Vakuum-Bohemia s.r.o
ODVETVIA > Výroba plastov a kompozitu vo vákuu

Výroba plastov a kompozitu vo vákuu

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Na zvýšenie homogenity plastov, elimináciu ostria a zvýšenie rýchlosti plnenia sa forma pred vstreknutím plastu vákuuje. Väčšina moderných odlievacích strojov je vybavená vývevou. Fólie a tenké plasty sa zahriatím dajú formovať. Vákuum sa používa na sformovanie mäkkého plastu do formy. Plast si po stvrdnutí tento tvar trvale uchová.

Výroba kompozitných materiálov

Kompozitá sa skladajú z dvoch alebo viacerých materiálov. Tkaniny sú zlepené živicami. Na zvýšenie integrity materiálu a jeho vytvrdenie kompozitá „schnú“ vo vákuových vreciach, evakuovaných vývevou. V náročnejších odvetviach ako je letecký a automobilový priemysel sú kompozitá dodatočne vytvrdené vo vákuovo-tlakových autoklávoch. Výveva býva súčasťou autoklávu.

Extrudér, výroba a sušenie granulátu

Pri recyklácii plastov sa používajú vývevy na odstránenie plynov, bublín a vlhkosti v roztavených plastoch. Materiál spracovaný pod vákuom je homogénnejší a má lepšie vlastnosti. Vytiahnutý horúci materiál sa následne chladí, alebo vysušuje napríklad s použitím dúchadiel s bočným kanálom. Vývevy sa tiež používajú na podtlakovú alebo pretlakovú pneumatickú dopravu granulátu. Viac informácií nájdete v sekcii pneumatická doprava.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany