Vakuum-Bohemia s.r.o
ODVETVIA > Vývevy pre chemický priemysel

Vývevy pre chemický priemysel

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Vývevy sa využívajú v širokom spektre chemických výrobných procesov. Na čerpanie výbušných plynov alebo inštalácie v prostredí s nebezpečím výbuchu sa používajú špeciálne upravené vývevy vo vyhotovení ATEX. Na čerpanie korozívnych alebo agresívnych plynov sa používajú vývevy v špeciálnom vyhotovení. Nehrdzavejúce vývevy, vývevy vo vyhotovení SAF (duplex), teflónové, alebo špeciálne kompozitové povrchové úpravy.

Regenerácia rozpúšťadiel

Pri výrobe niektorých chemických látok je potrebné najprv destilovať látky, ktoré v sebe obsahujú pary organických rozpúšťadiel. Na oddelenie týchto rozpúšťadiel sa používa vákuová frakčná destilácia. Odsaté rozpúšťadlá sa môžu oddeliť v kondenzátore, alebo ďalej spracovať. Používané vývevy sú odolné voči širokej škále rozpúšťadiel a kyselín. Spravidla sa používajú vývevy určené na čerpanie výbušných plynov vo vyhotovení ATEX.

Vákuové sušenie

Niektoré látky je nutné zbaviť vodnej vlhkosti alebo vlhkosti z rozpúšťadiel. K odstráneniu vlhkosti dochádza v sušičkách so zvýšenou teplotou a zníženým tlakom. Výhodou vákuového sušenia je spracovanie produktu pri nízkych teplotách, tým nedochádza k jeho znehodnoteniu a zároveň je vákuové sušenie energeticky optimálnejšie než konvenčné sušenie.

Vákuová impregnácia

Pri vákuovej impregnácii sa do komory umiestni objekt, ktorý má byť impregnovaný. Z komory sa odsaje vzduch. Do nádoby sa následne naleje impregnát. Po pustení atmosféry do komory impregnát prenikne hlboko do materiálu.

Vyparovanie, vákuová destilácia, vákuové sušenie

Tento proces sa tiež nazýva molekulárne vyparovanie, používa sa na oddelenie látok s úzkym rozpätím bodu varu. Zariadenie, ktoré sa pri procese vyparovania používa, má špeciálnu konštrukciu a správne pracuje len pri špecifických hodnotách vákua.

Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany