Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Dúchadlá

Priemyselné dúchadlá

Dúchadlo je rotačný stroj, ktorý prečerpávaním vzduchu vytvára podtlak alebo pretlak. Môže prepravovať vzduch, plyn alebo zmes plynov. Bežné vyhotovenia dúchadiel majú čerpaciu rýchlosť až 10 000 m³/min a pretlak až +1 bar. Dúchadlá sa používajú v širokej škále odvetví, od vzduchovania nádrží pri chove rýb, cez chladenie vodnej hladiny uholných elektrární, až po transport horľavých plynov k horákom.

Priemyselné dúchadlá delíme na dúchadlá s bočným kanálom a Rootsove dúchadlá. Dúchadlá s bočným kanálom sa využívajú na vytváranie laminárneho prúdenia okolo rotora a sú najčastejšie používané na tvorbu tlakového rozdielu do 0,5 bar. Rootsove dúchadlá pracujú na princípe rotujúcich piestov, ktoré odčerpávajú vzduch zo vstupu smerom k výfuku. Vyhľadávané sú najčastejšie kvôli tlakovému rozdielu do 1 bar.

Obidva typy dúchadiel je možné použiť na vytváranie podtlaku aj pretlaku. Zašlite nám stručný popis vašej aplikácie a požiadavky. My vám odporučíme vhodnú technológiu a navrhneme riešenie.

Ponúkame tieto technológie priemyselných dúchadiel:

Dúchadlá s bočným kanálom

Dúchadlá s bočným kanálom

Dúchadlá s bočným kanálom generujú pretlak alebo podtlak. Dúchadlá môžu byť jednostupňové, alebo dvojstupňové. Veľký výber modelových radov a vysoký objem prepravovaného vzduchu umožnili rýchle rozšírenie týchto dúchadiel do mnohých aplikácií. K dúchadlám dodávame otvorené sacie filtre, vákuové sacie filtre, poisťovacie ventily, manometre, riadenie, priechodky hadice a ďalšie príslušenstvo.

Kľúčové parametre dúchadiel s bočným kanálom:

 • Čerpacia rýchlosť: od 48 m3/h do 1 200 m3/h
 • Výkon motora: od 0,1 kW do 25 kW
 • Max. podtlak: - 0,5 bar
 • Max. pretlak: + 1 bar
 
 
 

Príklady využitia dúchadiel s bočným kanálom v praxi:

 • Dúchadlá sú ideálne na procesnú prepravu plynov.
 • Dúchadlá s bočným kanálom umožňujú trvalý i prerušovaný chod.
 • Dúchadlá sa používajú ako zdroje v centrálnych vysávačoch.
 • Dúchadlá vytvárajú vzduch pri sušení, ofukovaní, odfukovaní a odsávaní.
 • Vo vodnom hospodárstve sa uplatňujú pri odvzdušňovaní čistiacich a vodných nádrží.
 • Dúchadlá sa aplikujú do aeračných systémov ČOV, kde vykonávajú prevzdušňovanie.
 • Vytvárajú podtlak a slúžia ako jeho zdroje na centrálne nasávanie.
 • Pri výrobe plastu sa dúchadlá využívajú na transport sypkých materiálov.
 • V chemickom priemysle nájdu využitie v transporte plynov (s ATEX).

  Ďalšie príklady využitia dúchadiel s bočným kanálom nájdete tu ► 
     

 

 


Rootsove dúchadlá pretlakové a podtlakové

Rootsove dúchadlá pretlakové a podtlakové

Rootsove dúchadlá sú zariadenia, ktoré vytvárajú pretlak alebo podtlak. Komora roostových dúchadiel je bez oleja preto sa rootsove dúchadlá radia medzi bezolejové dúchadlá. Rootosove dúchadlá sú ideálne na generovanie veľkého prietoku pri pretlaku do +1 bar alebo podtlaku -0,8 bar.

Kľúčové parametre Rootsových dúchadiel:

 • Čerpacia rýchlosť: od 180 m3/h do 10 000 m3/h
 • Výkon motora: od 1,5 kW do 315 kW
 • Max. podtlak: -0,8 bar (abs)
 • Max. pretlak: +1 bar
 
 
 

Príklady využitia Rootsových dúchadiel v praxi:

 • Rootsove dúchadlá generujú veľký objemový prietok.
 • Dúchadlá prepravujú plyn v rafinérskych a oxidačných procesoch.
 • Sú centrálnym zdrojom podtlaku pre robotické výrobné linky, ktoré pod tlakom uchopujú produkty. 
 • Rootsove dúchadlá centrálne vytvárajú podtlak na prepravu granulátov.
 • poľnohospodárstve zaisťujú potrebný tlak na transport pšenice a obilnín.
 • Rotačné dúchadlá dodávajú hybnú silu na prepravu sypkých a granulovaných látok.
 • Využitie nájdu aj v čističkách odpadových vôd (ČOV), rybníkoch a vodných nádržiach, kde sa používajú na okysličenie vody.

  Ďalšie príklady využitia Rootsových dúchadiel nájdete tu ►
  Hľadali ste Rootsove vývevy? Bližšie informácie nájdete tu ►
     

 

 

Priemyselné ventilátory

 

 


 

Priemyselné ventilátory

Priemyselné ventilátory sa používajú na prepravu vzduchu alebo plynov. Všetky modely sú navrhnuté na trvalú prevádzku. Dodávané portfólio zahŕňa nízkotlakové, strednotlakové a vysokotlakové priemyselné ventilátory. Ventilátory sa vyrábajú v štandardnej verzii, a tiež v špeciálnom vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele či v plynotesnom vyhotovení. K dispozícii sú navyše verzie do výbušného prostredia ATEX.

Priemyselné ventilátory podľa výkonu a použitia:

 

 

 

Dúchadlové zostavy a stanice

Dúchadlové zostavy a stanice

Používajú sa ako centrálne dúchadlové stanice na dopravu vzduchu. Rôzne aplikácie rotačných dúchadiel často vyžadujú rôzny tlak a prietok. Niektoré vyžadujú vzduch bez vlhkosti, iné zase teplý vzduch. Aby bola dosiahnutá požadovaná špecifikácia, sú Rootsove dúchadlá montované do dúchadlových staníc. Tie tvoria filtre, ventily, riadenie, istenie, klapky, teplomery a ďalšie inštrumentácie.

 • Frekvenčné meniče umožňujú plynulé riadenie otáčok dúchadla.
 • Špecifické filtre zaistia požadovaný stupeň čistoty vzduchu.
 • Istenie minimalizuje možné škody na zariadení.
 • Adsorpčné a vymrazovacie sušičky odvlhčia pracovný vzduch.
 • Výmenník tepla dokáže vzduch silno ochladiť.
 • Tlakové snímače umožňujú udržanie konštantného tlaku.
   
 

 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Katalógy na stiahnutie v PDF

Servis dúchadiel a vákuovej techniky:

Miesto servisu:

 • Servis u zákazníka na Slovensku a celej ČR
 • Opravy v servisnej dielni

Dodávame a vykonávame servis dúchadiel týchto značiek:

 

Hľadáte technológiu pre hlbšie vákuum?

Pre niektoré hlbšie vákuá alebo menšie prietoky je výhodnejšie využiť namiesto dúchadiel vývevy:

Hľadáte technológiu väčšieho pretlaku?

Pre tlak nad 0,5 bar zvážte použitie nízkotlakového kompresora. Grafitové kompresory sú ideálne pre aplikácie do prietoku do 140 m3/h a zobákové kompresory pre prietok do 500 m3/h:

Využitie dúchadiel v praxi:

 • potravinárstve sú rotačné dúchadlá používané v baliacich strojoch.
 • poľnohospodárstve dodávajú dúchadlá potrebnú „hnaciu silu“ na prepravu prachových a granulovaných látok v tlakovej alebo sacej prevádzke. Sú využívané v kŕmiacich zariadeniach a dávkovačoch na dopravu kŕmenia.
 • V záchytkách pri čistiarňach odpadových vôd (ČOV) sa tieto dúchadlá nasadzujú na filtračné jednotky, ktoré odstraňujú tuk z odpadu a slúžia na miešanie vyhrievacích nádrží. Využívajú sa aj v čistiacich systémoch na regeneráciu filtrov a pre väčšinu aplikácií v kalovom hospodárstve.
 • Uplatnenie nájdu tiež v uholných elektrárňach. Centrálne vákuové odsávacie systémy tu slúžia na prepravu a zachytávanie rôznych častíc od hliníkových granúl a uholného prachu. Rotačné dúchadlá sú súčasťou sterilizátorov, teplovzdušných strojov a priemyselných zváračiek, kde odsávajú horúci vzduch po spaľovaní a zváraní. Môžu odstraňovať aj vzduch s prímesou síry, plynov a iných splodín. 
 •  Bývajú súčasťou tlakových a sacích okruhov veľkých miešacích strojov, vozidiel na čistenie ciest, miešacích cisterien a iných stavebných strojov.
 • Možno ich však využiť aj na miestach, ktoré by ste nečakali. Vo Wellness centrách a kúpeľných zariadeniach, saunách a SPA. Slúžia na pohon horúceho vzduchu do víriviek a na vzduchové masáže.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany