Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Kapalinokružné vývevy

Kapalinokružné vývevy (Vodokružné vývevy)

Kapalinokružné vývevy sú určené pre najnáročnejšie aplikácie. Ide o najodolnejšie priemyselné vývevy rezistentné voči nasatiu nečistôt. Vývevy je možné tiež dodať v celonehrdzavejúcom vyhotovení AISI 304, AISI 316, AISI 316Ti alebo DUPLEX. Vývevy sú chladené pretekajúcou vodou. 

Pre aplikácie so silne znečisteným alebo agresívnym médiom sa používa prietočný systém, kde voda vývevou preteká. Pre ostatné aplikácie sa používa systém, kde voda čiastočne alebo plne recirkuluje. Systémy na plnú recirkuláciu eliminujú potrebu priebežného doplňovania pracovnej kvapaliny.

Princíp kapalinokružných vývev

Vzduch (alebo plyn) vstupuje sacím otvorom do statora, kde je uzatvorený medzi dvomi lopatkami obežného kolesa. Obežné koleso sa utesní kvapalinovým prstencom. Otáčaním obežného kolesa sa objem plynu medzi lopatkami zvyšuje a dochádza k tvorbe vákua. S prechodom k výfuku objem plynu klesá a dochádza ku kompresii. Kompresia pokračuje do okamihu, keď plyn odchádza výstupným otvorom z vývevy. So vzduchom (alebo plynom) z vývevy odchádza malé množstvo tesniacej kvapaliny. Hriadeľ je utesnený jednoduchou, alebo dvojitou mechanickou upchávkou.

Parametre kapalinokružných vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 30 m3/h do 37 000 m3/h
 • Výkon motora: od 0,75 kW do 680 kW
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)
 • prietočné, systémy na čiastočnú recirkuláciu a systémy na plnú recirkuláciu
 
  

Výhody kapalinokružných vývev:

 • vysoko odolné voči nečistotám
 • robustné a odolné
 • mnoho rokov bez potreby servisu
 • možnosť celonehrdzavejúceho vyhotovenia
 • možnosť ATEX vyhotovenia
 

Kapalinokružné vývevy podľa výkonu a použitia:

   

Kompaktné kvapalinokružné vývevy do 500 m 3 /h

 

 

 

Kompaktné kapalinokružné vývevy do 500 m 3 /h

 • Čerpacia rýchlosť: od 27 m3/h do 500 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)
 • Výhody: kompaktné vyhotovenie, malé zastavovacie rozmery, ekonomická prevádzka

Aplikácie a príklady použitia kompaktnej kvapalinokružné vývevy:

 • Výveva slúži ako zdroj kompaktného podtlaku integrovaný do priemyselných strojov.
 • Výveva je ideálna na vákuové sušenie a odsávanie vlhkého vzduchu.
 • V zdravotníctve sa uplatňuje pri laboratórnom odparovaní a sterilizácii.
 • V dopravníkových a upínacích systémoch sa využíva na vákuovú manipuláciu.

  Ďalšie informácie o kompaktných kapalinokružných vývevách nájdete tu ►
   
 

 

   

Univerzálne kvapalinokružné vývevy

 

Univerzálne kapalinokružné vývevy

 • Čerpacia rýchlosť: od 168 m3/h do 22 000 m3/h
 • Max. vákuum: 33 mbar (abs)
 • Výhody: maximálne vákuum v jednom stupni, robustné s možnosťou ATEX

Aplikácie a príklady použitia univerzálnej kapalinokružnej vývevy:

 • Vývevy slúžia na odsávanie komôr alebo uzatvorených priestorov.
 • Sú zdrojom podtlaku pri cyklickej výrobe chemikálií alebo farmák. 
 • V chemickom priemysle sa vývevy používajú na čerpanie agresívnych plynov a výparov.
 • Pri výrobe plastov sa vývevy využívajú na odsávanie a rekuperáciu plynov.

  Ďalšie informácie o univerzálnych kapalinokružných vývevách nájdete tu
 

 

Kvapalinokružné kompresory

 

 

 

 

 

Kapalinokružné kompresory

Zariadenie je navrhnuté na prevádzku v náročných podmienkach výrobných závodov. Kompresory sú ideálne na transport plynov.

 • Čerpacia rýchlosť: od 30 m3/h do 210 m3/h
 • Rozsah výtlaku: 2,3 bar abs
 • Výhody: tichá prevádzka, vysoký výkon, dlhá životnosť a nízka spotreba vody a energie

Aplikácie a príklady použitia kapalinokružných kompresorov:

 • pretlak
 • transport plynov
 • vákuová filtrácia
 • mliekarne
 • transport plynov
 
 • čistenie odpadových vôd
 • prevzdušňovanie
 • vákuové sušenie
 • odparovanie
 • sanácia pôdy

         Ďalšie informácie o modeloch kapalinokružných kompresorov nájdete tu ►
 

 

 

   

 

Dvojstupňové kvapalinokružné vývevy

 

 

 

Dvojstupňové kapalinokružné vývevy

 • Čerpacia rýchlosť: od 145m3/h do 616 m3/h
 • Max. vákuum: max. vákuum 33 mbar (abs)
 • Výhody: ideálne na kontinuálnu prácu v tlaku od 33 mbar(abs) do 200 mbar(abs)

Aplikácie a príklady použitia dvojstupňovej kapalinokružnej vývevy:

 • V chemickom priemysle slúžia na vákuovú destiláciu.
 • V elektrárenskom priemysle na odsatie vzdušniny z kondenzátora alebo odsírenie.
 • V ťažobnom priemysle sa vývevy uplatnia pri filtrácii minerálnych kalov a destilácii.
 • V elektrotechnickom priemysle zaisťujú sušenie lakov, či odplyňovanie suspenzií.

  Informácie o modeloch dvojstupňových kapalinokružných vývevách nájdete tu ►
   
 

 

   

Veľkoobjemové kvapalinokružné vývevy

 

 

 

 

Veľkoobjemové kapalinokružné vývevy

 • Čerpacia rýchlosť: od 4 800 m3/h do 38 000 m3/h
 • Max. vákuum:
  • 33 mbar(abs) alebo 160 mbar(abs)
 • Výhody: vysoký výkon, robustné a efektívne riešenie, odolné voči nečistotám

Aplikácie a príklady použitia veľkoobjemovej kapalinokružnej vývevy:

 

 

   

Systémy recirkulácie obežnej kvapaliny

Systémy recirkulácie obežnej kvapaliny

Kvapalinokružnu vývevu je možné doplniť o systém recirkulácie obežnej kvapaliny. Systém môže byť jednoduchý pre nenáročné aplikácie, alebo môže obsahovať riadiaci rozvádzač pre plne autonómnu prevádzku. Chladenie systému je zaistené pritekajúcou vodou, napojením okruhu chladiacej vody alebo vzduchom.

Dodávame tieto systémy:

 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Servis vákuovej techniky:

Dodávame a opravujeme kapalinokružné vývevy týchto značiek:

 

Využitie kapalinokružných vývev v praxi:

 • potravinárstve nachádzajú uplatnenie napríklad na odsávanie vzduchu v plniacich linkách a odsávačkách nečistôt. Pri výrobe potravín a nápojov kapalinokružné vývevy používajú na destiláciu, karbonáciu, fermentáciu a kryštalizáciu. 
 • liehovaroch sa používajú v plniacich staniciach na odparovanie, destiláciu, dehydratáciu, fermentáciu, tenké frézovanie i v procese mletia suchej kukurice. Najväčšie uplatnenie majú však kapalinokružné vývevy ako zdroj podtlaku vo vákuových baliacich strojoch.
 • ťažobnom priemysle nachádzajú uplatnenie pri filtrácii minerálnych kalov, ťažbe ropy a plynu. Využitie tiež nájdu vo vákuovej destilácii v rafinérskych zariadeniach.
 • Zdravotníctvo využíva vývevy na sterilizáciu zdravotníckych nástrojov, keď je potrebné odsať priestor sterilizačnej komory pred samotnou sterilizáciou.
 • Kovové súčiastky musia byť v automobilovom priemysle absolútne čisté a bez oleja. Pri sušení a odmastení výrobkov majú kapalinokružné vývevy svoje nezastupiteľné miesto pri odsávaní vody a nečistôt.
 • Táto vákuová technológia sa uplatňuje v chemickom priemysle pri procese vákuovej frakčnej destilácie. Kvapalinokružné vývevy sa tu využívajú aj na čerpanie výbušných plynov (vo vyhotovení ATEX).
 • Pri výrobe plastov nachádzajú uplatnenie ako komponenty vákuových systémov tvarovacích strojov na vákuové tvarovanie termoplastov. Aplikujú sa pri preprave nebezpečného odpadu a v systémoch na spätné získavanie pár.
 • drevospracujúcom a papierenskom priemysle sa využívajú vo vákuových upínacích systémoch na manipuláciu s papierom a tlačovými doskami. Používajú sa bežne aj vo vákuových sušičkách na sušenie dreva a na lisovanie výrobkov z papiera.
 • Kapalinokružné vývevy majú svoje miesto aj v stavebníctve pri pokládkovej mechanizácii, kde sú zdrojom podtlaku vákuových manipulátorov, ďalej potom pri vytlačovaní tehál, cementovaní a sanácii pôdy.
 • V poľnohospodárstve sa kapalinokružné vývevy aplikujú aj v poľnohospodárskych strojoch na hnojenie. Tiež pri odsávaní znečistených zmesí vzduchu, vodných pár a znečistených plynov.
 • Vo farmaceutickom priemysel sú kapalinokružné vývevy použité pri presakovaní látok cez filtre, vákuovej destilácii a výrobe liečiv samotných. Vývevy môžu čerpať agresívne látky.
 • Vo výrobe elektronických súčiastok je vákuum nevyhnutné. Vývevy sušia laky, odplyňujú suspenzie a hrajú rolu v ďalších výrobných procesoch pri výrobe batérií.
 • Pri výrobe keramických materiálov vákuum slúži na skompaktnenie a zhutnenie prefabrikovaných produktov. V niektorých prípadoch sa aplikujú vývevy olejokružné.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany