Vakuum-Bohemia s.r.o
ODVETVIA > Pneumatická doprava

Pneumatická doprava (vývevy a dúchadlá)

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Vývevy a dúchadlá pre pneumatickú dopravu sa používajú na prepravu sypkých materiálov, prachov, práškov, granulátov, malých kúskov alebo kvapalín. Podtlaková pneumatická doprava používa vývevy alebo podtlakové dúchadlá. Pretlaková pneumatická doprava využíva pretlakové dúchadlá. 

Podtlakové dopravné systémy

Na začiatku podtlakového pneumatického systému je zásobník s nasávaným materiálom. Do zásobníka sa umiestni nasávacia hubica. Médium pokračuje potrubím smerom k výveve. Pred vývevou je systém separácie na oddelenie nasávaného vzduchu od materiálu. Materiál sa zachytí v zásobníku. Vzduch nasávaný do vývevy býva obvykle následne filtrovaný, aby nedošlo k nasatiu materiálu do vývevy.

Pretlakové dopravné systémy

Na začiatku pretlakového pneumatického systému je dúchadlo, ktoré nasáva vzduch z okolia a vyfukuje ho do potrubia. Do prúdiaceho vzduchu sa umiestni zásobník na dopravovaný materiál. Zmes vzduchu a produktu prúdi potrubím do separátora, v ktorom sa dopravovaný materiál oddelí od dopravovaného vzduchu a zostane v zásobníku. Oddelený vzduch je vyfúknutý.

Doprava výbušných materiálov ATEX

Na dopravu výbušných alebo obzvlášť horľavých materiálov sa používajú vývevy alebo dúchadlá s ATEX úpravou. Tieto vývevy alebo dúchadlá sa obvykle využívajú v chemickom priemysle, v mlynoch a pri doprave jemných práškových surovín.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany