Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Rootsove vývevy

Rootsove vývevy (boostery)

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Rootsovým vývevám sa tiež hovorí Rootsove dúchadlá, posilňovacie vývevy, alebo vákuové boostery. Používajú sa na zvýšenie čerpacej rýchlosti a prehĺbenie vákua. Jedna výveva môže byť posilnená jednou alebo viacerými posilňovacími vývevami. Používajú sa v kombinácii s olejovými, piestovými, skrutkovými alebo zobákovými vývevami.

Sú vhodné na trvalý chod pri nízkom tlaku ako procesné vývevy, alebo na urýchlenie evakuácie vákuových komôr. Vývevy sú vhodné všade tam, kde je potrebná vysoká čerpacia rýchlosť v oblasti jemného a nižšieho hrubého vákua.

Rootsove vývevy sa využívajú len pri zníženom tlaku, preto môžu mať nízky príkon, ale vysokú čerpaciu rýchlosť. Výsledná zostava s rootsovou vývevou má vysokú efektivitu.

Rootsove vývevy sú vhodné na trvalý chod a môžu byť chladené vzduchom alebo dochladzované vodou. Vývevy sú bezolejové.

Princíp Rootsovej vývevy

V statore Rootsovej vývevy sa protibežne otáčajú dva piesty v tvare obličiek. Počas rotácie nedochádza ku kontaktu piestov medzi sebou, ani kontaktu piesta so statorom. Výveva sa radí medzi bezolejové vývevy. Rotáciu piestov riadi dvojica ozubených kolies umiestnených v prevodovke na konci hriadeľa. Olej je len v prevodovke a nie je priamo v kontakte s médiom. Niektoré vývevy majú bypass, ktorým prúdi vzduch, dokiaľ je tlakový rozdiel nad prijateľnou medzou.

Rootsove vývevy podľa typu vyhotovenia

Štandardné
Rootsove vývevy

 

Rootsove vývevy
s bypassom

 

Rootsove
dúchadlá

Štandardné Rootsove vývevy   Rootsove vývevy s bypassom   Rootsove dúchadlá
         

Rootsove vývevy bez bypassu sú ideálne na kontinuálnu prácu vo vákuu. Označujú sa tiež ako procesné rootsove vývevy.

 

Rootsove vývevy s bypassom sú ideálne na pravidelné odčerpávanie komôr a časté stop-starty.

 

Rootsove dúchadlá sa používajú ako centrálne dúchadlové stanice na dopravu vzduchu.

Parametre Rootsových vývev:

 • Čerpacia rýchlosť: od 200 m3/h do 15 500 m3/h
 • Výkon motora: od 0,75 kW do 30 kW
 • Max. tlakový rozdiel: 130 mbar (abs)
 • možný integrovaný bypass
  

Výhody Rootsových vývev:

 • zvýšenie čerpacej rýchlosti
 • prehĺbenie vákua
 • energetická efektivita
 • dlhá životnosť

Vyberať môžete z týchto modelov Rootsových vývev:

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
RV 02002001300,752850
RV 0280280801,12850
RV 0500500802,22860
RV 07507508032860
RV 100010008042895
RV 145014507042895
RV 20002000505,52910
RV 29002900407,52910
RV 3750375050112915
RV 5450545066152925
RV 730073005018,52930
RV 7950795050221460
RV 9500950040221460
RV 115001150040301465
RV 155501555030301465
RVB 0500500602,22850By-pass
RVB 100010006042895By-pass
RVB 20002000605,52910By-pass

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Servis vákuovej techniky:

Dodávame, opravujeme a repasujeme Rootsove vývevy týchto značiek:

 
 • Pedro Gil (ES) 
 • Aerzener (DE)
 • Edwards (UK)
 • Bora (IT)
 • a ďalších popredných výrobcov

Rootsove vývevy môžete aplikovať v nasledujúcich priemyselných odvetviach:

 • chemickom a farmaceutickom priemysle sú tieto vysoko odolné vývevy potrebné na zvyšovanie čerpacej rýchlosti pri vákuovom sušení, destilácii, filtrácii a ďalších procesoch. Vákuový systém sa obvykle kombinuje s predvývevou a Rootsovou vývevou.
 • V niektorých aplikáciách sú dôležité na prepravu plynov. V špeciálnych verziách môžu byť plynotesné. V ATEX vyhotovení na čerpanie výbušných plynov alebo vývevy s ochrannou povrchovou úpravou
 • Najväčšie uplatnenie však nachádza táto vákuová technológia pri výrobe polovodičov v elektrotechnickom priemysle. Tu sa využíva v CVD procesoch, ako je plazmové čistenie, plazmové leptanie, CVD povlakovanie a pokovovanie, ďalej potom pri výrobe fotovoltaických panelov, neónových rúrok a iných polovodičov.
 • Rootsovu vývevu nájdete vo vákuových systémoch na prepravu mierne koróznych plynov. Využije sa však aj tam, kde je potrebné vytvoriť vákuum na výrobu plazmy.
 • strojárenstve možno vývevy nasadiť v čistiacich a odmasťovacích strojoch, ako zdroj odsávania vody alebo oleja z čistených obrobkov. Vývevy sú tiež potrebné vo vákuových peciach ako zdroj vákua na vákuové zváranie, alebo ako zdroj podtlaku na odplyňovanie ocele.
 • V technickom priemysle majú Roostove vývevy svoje miesto, ako posilňovacie vývevy pri odsávaní vákuových komôr pri vákuovom pokovovaní, naprašovaní, naparovaní tenkých vrstiev.
 • Rootsove vývevy nachádzajú využitie aj v spaľovniach v procese odsávania vzduchu a plynov z kremačných vákuových pecí, a tým udržujú tlak v komore na požadovanej úrovni.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany