Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Piestové olejové vývevy

Piestové olejové vývevy (Vývevy s kolujúcom piestom)

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

VAKUUM BOHEMIA je autorizovaný zástupca značky Kinney-Tuthill pre Slovensků a Českú republiku.

Piestové vývevy sú robustné, odolné voči nečistotám a ideálne pre náročné a špinavé aplikácie. Vývevy sa chladia vodou a majú možnosť sekundárneho výmenníka. Vývevy majú vysokú čerpaciu rýchlosť aj pri hlbokom vákuu. Niektoré skôr vyrobené piestové vývevy fungujú už 70 rokov. Hlavné použitie je v ťažkom a chemickom priemysle.

Na dosiahnutie hlbšieho vákua, alebo na zvýšenie čerpacej rýchlosti, sa používajú predradené posilňovacie Rootsove vývevy.

Princíp fungovania piestových olejových vývev

Všetky typy vývev používajú tri prepojené piesty, ktoré sú z princípu dynamicky vyvážené. Výveva je spoľahlivá a používa sa aj v znečistenom prostredí. Miesto medzi piestom a valcom tesní olej a na výstupe je odlučovač olejovej hmly. Vývevy bežia v nízkych otáčkach, a preto majú ložiská veľmi dlhú životnosť. Hriadeľ je utesnený mechanickou upchávkou.

Jednostupňové piestové vývevy
vertikálna orientácia

 

 Dvojstupňové piestové vývevy
vertikálna orientácia

 

Jednostupňové piestové vývevy
horizontálna orientácia

         
Jednostupňové piestové vývevy vertikálna orientácia   Dvojstupňové piestové vývevy vertikálna orientácia   Jednostupňové piestové vývevy horizontálna orientácia
         

Jednostupňové vývevy s kolujúcim piestom sú veľmi robustné vývevy schopné čerpať aj znečistené médiá.

 

Dvojstupňové vývevy s kolujúcim piestom sú veľmi robustné vývevy vhodné na prácu pri tlaku pod 0,1 mbar.

 

Jednostupňové vývevy s kolujúcim piestom v horizontálnej orientácii sú kompaktnou verziou overených jednostupňových piestových vývev.

Parametre piestových olejových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 36 m3/h do 1350 m3/h
 • Výkon motora: od 1,1 kW do 30 kW
 • Max. vákuum: 0.00026 mbar nebo 0,013 mbar(abs)
 • Pomalobežné vývevy
  

Výhody piestových olejových vývev:

 • veľmi robustné
 • odolné voči nečistotám
 • vysoká čerpacia
 • rýchlosť pri nízkom tlaku
 • dlhá životnosť

Vyberať môžete z týchto radov olejových piestových vývev:

Rad vývev Kinney Tuthill KT

Vývevy KT sú olejové rotačné piestové olejové vývevy s čerpacou rýchlosťou od 255 do 1 322 m3/h, ktoré dosahujú vákuum až 0,013 mbar. Konštrukcia vývevy je vertikálna.

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Poznámka
KT-150C2550,0136
KT-300D5100,01311
KT-500D8500,01322
KT-850D13220,01330

Rad vývev Kinney Tuthill KT-LP

Vývevy KT-LP sú vývevy podobné ako vývevy KT s tým rozdielom, že majú integrovaný odlučovač olejovej hmly. Konštrukcia vývevy je horizontálna.

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Poznámka
KT-170 LP1600,0133,7
KT-275 LP2750,0137,5
KT-505 LP5050,01311
KT-840 FVP8400,01322
KT-1350 FVP13500,01330

Rad vývev Kinney Tuthill KTC

Vývevy KTC sú dvojstupňové olejové rotačné vývevy s kolujúcim piestom. Vývevy sú ideálne tam, kde je potrebná čerpacia rýchlosť v oblasti jemného vákua. Vývevy dosahujú tlak až 0,00026 mbar.

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Poznámka
KTC-21360,000261,1
KTC-601020,000262,2
KTC-1121820,000265,6

Rad vývev Kinney Tuthill KD

Vývevy KD, alebo vývevy KDH sú jednostupňové olejové rotačné vývevy s kolujúcim piestom. Ide o menšie vývevy než vývevy KT. Ich čerpacia rýchlosť sa pohybuje od 56 do 280 m3/h. Výveva má duplexný piest. Vývevy KD dosahujú vákuum až 0,013 mbar.

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
KD-30560,0131,11571
KD-50880,0131,5900
KD-1302270,0133,7546
KD-1502800,0135,6684

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s. r. o.:

Servis vákuovej techniky:

Využitie olejových piestových vývev v praxi:

 • V zlievarenstve majú piestové vývevy svoje miesto pri odsávaní vzduchu a prchavých plynov pri vákuovom liatí dielov zo špeciálnych zliatin. Materiály sú potom vysoko homogénne a súdržné. Pri výrobe ocele v metalurgii nájdu uplatnenie tiež v procesoch vákuového tavenia, zvárania, spájkovania a žíhania.
 • chemickom priemysle sa vývevy s kolujúcim piestom uplatňujú pri procesoch vákuového odplyňovania, deaerácie, čistenia, destilácie, syntetizácie, vákuového odparovania, vákuového sušenia, koncentrácie, deodorizácie a filtrácie. Slúžia tu ako zdroje vákua, podtlaku i pretlaku.
 • automobilovom priemysle sa tieto vývevy používajú v priemyselných strojoch na dyhovanie, dekoratívne a ochranné nátery, vákuové plnenie chladiacich a hydraulických systémov, výrobu lámp, vákuové upínanie a zdvíhanie, skúšanie karburátorov, sušenie batérií a testovanie netesností.
 • petrochemickom priemysle nájdu tieto vývevy využitie v zariadeniach na vákuovú destiláciu a rafináciu, evakuáciu ropných vrtov a pri filtrácii ropy pri zatopení ropných polí.
 • Vývevy sa tiež upotrebia v najnáročnejšom prostredí jadrových elektrární a jadrového výskumu pri vakuácii jadrových reaktorov, urýchľovačov, cyklotrónov a bublinkových komôr.
 • elektrotechnickom priemysle je potrebné technické vákuum na vákuové naparovanie, naprašovanie kovov, elektrolytické pokovovanie a povlakovanie. Zdrojom podtlaku sú vývevy s kolujúcim piestom, ktoré dosahujú hlboké vákuum v jednom stupni.
 • Vákuové spájkovanie je technika aplikovaná pri výrobe elektronických súčiastok, ako sú žiarovky, fluorescenčné a neónové trubice, tranzistory a iné polovodičové zariadenia. Spájkovanie prebieha pri teplotách viac než 400 °C vo vákuovej peci. 
 • Vákuové odplynovače možno nasadiť v teplárňach pri úprave vody cirkulujúcej v sústavách diaľkového vykurovania. Cirkulujúca voda by tu nemala obsahovať kyslík, pretože to zvyšuje riziko korózie systému. Vývevy vytvárajú potrebné vákuum, aby doplňovacia voda vrela.
 • potravinárskych prevádzkach sú piestové vývevy dôležité pri vákuovom plnení fliaš, odvzdušňovaní nápojov, sušení kávy, ovocia, zeleniny a iných potravinárskych výrobkoch.
 • Výrobcovia chladiacich strojov a priemyselných klimatizácií tieto vysokotlakové vývevy používajú na údržbu chladiacich zariadení, sušenie vo vákuu, odplynenie a detekciu netesností.
 • Pomocou piestových vývev je manipulované s odpadovými tekutinami, ktoré vznikajú pri výrobe uhlíkových brzdových obložení používaných komerčnými a vojenskými lietadlami.
 • Pri výrobe liečiv vo farmaceutickom priemysle sa piestové vývevy využívajú v strojoch na sušenie mrazom, destiláciu a filtráciu biologických látok, liečiv, vitamínov a krvnej plazmy.
 • poľnohospodárstve majú vývevy dôležitú funkciu v zdrojovom chladení, sušení obilnín, fumigácii, sušení tabaku, alebo zbere javorového sirupu. Piestové vývevy sa nasadzujú v náročnejších prevádzkach, kde olejové rotačné vývevy trpia.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany