýšenie spoľahlivosti výroby
 • urýchlenie výrobného procesu
 • zníženie náročnosti údržby
 • zníženie nákladov na servis a elektrickú energiu
 • servis po celý čas životnosti produktu
 • aplikačné poradenstvo a troubleshooting

Tabuľka modelov – jednostupňové olejové rotačné vývevy Edwards nEs

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
nES 40400,51,11500
nES 65590,51,51500
nES 100980,52,21500
nES 2001800,0841450
nES 3002400,085,51500
nES 4704700,0815630
nES 6306400,0818,5820
nES 7507550,0818,51000

Tabuľka modelov – dvojstupňové olejové rotačné vývevy Edward E2M

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
E2M0,70,750,0030,091400
E2M1,51,60,0030,162800
E1M18170,030,551400
E2M18170,0030,551400
E2M2827,50,0010,751400
E2M 40370,0011,1N/A
E2M 80740,0012,2N/A
E2M 1751600,0015,5N/A
E2M 2752550,0017,5N/A

Tabuľka modelov – piestové vývevy Edwards Stokes Microvac

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
212 J2340,0335,5N/A
412 J4420,03310N/A
612 J8840,0332 x11N/A

Tabuľka modelov – dvojstupňové olejové rotačné vývevy Edward RV

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
RV33,30,0020,251450
RV55,10,0020,251450
RV88,50,0020,41450
RV12120,0020,41450

Tabuľka modelov – rootsove vývevy (boostery) Edwards EH

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
EH2502501802,2N/A
EH5005001102,2N/A
EH12001200903N/A
EH260026008011N/A
EH420042007011N/A

Tabuľka modelov – rootsove vývevy (boostery) Edwards HV

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
HV8000720019018,53000

Tabuľka modelov – suchobežné bezolejové vývevy Edwards nXDS

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
nXDS6i6,20,02N/A1800
nXDS10i110,007N/A1800
nXDS15i150,007N/A1800
nXDS20i220,03N/A1800
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany