Vakuum-Bohemia s.r.o
ODVETVIA > Vývevy s certifikáciou ATEX

Vývevy s certifikáciou ATEX

KONTAKT

VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany

Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800

E-mail: info@vakuum-bohemia.sk

Vývevy s certifikáciou ATEX sa musia používať všade tam, kde vývevy môžu nasať výbušné médium, alebo kde je výveva umiestnená v prostredí s možným výskytom výbušnej atmosféry. ATEX je skratka „Atmosphere Explosive“ a označuje zariadenia vyhovujúce smernici 94/9/ES, ktorá štandardizuje požiadavky na strojné zariadenia určené pre výbušné prostredia. Smernica ATEX tiež platí pre neelektrické zariadenia, ktoré sú považované za potenciálny zdroj vznietenia.

Zaisťujeme:

 • predaj a návrh vývev s certifikátmi ATEX
 • dodávka vákuových systémov s certifikátmi ATEX
 • záručný i pozáručný servis vývev 

Podľa početnosti a trvania výbušného prostredia smernica ATEX definuje zóny (kategórie) prostredia:

 • Kategória 1: Výbušná atmosféra je prítomná trvalo
 • Kategória 2: Výbušná atmosféra je prítomná príležitostne pri normálnej prevádzke
 • Kategória 3: Vznik výbušnej atmosféry nie je pri normálnej prevádzke pravdepodobný

Ďalšími parametrami ATEX sú:

 • typ média
 • skupina
 • podskupina
 • teplotná trieda
 • požadovaný stupeň elektrickej ochrany

Spoločnosť VAKUUM BOHEMIA ponúka široký výber zariadení s certifikáciou ATEX naprieč celým svojím portfóliom produktov. Nižšie sú uvedené možné kategórie ATEX pre jednotlivé vývevy. Tieto údaje sú orientačné. Pre výber vhodnej vývevy je potrebné presne poznať požadované parametre ATEX.

Orientačná tabuľka kategórií ATEX pre jednotlivé typy vývev:

Technológia

Vnútorná ATEX

Vonkajšia ATEX

Kvapalinokružné vývevy

1, 2, 3

2, 3

Skrutkové vývevy

1, 2, 3

2, 3

Rotačné lamelové vývevy

1, 2, 3

2, 3

Zobákové vývevy

2, 3

2, 3

Dúchadlá s bočným kanálom

Na vyžiadanie

Rootsove dúchadlá

Na vyžiadanie


Ku každej aplikácii, kde sa vyskytuje výbušné prostredie, je potrebné pristupovať individuálne. V prípade, že máte záujem o vývevu, ktorá má byť určená do nevýbušného prostredia, nás, prosím, kontaktujte.

  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany