Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Dúchadlá > Rootsove dúchadla

Rootsove dúchadlá (pretlakové, podtlakové)

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk
STIAHNUŤ KATALÓG

Rootsove dúchadlá sú zariadenia, ktoré vytvárajú pretlak alebo podtlak. Komora Roostových dúchadiel neobsahuje olej, a preto sa radia medzi bezolejové dúchadlá. Zariadenie generuje veľký prietok pri pretlaku do +1 bar alebo podtlaku -0,8 bar.

Rootsove dúchadlá sú vhodné na trvalý chod. Zostava spravidla obsahuje dúchadlo s motorom, spojkou, poistným ventilom a filtrom. Rotor nie je v kontakte so statorom, preto nedochádza k opotrebeniu rotujúcich dielov, čo zaisťuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a prakticky bezúdržbový chod.

Princíp funkcie Rootsovho dúchadla

V statore Rootsovho dúchadla sa protibežne otáčajú dva trojcípe piesty. Čerpané médium sa uzatvorí v priestore medzi rotormi a statorom dúchadla. V tomto priestore dochádza ku stlačeniu plynu, potom rotačným pohybom k presunu plynu do priestoru výtlaku a k finálnemu vytlačeniu plynu von z dúchadla. Rotáciu piestov riadi dvojica ozubených kolies umiestnených v prevodovke na konci hriadeľa. Ozubené kolesá sú oddelené od kompresnej komory. Počas rotácie nedochádza ku kontaktu rotorov alebo rotora so statorom. Výveva sa radí medzi bezolejové. Olej je len v prevodovke a nie je priamo v kontakte s médiom.

Rootsove dúchadlá

Náročnosť na údržbu

Parametre Rootsových dúchadiel:

 • Čerpacia rýchlosť: od 300 m3/h do 10 000 m3/h
 • Výkon motora: od 1,5 kW do 315 kW
 • Max. podtlak: -0,8 bar
 • Max. pretlak: +1 bar

Výhody Rootsových dúchadiel:

 • bezporuchová prevádzka
 • dlhá životnosť
 • možnosť riadenia frekvenčným meničom
 • čistý vzduch bez oleja

Vyberať môžete z týchto Rootsových dúchadiel pre PODTLAKOVÉ APLIKÁCIE

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
VBT 30.103005001,5 - 5,5dle verze
VBT 30.204205001,5 - 7,5dle verze
VBT 30.305505001,5 - 11dle verze
VBT 31.207505001,5 - 15dle verze
VBT 31.3011105002,2 - 22dle verze
VBT 32.20 - DN 10013205003 - 30dle verze
VBT 32.20 - DN 150153050011 - 30dle verze
VBT 32.3021005003 - 37dle verze
VBT 33.2024005005,5 - 45dle verze
VBT 33.30 - DN 15027005007,5 - 55dle verze
VBT 33.30 - DN 200345050018,5 - 75dle verze
VBT 34.20360050011 - 75dle verze
VBT 34.30 - DN 20037005007,5 - 75dle verze
VBT 34.30 - DN 250522050030 - 110dle verze
VBT 35.1041005005,5 - 75dle verze
VBT 35.2055205007,5 - 110dle verze
VBT 36.20930050018,5 - 160dle verze
VBPT 30.203502004 - 11dle verze
VBPT 31.206602007,6 - 18,5dle verze
VBPT 32.20140020011 - 45dle verze
VBPT 33.20220020018,5 - 75dle verze
VBPT 34.20330020022 - 110dle verze
VBPT 35.20510020037 - 160dle verze
VBPT 36.20830020075 - 250dle verze

 

 

Vyberať môžete z týchto Rootsových dúchadiel pre PRETLAKOVÉ APLIKÁCIE

ModelPrietok
[m3/h]
Max. pretlak
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
VBT 60.201805001,5 - 4,0dle verze
VBT 60.3025010002,2 - 5,5dle verze
VBT 30.102809001,5 - 11dle verze
VBT 30.204008002,2 - 15dle verze
VBT 30.3055010002,2 - 18,5dle verze
VBT 31.207508003 - 30dle verze
VBT 31.30115010004 - 30dle verze
VBT 32.20 - DN 10013208005,5 - 55dle verze
VB2.20 - DN 1501500100022 - 55dle verze
VBT 32.3022008007,5 - 75dle verze
VBT 33.202500100011 - 90dle verze
VBT 33.30 - DN 150270070015 - 90dle verze
VBT3.30 - DN 200350070037 - 90dle verze
VBT 34.203500100015 - 132dle verze
VBT 34.30 - DN 200350080022 - 90dle verze
VBT 34.30 - DN 250500080055 - 132dle verze
VBT 35.10 - DN 2003600100018,5 - 132dle verze
VBT 35.10 - DN 2504200100055 - 160dle verze
VBT 35.20560080030 - 160dle verze
VBT 36.20950080055 - 315dle verze

Dodávame a vykonávame servis Rootsových dúchadiel týchto značiek:

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Príslušenstvo a ND:

Dodávame kompletné príslušenstvo k Rootsovým dúchadlám i vývevám. Príslušenstvo vám odporučíme podľa aplikácie tak, aby bolo možné zariadenie jednoducho pripojiť a sprevádzkovať (Plug and Start).

K dúchadlám štandardne dodávame:

 • sacie filtre a obmedzovacie ventily pre pretlak alebo podtlak,
 • protihlukové kryty,
 • kolená, koncovky hadice a ďalšie príslušenstvo.

Rootsove dúchadlá môžete aplikovať v týchto priemyselných odvetviach:

 • Procesné Rootsove dúchadlá určené na prepravu plynov môžu byť v špeciálnom nehrdzavejúcom vyhotovení, v plynotesnom vyhotovení alebo s certifikáciou ATEX.
 • Na prepravu granúl, prášku a iných materiálov pri výrobe plastov je potrebné vytvoriť tlak pre pneumatické dopravníkové systémy. Práve na tento účel sú vhodné Rootsove dúchadlá.
 • Rootsove dúchadlá nájdu využitie aj v spaľovniach, kde sú súčasťou systémov na odsávanie vzduchu a plynov z kremačných pecí.
 • Priemyselné centrálne vysávače sú riešením na úplné odstránenie aj tých najjemnejších prachových častíc z vysávaného priestoru. V elektrárňach a teplárňach sa centrálne vysávače využívajú na pravidelné upratovanie od nánosov uholného prachu tak, aby bolo prostredie v zauhľovacích trasách bez nebezpečenstva výbuchu. Všetky nečistoty a odpad sú nasávané pomocou hadice do potrubného rozvodu. Centrálny vysávač je tvorený filtračnou jednotkou vybavenou Rootsovým dúchadlom.
 • potravinárstve nájdu tieto dúchadlá uplatnenie v plniacich linkách, kde bývajú zdrojom podtlaku pri sušení fliaš.
 • strojárenstve dúchadlá bývajú zdrojmi tlaku pre vzduchové ložiská, vzduchové ofukovacie nože a vzduchové brány, ktoré sa používajú v CNC strojoch. Môžu však byť aj zdrojom podtlaku podtlakových manipulačných zariadení na manipuláciu s ťažkými a objemnými telesami. 
 • V poľnohospodárstve pri fermentácii kompostu unikajú z nádrží na hnojivá bioplyny, ktoré je nutné odsať. Rootsove dúchadlá tu slúžia ako zdroje prepravného vzduchu. Vedia dodať do systému vlhký vzduch pri riadenom tlaku a teplote. Pomáhajú zachovať väčšinu vlastností týchto materiálov, čo činí tieto systémy veľmi efektívnymi. 
 • Technológia dúchadiel sa uplatní aj v procesoch vákuového formovania, vákuového tavenia a čerpania. 
 • Rootsove dúchadlá sú vhodné aj pre technológie životného prostredia. Využívajú sa pri okysličovaní vodných nádrží vo veľkochovoch rýb, okysličovaní zmineralizovaných vôd, vylúčení mangánu a železa z vody, čistení odpadových vôd, čerpaní kalov, zásobovaní, miešaní kyslíka a sedimentov, vetraní čistiacich nádrží a spätnom preplachovaní filtrov. Výsledné riešenie ponúka spoľahlivosť, nízku pulzačnú hladinu, nízku hladinu zvuku a dobrú energetickú účinnosť.
 • Pri pieskovaní sa dúchadlá používajú ako zdroj tlaku na tryskanie piesku.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany