Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývevy > Zubové vývevy

Zubové vývevy

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Zubové vývevy (niekedy tiež zobákové vývevy) patria medzi bezolejové vzduchom chladené priemyselné vývevy. Výveva je vo vnútri suchá, takže v čerpacej komore nie je potrebný žiadny tesniaci alebo mazací olej. Sú veľmi nenáročné na údržbu a sú vhodné pre trvalý i prerušovaný chod. Pre túto vlastnosť môžu byť použité ako zdroj vákua pre elektrotechnické a chirurgické aplikácie. Zubové vývevy sa dajú použiť tam, kde je potrebný podtlak alebo nízke až hrubé vákuum. Ide o ideálne vákuové riešenie pre aplikácie, kde môžu byť prítomné častice alebo výpary, ktoré ničia a degradujú olej v olejových vývevách.

Najpredávanejšie zubové vývevy a kompresory máme na sklade a je možné ich požičať na vyskúšanie.

Princíp fungovania zubových vývev

Zubová výveva je vybavená dvomi rotormi v tvare ozubených kolies. Tieto rotory sa v statore protismerne otáčajú. Medzi rotorom a statorom však nedochádza ku kontaktu. Pohyb rotorov synchronizuje presné prevodové ústrojenstvo. Vzduch je nasávaný do kompresnej komory a pohybom zubov v priestore sacej prípojky prepravený od nasávania k výfuku.

Parametre zobákových vývev:

 • čerpacia rýchlosť: 50 m3/h - 950 m3/h
 • výkon motoru: od 1,1 kW do 18,5 kW
 • max. vákuum: 20 mbar(abs)
 • vývevy možno použiť aj ako kompresory pre vákuovo-tlakové aplikácie
  

Výhody zobákových vývev:

 • spoľahlivá prevádzka
 • prevádzková komora bez oleja
 • nízka spotreba
 • energie nízke servisné náklady

Vyberte si vývevu podľa značky:

   

Zubové vývevy a kompresory BUSCH Mink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubové vývevy a kompresory BUSCH Mink

V púzdre vývev Mink sa otáčajú (proti sebe) dva rotory zubového tvaru, ktoré sa vzájomne nedotýkajú. Nevzniká žiadne trenie. Pomocou zubových rotorov je nasávaný vzduch alebo plyn, ktorý je potom stlačovaný a vyfukovaný von z vývevy. Počas kompresie nie je nutný olej ani iná prevádzková kvapalina.

 • vysoký výkon a dlhá životnosť
 • nízka hladina zvuku
 • kompaktné vyhotovenie
 • bezkontaktná kompresia bez oleja

Jednostupňové zubové vývevy BUSCH Mink MM a MV

Rotačná zubová výveva radu Mink je mechanické vákuové zariadenie určené pre aplikácie, kde je vyžadované stabilné vákuum, vysoká čerpacia rýchlosť a bezolejová prevádzka.

Dvojstupňové zubové vývevy BUSCH Mink MI

Vývevy radu Mink MI ponúkajú vysokú úroveň energetickej účinnosti v kombinácii s minimálnou údržbou. Oproti bežným vývevám majú vývevy MINK MI výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie pri porovnateľnej čerpacej rýchlosti.

Výveva k svojej prevádzke nepotrebuje olej ani vodu – je bezkontaktná. Vďaka tomu nedochádza k treniu a opotrebovaniu. Kompaktný dizajn s motorom triedy IE2, spoločne so vzduchom chladeným elektromotorom, a bezolejovými ložiskami zvyšujú výveve celkovú životnosť.

Vývevy sú k dispozícii v plynotesnom vyhotovení, na čerpanie vodnej pary, na čerpanie kyslíka v ATEX vyhotovení pre prevádzku v prašnom, alebo výbušnom prostredí. Výveva je v štandardnom vyhotovení vybavená spätným ventilom.

Ďalšie informácie o zubových vývevách BUSCH MINK nájdete tu ►
 

 

 

   

Zubové vývěvy a kompresory Atlas Copco DZS

 

 

 

 

 

Zubové vývevy a kompresory Atlas Copco DZS

Hlavným rysom modulárneho konceptu DZS je oddelenie čerpacej komory odolnej proti korózii z prevodovky. To umožňuje jednoduchý prístup na vyberanie, čistenie a opätovnú montáž zubov z nehrdzavejúcej ocele a zároveň sa tým eliminuje potreba odstraňovania ozubených kolies a znovunastavenia synchronizácie po vyčistení. Izolácia prevodovky eliminuje riziko kontaminácie procesného alebo prevodového oleja.

Vývevy DZS ponúkajú bezkonkurenčnú úroveň vákua v rozsahu 50 – 140 mbar (a), 28,3 – 25,8 Hg Vac. Vývevy možno vybaviť certifikáciou ATEX a umožniť tak spoľahlivú prevádzku aj v extrémnych podmienkach.

 • čerpacie komory odolné proti korózii
 • izolovaná prevodovka
 • vysoko účinné motory IE3
 • modulárna konštrukcia

Ďalšie informácie o zubových vývevách ATLAS COPCO nájdete tu
 

 

 

   

Zubové vývěvy

 

 

 

Zubové vývevy a kompresory Elmo Rietschle

Zubové vývevy a kompresory Rietschle radu C sú absolútnou špičkou technológie zubových vývev a kompresorov. Vývevy dosahujú vákuum až 80 mbar a kompresory pretlak až +2 bar. Čerpacie rýchlosti od 60 do 1 000 m3/h. Vývevy a kompresory série C sú najčastejšie používané v automobilovom priemysle, tlačiarenskom priemysle, papierenstve a ostatných priemyselných aplikáciách.

 • čerpacie komory odolné proti korózii
 • izolovaná prevodovka
 • vysoko účinné motory IE3
 • modulárna konštrukcia

Ďalšie informácie o zubových vývevách ELMO RIETSHLE nájdete tu
 

 

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

Servis vákuovej techniky:

Využitie zubových vývev v praxi:

 • Výveva slúži ako zdroj kompaktného podtlaku integrovaný do priemyselných strojov.
 • Výveva je ideálna na vákuové sušenie a odsávanie vlhkého vzduchu.
 • V zdravotníctve sa uplatňuje pri laboratórnom odparovaní a sterilizácii.
 • V dopravníkových a upínacích systémoch sa využíva na vákuovú manipuláciu.
 • Zubové vývevy sa používajú pre vákuové upínacie systémy a vákuovú manipulačnú techniku. Sú zdrojom vákua pre zdvíhacie systémy. Vývevy sa využívajú v tlačiarenskom priemysle v špeciálne upravenej podobe pre tlačiarske stroje, ktoré majú vákuovo-tlakové vyhotovenie.
 • V zdravotníctve je potrebný podtlak na odsatie plynu používaného pri anestézii. Zubové vývevy tu slúžia ako zdroje podtlaku v centrálnych odsávacích vákuových staniciach.
 • V poľnohospodárstve nájdu zubové kompresory uplatnenie pri prevzdušňovaní a sanácii pôdy. Bývajú súčasťou poľnohospodárskych strojov.
 • Zubové vývevy Elmo Rietschle sa bežne aplikujú pri aerácii odpadových vôd v čističkách odpadových vôd (ČOV).
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany