Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vákuové systémy > Laboratórne vákuové systémy

Laboratórne vákuové systémy

Vákuové technológie pomáhajú vytvárať budúcnosť chemických, lekárskych i fyzikálnych odborov. Laboratórne vývevy poskytujú riešenie pre mnoho vákuových aplikácií v chemických a biologických laboratóriách a vzdelávacích inštitúciách. Zdroje vákua sú absolútne nevyhnutné pre vedecký výskum, povrchovú analýzu, experimenty a laboratórny výskum nových materiálov.

VAKUUM BOHEMIA s. r. o. je dodávateľom laboratórnych vákuových systémov i samostatných vákuových komponentov pre laboratóriá i priemysel. V našom sortimente nájdete chemicky odolné vákuové systémy odolné voči chemickej korózii, mobilné turbomolekulárne čerpacie systémy i kompletné vákuové jednotky pripravené na generovanie vysokého vákua. V ponuke sú aj difúzne olejové vývevy a systémy používané v hmotnostnej spektrometrii.

Nami ponúkané riešenia sú vhodné pre analytické prístroje, urýchľovače častíc, detektory únikov, elektrónové mikroskopy, hmotnostné spektrometre, mraziace sušičky, laboratórne vákuové rukavice a kryogénne procesy.

Bezolejové vakuový systém pro extrémní chemické aplikace ChemStar®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezolejové vákuové systémy pre chemické aplikácie ChemStar®

Kľúčové vlastnosti chemicky odolných vákuových systémov:

 • Max. čerpacia rýchlosť pri 50 Hz v m³/h (l/min) 8,4 (140)
 • Max. čerpacia rýchlosť pri 60 Hz v m³/h (l/min) 10,1 (168)
 • Konečný tlak v mbar (Torr) bez záťaže: 7 × 10-2
 • žiadne spätné prúdenie oleja
 • žiadna výmena ani likvidácia oleja
 • čistejšie pracovné prostredie a čistejšie vzorky
 • menej údržby

Kľúčové vlastnosti chemicky odolných vákuových systémov:

 • Max. čerpacia rýchlosť pri 50 Hz v m³/h (l/min) 8,4 (140)
 • Max. čerpacia rýchlosť pri 60 Hz v m³/h (l/min) 10,1 (168)
 • Konečný tlak v mbar (Torr) bez záťaže: 7 × 10-2
 • žiadne spätné prúdenie oleja
 • žiadna výmena ani likvidácia oleja
 • čistejšie pracovné prostredie a čistejšie vzorky
 • menej údržby

Využitie chemicky odolných vákuových systémov v praxi:

 • Systém býva zdrojom vákua pre laboratórne vákuové zostavy (Schlenk Line). Vákuum sa tu používa na odstránenie posledných stôp rozpúšťadiel zo vzoriek.
 • Systém možno použiť pre mraziace sušičky pri sušení (lyofilizácia) vzoriek pomocou hlbokého vákua.
 • ChemStar® je vhodný aj do vákuovej pece. Tu slúži na odsávanie vypúšťaných výparov a kontaminované vodné pary.Vákuový systém ChemStar® Dry zaisťuje potrebnú atmosféru v laboratórnych vákuových boxoch (Lab glow box).


        Bližšie informácie o bezolejovom vákuovom systéme Chemstar® nájdete tu
 

 

 

Laboratorní vakuové systémy MPKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórne vákuové systémy Univac MPKC

Systémy Univac sú k dispozícii buď so 4, alebo 6 membránovými čerpadlami (MPC) odolnými proti chemikáliám, ktoré sú namontované na vozíku s riadiacim systémom mikroprocesora. S maximálnym vákuom (podľa voľby 75 mbar, 8 mbar a 2 mbar) a s maximálnym prietokom (do 50 m3/h) sú systémy Univac navrhnuté tak, aby dodávali vákuum do celého laboratória a mohli dosiahnuť nízke konečné vákuum s vysokým prietokom za rovnaký čas.

Kľúčové vlastnosti systému Uivac MPKC:

 • Max. rýchlosť čerpania pri 50 Hz: 33 m3/h
 • Max. rýchlosť čerpania pri 60 Hz: 36 m3/h
 • Konečný tlak: <2 mbar
 • jednoduchý servis systému
 • každé membránové čerpadlo má ventil pre odlučovač

Využitie laboratórnych vákuových systémov MPKC v praxi:

 • chemický priemysel
 • vzdelávacie laboratóriá
 • vákuové siete
 • vymrazovanie
 
 • evakuácia výparov rozpúšťadiel
 • keramické spekacie zariadenia
 • plazmové leptanie
 • zdvíhanie agresívnych plynov a pár


       Zoznamy modelov laboratórnych vákuových systémov Inivac MPKC nájdete tu
 

 

 

Kompaktní turbomolekulární čerpadlové systémy CDK

 

 

 

 

 

Kompaktné turbomolekulárne čerpacie systémy CDK

Kompletné jednotky pripravené na použitie na generovanie vysokého vákua s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania v prednej vákuovej oblasti. Systémy sa vyznačujú kompaktným dizajnom a používateľsky prívetivým ovládaním vákuového systému.

Kľúčové parametre turbomolekulárnych čerpadlových systémov CDK:

 • Životnosť vývev je až na 10 000 prevádzkových hodín
 • Hladina hluku je výrazne znížená vďaka protihlukovému krytu
 • Prevádzkové náklady na spotrebu energie sú znížené, obzvlášť zreteľné pri použití niekoľkých turbomolekulárnych vývev CDK.

Využitie kompaktných čerpacích systémov CDK v praxi:

 • molekulárna destilácia
 • molekulárna sublimácia
 • CCD kamery
 • rozprašovacie systémy
 
 • hmotnostné spektrometre
 • elektrónové mikroskopy
 • kryogénna technika
 • výskum a vývoj


       Zoznamy modelov turbomolekulárnych čerpadlových systémov CDK nájdete tu
 

 

 

Mobilní turbomolekulární čerpací systémy STP

 

 

 

 

Mobilné turbomolekulárne čerpacie systémy STP

Tieto mobilné jednotky sú určené na generovanie vysokého vákua s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania v prednej vákuovej oblasti.

Mobilita systému umožňuje umiestnenie čo najbližšie ku schránkam, čo znamená, že sú potrebné len krátke vákuové vedenia. Krátka vákuová linka zaručuje nízke straty prietoku a následne vysokú rýchlosť čerpania z nádoby.

Kľúčové vlastnosti mobilných turbomolekulárnych systémov WELCH radu STP:

 • Rýchlosť čerpania turbomolekulárnej vývevy: 250 l/s
 • Rýchlosť čerpania membránovej vývevy: 4,5 m3/h
 • mobilita zostavy
 • životnosť systému vďaka membránovej výveve dosahuje až 10 000 prevádzkových hodín
 • mobilná základná doska
 • krátke pripojovacie potrubné diely
 • bez zvyškových uhľovodíkov (verzia STP/D)
 • energeticky úsporné zariadenia

  Zoznamy modelov mobilných turbomolekulárnych systémov radu STP nájdete tu
   
 

 

Difuzní olejové vývěvy a systémy

 

 

 

 

Mobilné difúzne olejové vývevy a systémy DP

Olejové difúzne vývevy sa používajú na výrobu vysokého a ultra vysokého vákua a dosahujú medzný tlak až 5 × 10-7 mbar s extrémne vysokou rýchlosťou čerpania. Okrem jednotlivých vývev ponúkame tiež kompletné vákuové systémy s olejovými difúznymi vývevami.

Na použitie difúznej vývevy je nutné pripojiť predvývevu. Difúzne vývevy pracujú bez rotujúcich častí. Aby dosiahli vysoký rozsah vákua (maximálny tlak 5 × 10-7 mbar) používajú olejovú sprchu. Absencia opotrebiteľných dielov vedie k tomu, že difúzne vývevy majú dlhú životnosť. Výveva dosahuje rýchlosť čerpania (až 210 l/s).

Všetky olejové difúzne vývevy sú kompletné, vrátane ventilu na vysoké vákuum, armatúr, spätného ventilu a ventilu na odsatie hrubého vákua.

Kľúčové vlastnosti mobilných difúznych olejových vývev a systémov radu DP:

 

Prečo laboratórny vákuový systém od nás?

 • Máme za sebou 20 rokov skúseností s návrhom a dodávkou vákuových zostáv.
 • Dodali sme viac než 10 000 vývev viac než 2 000 zákazníkom.
 • Ponúkame kompletné služby od projekcie až po dodanie vákuovej zostavy.
 • Zaisťujeme predaj a servis, ale aj optimalizáciu systémov.

Kompletný servis laboratórnej vákuovej techniky

 • Ponúkame kompletný servis laboratórnych vákuových technológií počínajúc návrhom vákuovej stanice, realizáciu, inštaláciu u zákazníka, až po generálne opravy vývev a revízie vákuových systémov.
 • Poskytujeme záručný i pozáručný servis vákuových systémov a vykonávame preventívny servis vákuových centrál, vrátane zaškolenia obsluhy a dodávky náhradných dielov.

Tabuľka modelov – Bezolejové vákuové systémy pre chemické aplikácie ChemStar®

ModelPrietok
[m3/h]
Max. tlakový rozdíl
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
20708,40,07N/AN/A

Tabuľka modelov – Laboratórne vákuové systémy Univac MPKC

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
MKPC 4803 E3375N/AN/A
MKPC 2403 T182N/AN/A
MKPC 3603 Z278N/AN/A
MKPC 5403 Z408N/AN/A

Tabuľka modelov – Turbomolekulárne čerpacie systémy CDK a CTP

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
CDK 240500,0000005N/AN/A
CDK 240 UHV500,00000005N/AN/A
CDK 263770,0000005N/AN/A
CDK 263 UHV770,00000005N/AN/A
CDK 240/1500,0000005N/AN/A
CDK 240/1 UHV500,00000005N/AN/A
CDK 263/1770,0000005N/AN/A
CDK 263/1 UHV770,00000005N/AN/A
STP 1.12500,0000005N/AN/A
STP 5.19000,0000005N/AN/A
STP D1.12500,0000005N/AN/A
STP D5.19000,0000005N/AN/A

Tabuľka modelov – Mobilné difúzne olejové vývevy a systémy DP

ModelPrietok
[m3/h]
Max. vakuum
[mbar]
Príkon
[kW]
Otáčky
[ot. / min]
Poznámka
DP 25L/4DM540,000001N/AN/A
DP 63/4DM3960,000001N/AN/A
DP100/8DM7560,000001N/AN/A
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany