Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCOVIA > ANEST IWATA

Vákuové technológie Anest Iwata

Spoločnosť Anest Iwata je popredným japonským výrobcom, ktorý sa špecializuje na scroll vákuovú techniku. Inovatívne technológie a nekompromisná kvalita výrobkov spoločnosti Anest Iwata jej priniesli dobré meno a dôveru profesionálov v oblasti povrchových úprav a lakovania. Jej výrobky sú cenené pre svoju spoľahlivosť a výkon.

Anest Iwata ako prvá na svete vyvinula bezolejové špirálové vývevy chladené vzduchom. Tieto inovatívne vývevy produkujú menej hluku a vibrácií ako iné suchobežné vývevy. Sú vysoko cenené v aplikáciách, kde sa vyžaduje čisté a kvalitné vákuum, najmä v analytickom a polovodičovom priemysle.

Bezolejové scroll vývevy Anest Iwata serie ISP
Bezolejové scroll vývevy Anest Iwata serie DVSL

Dodáváme a servisujeme tyto vakuové technologie ANEST IWATA:

Bezolejové scroll vývevy Anest Iwata série ISP

 

 

 

 

Bezolejové scroll vývevy Anest Iwata série ISP

Scroll vývevy Anest Iwata radu ISP sú ideálnym riešením pre aplikácie vyžadujúce vysokú úroveň čistoty a nízku hlučnosť. Bezolejová technológia zabezpečuje, že v procese nedochádza ku kontaminácii olejom, čo je obzvlášť dôležité v citlivých prostrediach, ako sú laboratóriá a zdravotnícke zariadenia.

Kľúčové vlastnosti bezolejových scroll vývev Anest Iwata série ISP:

 • bezolejové, čisté vákuové prostredie
 • vzduchom chladený systém, ktorý eliminuje obmedzenia pri inštalácii
 • nízka spotreba energie od atmosféry po maximálny tlak
 • prevádzka s nízkou hlučnosťou a nízkymi vibráciami

Kľúčové parametre bezolejových scroll vývev Anest Iwata série ISP:

 • rýchlosť čerpania: od 3 m3/h až 72 m3/h
 • konečný tlak: od 0,02 mbar do 0,1 mbar

Zoznamy modelov bezolejových scroll vývev série ISP nájdete tu
 

 

 

  Bezolejové scroll vývěvy Anest Iwata série DVSL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezolejové scroll vývěvy Anest Iwata série DVSL

Scroll vývevy Anest Iwata radu ISP sú ideálnym riešením pre aplikácie vyžadujúce vysokú úroveň čistoty a nízku hlučnosť. Bezolejová technológia zabezpečuje, že v procese nedochádza ku kontaminácii olejom, čo je obzvlášť dôležité v citlivých prostrediach, ako sú laboratóriá a zdravotnícke zariadenia.

Kľúčové vlastnosti bezolejových scroll vývev Anest Iwata série ISP:

 • bezolejové, čisté vákuové prostredie
 • vzduchom chladený systém, ktorý eliminuje obmedzenia pri inštalácii
 • nízka spotreba energie od atmosféry po maximálny tlak
 • prevádzka s nízkou hlučnosťou a nízkymi vibráciami

Kľúčové parametre bezolejových scroll vývev Anest Iwata série ISP:

 • rýchlosť čerpania: od 3 m3/h až 72 m3/h
 • konečný tlak: od 0,02 mbar do 0,1 mbar

Zoznamy modelov bezolejových scroll vývev série ISP nájdete tu
 

 

 

Aplikácie a využitie scroll vývev Anest Iwata:

Manipulačné systémy
[DVSL]

 

Vákuové upínacie zariadenia
[DVSL]

 

Zdravotníctvo
[ISP/DVSL]

Manipulačné systémy [DVSL]   Vákuové upínacie zariadenia [DVSL]   Vákuum pre Zdravotníctvo [ISP/DVSL]
Generovaný podtlak sa používa na zdvíhanie, premiestňovanie alebo upínanie materiálu. Táto technológia zahŕňa vákuové stoly, podávače, posúvače, žeriavy a vákuové uchopovacie roboty.   Obrobok sa upína pomocou rozdielu tlakov. Táto aplikácia je vhodná na deformované povrchy, ako aj na mäkké, tenké vrstvy a malé predmety.   V zdravotníctve sa používajú napríklad na lekárske dýchacie prístroje, sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, odsávacie stanice pre lokálne zdroje podtlaku a tlaku.

Vákuové sušenie
[DVSL]

 

Vákuové sušenie mrazom
[DVSL]

 

Vákuová tepelná izolácia
[DVSL]

Vákuové sušenie [DVSL]   Vákuové sušenie mrazom [DVSL]   Vákuová tepelná izolácia [DVSL]

Nečistoty na obrobku sa odstraňujú odsávaním alebo odparovaním. Tento proces sa používa pri materiáloch citlivých na teplo so zložitými tvarmi, ako je odstraňovanie čistiacej vody z mechanických častí a molekulárne odstraňovanie absorbovanej vody zo živicových peliet.

Vákuové sušenie sa môže používať aj v odstredivých systémoch na manipuláciu s chemikáliami.

 

Obrobok sa upína pomocou rozdielu tlakov.

Táto aplikácia využíva vývevu na vytvorenie vysokého tlaku pri zmrazovaní (sublimácii) výrobkov. Napríklad pri výrobe instantnej kávy alebo sušených potravín atď.

 

Vákuum sa používa na vytvorenie tepelnej izolácie, pretože nevedie teplo. Vákuové vývevy radu DVSL sa používajú na vytváranie vákua.

Preto nájdu uplatnenie napríklad pri výrobe vákuových tepelnoizolačných fólií alebo pri aplikácii dewarových nádob. Používajú sa na skladovanie a prepravu kvapalných plynov, napríklad kvapalného dusíka.


Vákuová impregnácia
[DVSL]

 

Vákuové tvarovanie
[DVSL]

 

Odplyňovanie
[DVSL]

Vákuová impregnácia [DVSL]   Vákuové tvarovanie [DVSL]  

Vďaka vákuovému tlaku môžu zvýrazňovače chuti lepšie preniknúť do potravín.

  Tlakové vákuum sa používa na tvarovanie živicových materiálov.  

Odplyňovanie, známe aj ako Solvent Degas, je odstraňovanie rozpustených plynov z kvapalín a vody.


Vákuové balenie
[DVSL]

 

Zariadenia na rekuperáciu plynu
[ISP/DVSL]

 

Emisné testy výfukových plynov
[ISP]

Vákuové balenie [DVSL]   Zariadenia na rekuperáciu plynu [ISP/DVSL]   Emisné testy výfukových plynov [ISP]

Kyslík vo vzduchu má negatívny vplyv na trvanlivosť potravín. Možno ho odstrániť odsatím vzduchu z obalu výrobku alebo zabalením potraviny do ochrannej fólie. Pri vákuovaní potravín pomocou scroll vývev nedochádza ku kontaminácii olejovými výparmi.

 

Vývevy sa používajú na rekuperáciu vzácnych alebo procesných plynov (ISP). Uľahčujú napríklad plnenie plynu do nádoby, ktorá je pod vákuovým tlakom.

 

Táto technika sa používa na analýzu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch automobilov.


Detektory úniku
[ISP/DVSL]

 

Elektrónový mikroskop
[ISP]

 

Vákuové tepelné
spracovanie
[ISP]

Detektory úniku [ISP/DVSL]   Elektrónový mikroskop [ISP]   Vákuové tepelné spracovanie [ISP]

Detektory úniku sú zariadenia určené na detekciu a lokalizáciu únikov plynu alebo kvapaliny z uzavretých systémov. Kontrolujú tesnosť. To sa uskutočňuje výmenou tlaku počas určitého časového obdobia. Scroll výveva tu vytvára vákuum. V prípade héliových testerov tesnosti sa vyžaduje výveva na meranie tesnosti, aby sa zabránilo vplyvu prostredia.

 

Pri skenovaní vzorky elektrónovým lúčom je v komore potrebné „čisté“ vákuum bez oleja. To dokáže vytvoriť scroll výveva.

 

Toto použitie zabraňuje oxidácii a odstraňuje absorbované plyny z materiálu. Tento proces prebieha počas tepelného spracovania vo vákuu, ktoré dokáže vytvoriť scroll výveva.


Striekanie
[ISP]

 

Vákuové naparovanie
a pokovovanie

[ISP]

 

Časticové urýchľovače, synchrotróny
[ISP]

Striekanie [ISP]   Vákuové naparovanie a pokovovanie [ISP]   Časticové urýchľovače, synchrotróny [ISP]

Tento proces zahŕňa nanášanie kovu na pevný materiál bombardovaním vysokoenergetickými iónmi, najmä iónmi vzácnych plynov. Tieto ióny oddeľujú atómy
z povrchu materiálu, ktorý sa potom stáva plynom.

 

Počas tohto procesu je kov usadzovaný na povrch dielu určeného na spracovanie; diel je v komore vákuovaný a zahrievaný.

 

Synchrotróny si na optimálnu prácu vyžadujú veľmi nízky tlak v komore urýchľovača.
Pre tieto aplikácie je potrebné čisté vákuum. To je základom špičkovej technológie vo fyzike častíc.


Servis, opravy a náhradné diely pre vývevy Anest Iwata:

Zázemie pre servis vývev Anest Iwata:

 • tím servisných technikov
 • tím inžinierov pre návrh vákuových systémov
 • sklad náhradných dielov
 • testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
 • priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev

Prečo si vybrať práve nás?

 • 20 rokov skúseností v odbore
 • 3 000 vykonaných generálnych opráv
 • viac ako 5 000 servisných výjazdov
 • viac ako 2 000 spokojných zákazníkov
 • viac ako 10 000 položiek na sklade
 • pracujeme pre 7 z 10 najväčších spoločností v Českej republike ako aj v Slovenskej republike.

Čo vám spolupráca s nami prinesie?

 • zvýšenie spoľahlivosti výroby
 • zrýchlenie výrobného procesu
 • zníženie požiadaviek na údržbu
 • zníženie nákladov na služby a elektrickú energiu
 • servis počas celej životnosti výrobku
 • poradenstvo pri použití a riešenie problémov
  Obchodne oddelenie
 

+ 421 907 313 800
 

Technická podpora
 

+ 421 907 313 800
 

   Servisní technici
 

+ 421 907 313 800
 


Úvod    |    Produkty    |    Služby    |    Dodávatelia    |    O nás    |    Zásady spracovania osobných údajov    |    Kontakty


copyright © 2020 - VAKUUM BOHEMIA SK, s.r.o., Streďanská 3631/65 955 01 Topoľčany