Vakuum-Bohemia s.r.o
ODVETVIA > Vákuum pre zdravotníctvo

Vákuum pre zdravotníctvo

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Vývevy sú prítomné v každom väčšom zdravotníckom zariadení. Vývevy sa používajú v centrálnych alebo lokálnych odsávacích jednotkách, dúchadlá na odvetranie anestéziologických pracovísk.

Centrálne odsávacie stanice

Vákuové systémy sa používajú ako zdroj podtlaku na centrálne odsávanie. Systémy pre nemocnice sú vždy vybavené minimálne tromi vývevami tak, aby každá výveva pokryla spotrebu celej nemocnice. Ďalšie dve vývevy slúžia ako záložné. Systémy využívajú funkciu automatického riadenia vývev, automatického posilnenia a automatického záskoku vývev v prípade poruchy. Vývevy možno v prípade potreby spustiť manuálne. Celkovo je systém navrhnutý tak, aby výpadok jednej časti systému nespôsobil kolaps celého vákuového systému.

Centrálne odťahové jednotky anestéziologického plynu

Cieľom centrálnej odťahovej jednotky je odsávať z miestnosti plyn používaný pri anestézii a zabrániť tak akumulácii zvyškového anestéziologického plynu v blízkosti pacienta alebo ovplyvnenie prítomného zdravotníckeho personálu. Na tieto účely sa používajú centrálne dúchadlové stanice s plynotesnými dúchadlami.

Lokálne zdroje podtlaku a tlaku

Prenosné odsávacie zariadenia obsahujú vývevu. Prenosné zdravotnícke zariadenia alebo postele používajú malý kompresor ako zdroj pohonu pre nástroje alebo na polohovanie.

Sterilizácia zdravotníckych prostriedkov

Pri sterilizácii sa používajú jedovaté plyny. Vývevy sa používajú na odsatie vzduchu zo sterilizovaného materiálu a na odsatie vzduchu zo sterilizačných komôr.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany