Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Olejové rotačné vývevy

OLEJOVÉ ROTAČNÉ VÝVEVY

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Olejové rotačné vývevy sú najviac rozšíreným typom priemyselných vývev. Vývevy sú ideálne na trvalú i prerušovanú prevádzku a generovanie vákua do tlaku max. 0,1 mbar. Všetky moderné jednostupňové olejové vývevy majú integrovaný odlučovač olejovej hmly, ktorý odfiltruje olej z vyfukovaného vzduchu. Olej je následne vývevou nasatý na recirkuláciu. Najpredávanejšie modely máme na sklade a je možné ich požičať na vyskúšanie.

Princíp olejových rotačných vývev

Excentricky uložený rotor vytvára vo valci kosákovitý priestor, ktorý je rozdelený lamelami na komory. Otáčaním rotora sa zmenšuje objem komôr a dochádza ku kompresii. Lamely sú uložené v drážkach statora a utesnené olejom. Vyfukovaný vzduch je zbavený oleja priechodom cez integrovaný odlučovač olejovej hmly.

Olejové rotačné vývevy podľa výkonu vákua

Kompaktné vývevy
(do 16 m³/h)

 

Štandardné vývevy
(do 300 m³/h)

 

Pomalobežné vývevy
(do 1 600 m³/h)

Olejové rotačné vývevy VAKUUM BOHEMIA   Olejové rotačné vývevy   Olejové rotačné vývevy
         

Kompaktné olejové rotačné vývevy sú ideálne na zabudovanie do stroja alebo pre aplikácie, kde je potrebné odsať len malé množstvo plynu.

 

Štandardné olejové rotačné vývevy sú celosvetovo najrozšírenejším typom vývev, ktorý je vhodný pre širokú škálu aplikácií.

 

Pomalobežné olejové rotačné vývevy umožňujú odsať veľké množstvo plynov a často slúžia ako centrálny zdroj vákua.

Kľúčové parametre:

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 m3/h do 1 600 m3/h
 • Výkon motora: od 0,1 kW do 30 kW
 • Max. vákuum: 0,1 mbar (abs)
 

Hlavné výhody olejových rotačných vývev:

 • odolná konštrukcia
 • energetická úspornosť
 • vákuum pre väčšinu aplikácií

Vyberať môžete z týchto modelov olejových rotačných vývev:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
PA 0008 A820,362950Kompatné vývevy
PA 0016 K1620,552950Kompaktné prevedenie
PA 0021 K210,50,752950Vývevy sú skladom
PA 0040 K400,51,11450Vývevy sú skladom
PA 0063 K630,52,21450Vývevy sú skladom
PA 0100 K1000,531450Vývevy sú skladom
PA 0175 K1750,541450Vývevy sú skladom
PA 0255 K2500,55,51450
PA 0305 K3000,57,51450Vývevy sú skladom
PA 0400 K4100,111980
PA 0500 K5000,115980
PA 0630 K6500,118,5980
PA 1000 B10000,322960
PA 1600 B16000,330960

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Servis vákuovej techniky:

Dodávame a vykonávame servis olejových rotačných vývev týchto značiek:

 

Využitie olejových rotačných vývev v praxi:

 • Olejové rotačné vývevy dominujú najmä v potravinárstve, kde sa najviac využívajú na vákuové balenie a konzerváciu potravín. Olejové vývevy sa tiež používajú na extrahovanie vnútorností dobytka alebo rýb v mäsokombinátoch.
 • V zdravotníctve majú olejové rotačné vývevy svoje uplatnenie pri odsávaní kvapalín vzniknutých pri chirurgických zákrokoch, či pri odsatí vzduchu pred sterilizáciou nástrojov a zdravotníckeho materiálu.
 • Rotačné olejové vývevy bývajú tiež bežnou súčasťou CNC strojov, kde je potrebné vytvoriť podtlak na uchopenie výrobku. Svoje uplatnenie tak nájdu aj v automobilovom priemysle a strojárenstve.
 • Pri výrobe keramických materiálov sa vákuum používa na skompaktnenie a zhutnenie prefabrikovaných produktov. Olejové rotačné vývevy zaisťujú dostatočné vákuum na odvzdušnenie.
 • Niektoré látky je nutné zbaviť vodnej vlhkosti alebo vlhkosti z rozpúšťadiel. K odstráneniu vlhkosti dochádza v sušičkách so zvýšenou teplotou a zníženým tlakom. Tento proces nazývame vákuové sušenie. Zníženie tlaku zaistia olejové rotačné vývevy.
 • Vlhkosť zhromaždená počas výroby by počas používania mohla spôsobiť problém. Olejové rotačné vývevy sa používajú ako zdroj vákua na odsávanie vzduchu z pracovných priestorov. 
 • Vývevy sa využívajú na odplynenie elektrolytov. Plynové vrecká v článku elektrolytu spôsobujú nehomogenitu materiálu a ovplyvňujú výsledné vlastnosti batérií. Preto sa každý článok pred naplnením elektrokotla vyfukuje.
 • Kovové súčiastky musia byť v automobilovom priemysle 100 % čisté a bez oleja. Pri sušení a odmasťovaní dielov je potrebné vodu a olej dokonale vysať. Toto vysatie dokážu zaistiť olejové rotačné vývevy.
 • Pri výrobe fotovoltaických panelov sú jednotlivé články kladené na fóliu, ktorá je následne teplom roztavená. Najprv je však potrebné odsať všetok vzduch, aby nedošlo ku vzniku bubliny, ktorá by znížila odpor medzi článkami. Vysatie vzduchu zaistia olejové rotačné vývevy.
 • leteckom a kozmickom priemysle sa pracuje s kompozitnými materiálmi. Aby sa zvýšila integrita materiálu, musí sa kompozit dokonale vysušiť. Odsatie vzduchu tu zaisťujú olejové rotačné vývevy.
 • Elektrárne nepoužívajú vákuum na výrobu energie, ale pre vedľajšie procesy ako je čistenie filtrov, chladenie, odplynenie a testovanie tesnosti. Tu sa pomocou vákua sušia laky, odplyňujú suspenzie a zaisťujú ďalšie procesy.
 • Pri výrobe plastov lamelová olejová rotačná výveva odsáva vzduch z vákuových foriem, aby v odliatkoch neboli bublinky a na krajoch nevznikali drsné miesta. 
 • Vákuová pneumatická doprava využíva olejové lamelové rotačné vývevy na vytvorenie podtlaku. Podtlak následne umožňuje presávanie a podávanie granulovaných materiálov.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany