Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > PFEIFFER

Vákuové technológie PFEIFFER

Zaisťujeme predaj servis vákuovej techniky Pfeiffer. Ďalej sa zaoberáme generálnymi opravami a repasovaním vákuovej techniky Pfeiffer. Servis poskytujeme pre spoločnosti sídliace v Českej republike i na Slovensku.

Dodávame a vykonávame servis týchto vákuových riešení:

 

 

Jednostupňové olejové rotačné vývevy UNO a HENA

Jednostupňové vývevy Pfeiffer radu UNO sú štandardné olejové rotačné vývevy plnené minerálnym olejom. Možno ich aplikovať prakticky vo všetkých priemyselných oblastiach pre všetky nízke a stredné vákuové aplikácie. Vďaka kompaktnému vyhotoveniu sú ideálne na integráciu do vákuových systémov a iných výrobných systémov.

Medzi kľúčové vlastnosti radu Pfeiffer UNO patrí:

 • minimálne požiadavky na priestor
 • jednoduchá integrácia
 • jednofázový univerzálny motor
 • voliteľne s magnetickou spojkou

Jednostupňové vývevy Pfeiffer radu Hena sú uzatvorené olejové vývevy so vzduchovým chladením a cirkulačným mazaním. Sú určené na odvádzanie vzduchu alebo iných neagresívnych, nepotravinových a nevýbušných plynov. Dokážu generovať vákuum pre nízke a stredné vákuové aplikácie.

Medzi kľúčové vlastnosti radu Pfeiffer Hena patrí:

 • trojfázový univerzálny motor
 • lopatky zo špeciálneho materiálu, ktorý predlžuje životnosť vývevy
 • odlučovač olejovej hmly s najvyšším stupňom separácie
 • integrovaný predradník plynu

Jednostupňové vývevy Pfeiffer Pascal 1015 SD sa vyznačujú generovaním nízkeho medzného tlaku. Sú dodávané vo vyhotovení s jednofázovým i trojfázovým motorom. Ide o ideálne vývevy pre nepretržitú prevádzku.

Medzi kľúčové vlastnosti radu Pfeiffer Hena patrí:

 • trojfázový univerzálny motor
 • lopatky zo špeciálneho materiálu, ktorý predlžuje životnosť vývevy
 • odlučovač olejovej hmly s najvyšším stupňom separácie
 • integrovaný predradník plynu

Jednostupňové vývevy Pfeiffer Pascal 1015 SD sa vyznačujú vyvíjaním nízkeho medzného tlaku. Dodávajú sa vo vyhotovení s jednofázovým i trojfázovým motorom. Sú ideálne pre nepretržitú prevádzku.

Medzi kľúčové vlastnosti radu Pfeiffer Pascal patrí:

 • žiadna olejová hmla na výstupe
 • izolovaná sklopná rukoväť
 • systém proti spätnému rázu
 • horizontálne i vertikálne použitie

Použitie jednostupňových vývev Pfeiffer:

 • nízke a stredné vákuové aplikácie
 • chemické a priemyselné laboratóriá
 • podpora turbo molekulárnych vývev
 • podpora Rootsových vývev
 
 • izolácia podtlaku
 • sušiace systémy
 • chladiace systémy
 • detekčné systémy
 

 

 

 

 

 

Dvojstupňové olejové rotačné vývevy Pfeiffer DUO a Pascal

Dvojstupňové vývevy Pfeiffer DUO možno použiť pre všetky aplikácie v oblasti hrubého a jemného vákua. Vďaka magnetickej spojke a hermetickému utesneniu netrpia vývevy problémami s únikom oleja. Neobsahujú žiadne farebné kovy, a preto sú vhodné aj na čerpanie kondenzovateľných pár. Tieto vlastnosti im zaručujú dlhšiu životnosť. V základe sú vybavené gasbalastom. K výveve je k dispozícii široký výber príslušenstva na monitorovanie a systémovú integráciu.

Dvojstupňové vývevy Pfeiffer Pascal SD sú vhodné pre aplikácie s vysokým výkonom a vysokým vákuom. Používajú sa pri najnáročnejších aplikáciách v priemysle, analytike, výskume a vývoji a všade tam, kde je potrebné čerpať nekorozívne plyny, a vďaka integrovanému plynovému predradníku i kondenzovateľné pary. K výveve je k dispozícii rozsiahly výber príslušenstva, ako sú eliminátory olejovej hmly, pachové filtre (DFT), lapače zeolitov (ST), lapače dusíka, (LNT), spínač hladiny oleja (OLS), stacionárne čistiace stanice (DE) a súprava na vypustenie oleja zo separátora.

Výhody radu Pfeiffer DUO:

 • horizontálne i vertikálne použitie
 • odolnosť voči vodnej pare
 • robustný dizajn
 • nízky finálny tlak
 • nízke vibrácie a nízky hluk <53 dB (A)
 • účinné vysokotlakové mazanie
 

Výhody radu Pfeiffer Pascal SD:

 • malé rozmery
 • vysoká rýchlosť čerpania
 • Univerzálny jednofázový motor
 • integrovaný plynový predradník
 • čerpanie nekorozívnych plynov
 • veľký výber príslušenstva

Aplikácie a príklady využitia v praxi:

 • V metalurgii nájdu uplatnenie v procesoch naprašovania.
 • V laboratóriách a potravinárstve sa využijú na vymrazovanie.
 • Vývevy sú ideálnym riešením pre všetky vedecké a laboratórne aplikácie. Využijú sa napríklad pri analýze plynov, röntgenovej fluorescenčnej analýze (XRF), alebo detekcii únikov.
 • Vo výskumných laboratóriách sa aplikujú ako podperné čerpadlá pre turbo-molekulárne alebo difúzne vývevy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsove vývevy Pfeiffer OktaLine®

Rootsove vývevy Pfeiffer OktaLine sú vzduchom chladené vývevy s integrovanou magnetickou spojkou. Na predĺženie životnosti je výveva vybavená integrovaným prepadovým ventilom, ktorý zaisťuje, že sa výveva tepelne nepreťažuje. Tieto parametre ju činia takmer bezúdržbovou. Vývevy dosahujú čerpacie rýchlosti v rozsahu 250 až 25 000 m3/h.

Medzi kľúčové vlastnosti vývev radu Pfeiffer OktaLine® patrí:

 • robustný, kompaktný dizajn
 • bezúdržbová prevádzka
 • nízke prevádzkové náklady
Použitie Rootsových vývev Pfeiffer OktaLine®:
 • hutnícky priemysel
 • simulačné komory
 • obalový priemysel
 • odplynovanie ocele
 
 • vákuové sušenie a vyhradzovanie
 • technológie vákuového pokovovania
 • zváranie elektrónovým zväzkom
 • chemické a procesné technológie
 

Servis, opravy a diely pre vývevy PFEIFFER

 • Zaisťujeme servis vývev PFEIFFER.
 • Vykonávame generálne opravy a repas vývev PFEIFFER.
 • Servis pre Českú republiku a Slovensko.

Zázemie pre servis vývev PFEIFFER:

 • tím servisných technikov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Prečo zvoliť nás?

 • 20 rokov skúseností v odbore
 • 3 000 vykonaných generálnych opráv
 • viac než 5 000 servisných výjazdov
 • viac než 2 000 spokojných zákazníkov
 • viac než 10 000 položiek na sklade
 • pracujeme pre 7 z 10 najväčších firiem v ČR

Čo vám spolupráca s nami prinesie?

 • vyššiu spoľahlivosť výroby
 • urýchlenie výrobného procesu
 • zníženie náročnosti údržby
 • zníženie nákladov na servis a elektrickú energiu
 • servis po celý čas životnosti produktu
 • aplikačné poradenstvo a troubleshooting

Tabuľka modelov – jednostupňové olejové rotačné vývevy Pfeiffer HENA

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
Hena 26250,111450
Hena 41400,11,41450
Hena 61630,121450
Hena 1011000,12,71450
Hena 301 S3000,17,51450
Hena 2012000,15,51450
Hena 3013000,17,51450
Hena 4014000,111960
Hena 6316300,115960

Tabuľka modelov – jednostupňové olejové rotačné vývevy Pfeiffer UNO, Pascal

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
Uno 660,50,153000
Uno 353211,11500
Uno 656211,51500
Pascal 1015160,050,45N/A

Tabuľka modelov – dvojstupňové olejové rotačné vývevy Pfeiffer DUO, Pascal

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Prietok
[m3/h]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
Duo 1,61,20,0031,21500
Duo 32,50,0032,53000
Duo 650,0353000
Duo 1190,0393000
Pascal 200550,00055N/A
Pascal 201090,00059N/A
Pascal 2015140,000514N/A
Pascal 2021180,000518N/A
Duo 35320,003321500
Duo 65620,003621500
Duo 1251150,0041151000
Duo 2552500,0042501000

Tabuľka modelov – Rootsove vývevy Pfeiffer OktaLine®

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
Okta 250145 - 440750,751500 - 4500
Okta 250290 - 35035 - 601,11500 - 4500
Okta 500280 - 840751,51500 - 4500
Okta 600290 - 870751,51500 - 4500
Okta 800290 - 870751,51500 - 4500
Okta 1000590 - 17757531500 - 4500
Okta 20001075 - 3230355,51500 - 4500
Okta 40002160 - 694025111500 - 4500
Okta 60003240 - 973020151500 - 4500
Okta 80008370 - 1255023221500 - 4500
Okta 180007310 - 274007451200 - 2250
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany