Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Priemyselné ventilátory > Veľkoobjemové ventilátory

Veľkoobjemové priemyselné ventilátory Elektror

Čerpacia rýchlosť: od 25 000 do 400 000 m3/h

Veľkoobjemový ventilátor poskytuje zdroj pretlaku alebo podtlaku pre tlakové rozdiely do 10 500 Pa. 

Ponúkame tiež mnoho veľkých priemyselných ventilátorov. Tieto ventilátory môžu byť nízkotlakovéstrednotlakové alebo vysokotlakové a sú na mieru upravované každému zákazníkovi. Ventilátor môže byť s priamym pripojením, spojkovým pripojením alebo s pripojením cez remeň. Otáčky ventilátora bývajú riadené frekvenčným meničom. Obežné kolesá sa vyrábajú z ocele, alebo nehrdzavejúcej ocele. Ventilátory tohto výrobného radu sú dimenzované vždy špecificky podľa projektu. Ponúkame tiež verzie pre výbušné prostredie (ATEX). Čerpacia rýchlosť býva až 400 000 m3/h a max. tlakový rozdiel 35 000 Pa.

Vyberať môžete z týchto modelov veľkoobjemových ventilátorov:

ModelPrietok
[m3/min]
Max. podtlak
[Pa]
Max. pretlak
[Pa]
Príkon
[kW]
Poznámka
CFL66000 - 80000 - 80000,75 - 450
CFM60000 - 17 5000 - 17 5000,75 - 500
CFH66000 - 30 0000 - 30 0000,75 - 500
CFXH30000 - 35 0000 - 35 0000,75 - 500

 

Príklady použitia veľkoobjemových ventilátorov

  • Využiteľné sú aj v technológiách spaľovania, kde slúžia na odsávanie pecí. Sú zdrojom nasávania procesného vzduchu z výmenníka tepla v spaľovniach a teplárňach.
  • Zaisťujú prívod čerstvého vzduchu v elektrárňach rafinériách. Používajú sa na čistenie výfukových plynov z tepelného vzduchu.
  • Využívajú sa na odsávanie a filtráciu vzduchu z elektrolytických zariadení.
  • Zaisťujú procesný vzduch na výrobu technických plynov a výbušných prachov. Po úprave ATEX môžu slúžiť ako plynové ventilátory pre toxické a agresívne plyny. Svoje uplatnenie majú aj v lakovniach.
  • Distribuujú procesný vzduch do vzduchových tunelov v automobilovom priemysle.
  • práčovniach pomáhajú odvádzať vzduch zo sušiarní bielizne.
  • Vo veľkých budovách a mrakodrapoch slúžia na odvetrávanie zápachu v administratívnych a spoločných priestoroch. Využitie nájdu aj na odsávanie, extrakciu a filtráciu znečisteného vzduchu z výrobných hál.
  • Pre poľnohospodárstvo sú veľkoobjemové ventilátory použiteľné na nasávanie uvoľňujúcich sa pachových látok z nádrží, sedimentačných nádrží a ČOV s odpadovou vodou. Možno ich uplatniť aj na odvetrávanie otvorených hnojísk. Bývajú aj súčasťou zariadení na prípravu hliny. Bežne sa tiež využívajú na odsávanie a odvetrávanie zápachu v živočíšnej výrobe. Napríklad v kravínoch.
  • Spoľahlivo slúžia aj v drevospracujúcom priemysle pri vysávaní pilín pri drevoobrábacích strojoch.
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany