Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Zobákové vývevy

Zobákové vývevy

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Zobákové vývevy (niekedy tiež zubové vývevy) patria medzi bezolejové vzduchom chladené priemyselné vývevy. Tieto vývevy sú vhodné pre trvalý i prerušovaný chod. Sú veľmi nenáročné na údržbu a ich prevádzkové náklady sú nízke. Vývevy majú tlmič hluku na výstupe, ktorý tlmí pulzáciu výstupného zvuku. Niektoré vývevy môžu tiež fungovať ako kompresory a je možné ich využiť vo vákuovo-tlakových aplikáciách. 

Bezkontaktná konštrukcia znižuje vnútorné opotrebenie a chladenie vzduchom eliminuje potrebu chladiacej kvapaliny. Výveva je vo vnútri suchá, takže v čerpacej komore nie je potrebný žiadny tesniaci alebo mazací olej. Môžu byť teda použité ako zdroj pre elektrotechnické a chirurgické vákuum.

Vývevy sú vhodné pre takmer všetky procesné aplikácie vrátane pneumatického dopravovania, spracovania dreva, sušenia, sterilizácie, impregnácie, tlače, sanácii pôdy, tvarovania za tepla a vytlačovania.

Zobákové vývevy sú vhodné pre všetky aplikácie, kde je potrebný podtlak alebo nízke až hrubé vákuum. Ide o ideálne vákuové riešenie pre aplikáciu, kde môžu byť prítomné častice alebo výpary, ktoré ničia a degradujú olej v olejových vývevách.

Zobákové vývevy je možné dodať v špeciálnych modifikáciách s niklovanými vnútornosťami, ktoré sú odolné voči korózii pri čerpaní vlhkosti.

Princíp fungovania zobákových vývev

Zobáková výveva je vybavená dvomi rotormi v tvare dvojzobáka. Tieto rotory sa v statore protismerne otáčajú v malých toleranciách. Nedochádza ku kontaktu medzi rotormi, ani medzi rotorom a statorom. Pohyb rotorov synchronizuje presné prevodové ústrojenstvo. Vzduch je nasávaný do kompresnej komory a pohybom zubov v priestore sacej prípojky prepravený od nasávania k výfuku.

Parametre zobákových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 50 m3/h do 1 000 m3/h
 • Výkon motora: od 1,1 kW do 18,5 kW
 • Max. vákuum: 20 mbar (abs)
 • vývevy možno použiť aj ako kompresory pre vákuovo-tlakové aplikácie

Výhody zobákových vývev:

 • spoľahlivá prevádzka
 • pracovná komora je bez oleja
 • nízka spotreba energie
 • nízke servisné náklady

Vyberať môžete z týchto modelov zobákových vývev:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
VBCX 006060501,12850
VBCX 0105100502,22850
VBCX 01551505032850
VBCX 02552505042850
VBCX 0305300505,52850
VBCX 0405400507,52850
VBCX 05055005092850
VBCX 10059505018,52850

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Servis vákuovej techniky:

Dodávame a opravujeme zobákové vývevy týchto značiek:

 

Využitie zobákových vývev v praxi:

 • Zobákové vývevy sa používajú pre vákuové manipulačné a upínacie systémy a vákuovú manipulačnú techniku ako sú napríklad vákuové kliešte, uchopovače, vákuové dopravníky, nosiče dosiek a iné manipulátory.
 • Sú ideálnym zdrojom vákua pre zdvíhacie systémy. Zobákové vývevy sú súčasťou vákuových lisov, vákuových strojov a zariadení, kde je potrebné vytvoriť pretlak alebo podtlak.
 • Tlačiarske stroje využívajú vákuum a pretlak na manipuláciu s papierom. Podtlak, alebo pretlak tu vytvára zobákové vývevy. V polygrafickom priemysle nájdu vývevy využitie ako vákuové generátory na manipuláciu s kovolistami a tlačovými doskami.
 • Pri manipulácii s drevom sú zobákové vývevy zdrojom podtlaku. Tu slúžia na vákuové upínanie dosiek alebo dielov cez MDF dosku. Zobákové vývevy sú tiež najlepšou voľbou pre drevené uchopovače v CNC strojoch.
 • nemocniciach a operačných sálach je potrebný podtlak na to, aby sa mohol odsávať z miestnosti plyn používaný pri anestézii. Zobákové vývevy tu slúžia ako zdroj podtlaku v centrálnych odsávacích vákuových staniciach. 
 • Vákuové sušenie sa využíva na sušenie kovov, plastov, tehál alebo keramiky. Vytvorenie potrebného vákua pomôžu zaistiť zobákové vývevy. Sú zdrojom vákua, ktoré je nutné na dosiahnutie teploty varu pri nízkych teplotách.
 • stavebníctve sa uplatňujú zobákové vývevy na vákuové miešanie a odvzdušnenie stavebných materiálov, cementáciu materiálov alebo na podtlakové manipulácie s dielmi.
 • V poľnohospodárstve nájdu vývevy uplatnenie pri prevzdušňovaní a sanácii pôdy. Sú súčasťou poľnohospodárskych strojov. V kravínoch slúžia zobákové bezolejové vývevy ako zdroje podtlaku na dojenie a dojacie zariadenie pre hovädzí dobytok.
 • Vákuová filtrácia je technikou na oddeľovanie pevného produktu od kvapaliny. V laboratóriách slúžia zobákové vývevy ako zdroj tlaku a podtlaku na vákuovú filtráciu a extrakciu plynov.
 • Dajú sa aplikovať aj ako zdroj tlaku a podtlaku na napustenie a vypustenie bazénov v čističkách odpadových vôd (ČOV). Kvôli ich výkonu sú vhodné pre malé čistiarne odpadových vôd. Zobákové vývevy tiež odčerpávajú odpadové a kontaminované vody.
 • Využitie nachádzajú pri spracovaní plastov na vákuové tvarovanie plastov a vákuové tvarovanie v tvarovacích strojoch. Zobákové vývevy sa tiež uplatnia pri výrobe kompozita v strojoch na vákuové liatie.
 • Zobákové vývevy nájdu svoje uplatnenie v potravinárstve, kde sú ideálnou vývevou pre vákuové baliace stoly.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany